DÀN XỈU CHỦ 10 CON MIỀN TRUNG

Soi cầu vip – Chốt số – Chắc ăn – Thắng lớn! Lấy số dinh tiền về nhà!
Các chuyên gia của chúng tôi luôn nỗ lực hết mình Tìm ra những con số chuẩn nhất có tỷ lệ ăn lớn nhất.Tuy nhiên có một vài ngày cầu về quá lệch anh chị em cũng không nên nản chí, vì những ngày sau cầu sẽ quay trở lại, rồi chúng ta sẽ lấy lại những gì đã mất

➨ Chúng tôi đã xác định được DÀN XỈU CHỦ 10 CON có tần xuất ra cao nhất trong ngày.

➨ Để nhận được DÀN XỈU CHỦ 10 CON  bạn cần nạp đủ số tiền DỊCH VỤ ở Ô NẠP THẺ bên dưới

➨ Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

Dàn Xíu Chủ 10 Con MT Ăn Chắc chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 900,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
08-07-22
07-07-22Quảng Bình: 299,536,235,989,557,857,658,424,691,639,
Quảng Trị: 099,842,633,750,767,482,053,976,881,759,
Bình Định: 426,081,450,288,688,948,141,896,934,229
Quảng Bình: Trúng 691
06-07-22Khánh Hòa: 730,292,359,019,510,490,525,765,341,602,
Đà Nẵng: 627,981,203,916,416,779,941,745,880,113
Khánh Hòa: Trúng
05-07-22Quảng Nam: 642,542,769,666,660,205,554,507,320,928,
Đắc Lắc: 749,138,588,744,564,388,586,478,213,751
Đắc Lắc: Trúng 588
04-07-22Phú Yên: 144,463,268,799,498,782,910,116,425,612,
TT Huế: 210,770,465,051,289,268,088,814,692,978
Trượt
03-07-22Khánh Hòa: 318,683,437,334,786,195,838,442,469,137,
Kon Tum: 602,007,578,770,171,876,877,683,812,955
Khánh Hòa: Trúng 137
02-07-22Đắc Nông: 749,380,668,967,543,991,820,195,123,235,
Quảng Ngãi: 120,036,568,133,920,880,525,652,457,628,
Đà Nẵng: 795,864,661,344,425,780,405,878,538,899
Đắc Nông: Trúng 543
01-07-22Ninh Thuận: 488,976,161,424,049,203,046,366,879,422,
Gia Lai: 544,681,016,465,899,294,720,925,937,724
Ninh Thuận: Trúng 422,
Gia Lai: Trúng 925
30-06-22Quảng Bình: 578,082,563,042,178,216,708,270,326,797,
Quảng Trị: 242,614,084,576,648,482,412,090,089,351,
Bình Định: 415,793,280,405,171,484,454,363,493,890
Quảng Trị: Trúng 576
29-06-22Khánh Hòa: 474,490,927,191,790,694,433,219,031,526,
Đà Nẵng: 280,100,206,535,804,771,421,359,966,869
Trượt
28-06-22Quảng Nam: 263,473,728,414,545,046,042,290,360,233,
Đắc Lắc: 717,016,070,630,950,535,366,086,737,297
Quảng Nam: Trúng 046
27-06-22Phú Yên: 130,284,901,749,583,299,925,677,402,023,
TT Huế: 674,294,327,980,235,207,301,913,561,606
Trượt
26-06-22Khánh Hòa: 805,595,804,453,874,829,282,722,835,592,
Kon Tum: 182,345,862,928,500,343,774,846,600,291
Kon Tum: Trúng 345
25-06-22Đắc Nông: 856,630,640,303,388,933,414,851,230,267,
Quảng Ngãi: 869,120,530,219,431,939,975,672,734,319,
Đà Nẵng: 817,601,963,776,728,283,932,154,067,381
Trượt
24-06-22Ninh Thuận: 263,561,131,558,914,276,395,779,279,129,
Gia Lai: 468,396,777,725,927,580,079,445,064,631
Trượt
23-06-22Quảng Bình: 220,467,882,404,708,343,113,573,141,287,
Quảng Trị: 619,702,286,161,671,615,814,668,456,085,
Bình Định: 121,163,252,611,614,539,161,860,669,819
Quảng Trị: Trúng 161,
Bình Định: Trúng 819
22-06-22Khánh Hòa: 510,617,429,527,522,988,937,899,808,125,
Đà Nẵng: 469,898,787,676,187,482,971,999,511,680
Đà Nẵng: Trúng 469
21-06-22Quảng Nam: 978,148,813,202,451,050,372,082,863,018,
Đắc Lắc: 375,705,269,262,020,203,620,365,872,329
Trượt
20-06-22Phú Yên: 210,453,780,899,556,360,131,830,234,635,
TT Huế: 269,337,766,246,730,104,794,776,701,451
Phú Yên: Trúng 899,
TT Huế: Trúng 451
19-06-22Khánh Hòa: 453,366,620,491,763,075,852,378,816,525,
Kon Tum: 506,412,460,442,077,612,227,778,721,456
Khánh Hòa: Trúng 453,
Kon Tum: Trúng 412
18-06-22Đắc Nông: 612,829,544,940,497,908,043,809,833,821,
Quảng Ngãi: 795,001,600,309,778,253,248,990,865,185,
Đà Nẵng: 535,516,870,675,993,570,809,421,454,560
Đắc Nông: Trúng 809,
Quảng Ngãi: Trúng 001,
Đà Nẵng: Trúng 675
17-06-22Ninh Thuận: 982,486,977,897,615,119,584,683,485,125,
Gia Lai: 215,137,772,810,785,633,620,368,448,158
Ninh Thuận: Trúng 977
16-06-22Quảng Bình: 259,864,852,207,777,688,183,034,826,383,
Quảng Trị: 454,147,576,881,261,914,174,475,939,693,
Bình Định: 910,143,362,769,900,752,374,575,122,616
Trượt
15-06-22Khánh Hòa: 056,690,350,865,296,699,217,579,029,743,
Đà Nẵng: 235,303,411,673,418,081,457,546,568,399
Đà Nẵng: Trúng 235
14-06-22Quảng Nam: 919,935,238,474,990,823,301,387,531,182,
Đắc Lắc: 795,765,780,690,881,864,481,775,896,233
Quảng Nam: Trúng 474,
Đắc Lắc: Trúng 690
13-06-22Phú Yên: 812,319,777,115,703,304,254,092,442,162,
TT Huế: 901,107,007,805,079,703,485,475,346,589
TT Huế: Trúng 703
12-06-22Khánh Hòa: 379,879,261,578,829,631,406,392,495,541,
Kon Tum: 177,422,600,399,030,355,951,492,184,727
Khánh Hòa: Trúng 541,
Kon Tum: Trúng 399
11-06-22Đắc Nông: 394,345,246,021,221,420,328,789,602,508,
Quảng Ngãi: 223,670,240,562,010,750,411,373,174,572,
Đà Nẵng: 805,647,955,999,994,551,813,359,117,600
Quảng Ngãi: Trúng 240,
Đà Nẵng: Trúng 955
10-06-22Ninh Thuận: 483,819,516,581,273,508,225,575,988,337,
Gia Lai: 527,793,618,446,348,328,277,208,247,576
Gia Lai: Trúng 277
09-06-22Quảng Bình: 513,452,527,509,732,058,388,066,272,276,
Quảng Trị: 940,515,001,169,109,897,541,274,263,302,
Bình Định: 040,598,045,965,581,484,559,474,339,331
Quảng Bình: Trúng 066,
Bình Định: Trúng 474
08-06-22Khánh Hòa: 502,091,492,022,239,225,772,115,770,872,
Đà Nẵng: 032,570,951,374,788,103,796,779,071,614
Trượt
07-06-22Quảng Nam: 865,555,310,145,939,391,242,327,522,463,
Đắc Lắc: 603,494,140,428,333,314,180,865,704,026
Đắc Lắc: Trúng 704
06-06-22Phú Yên: 678,761,014,977,872,022,172,434,654,405,
TT Huế: 276,453,712,869,130,826,650,026,635,040
Phú Yên: Trúng 022
05-06-22Khánh Hòa: 919,481,204,691,212,311,398,025,742,387,
Kon Tum: 814,957,264,907,917,544,327,251,919,489
Khánh Hòa: Trúng 204,
Kon Tum: Trúng 544
04-06-22Đắc Nông: 053,525,419,673,283,272,411,708,096,889,
Quảng Ngãi: 710,806,316,110,422,451,115,467,732,203,
Đà Nẵng: 199,122,109,630,900,545,210,459,861,017
Quảng Ngãi: Trúng 806,
Đà Nẵng: Trúng 210
03-06-22Ninh Thuận: 119,853,298,007,807,357,168,752,662,046,
Gia Lai: 896,879,522,721,421,749,795,614,988,310
Gia Lai: Trúng 988
02-06-22Quảng Bình: 309,460,056,616,257,621,302,312,411,196,
Quảng Trị: 953,021,776,331,895,563,757,071,733,055,
Bình Định: 497,636,039,921,828,401,329,099,331,356
Quảng Bình: Trúng 257
01-06-22Khánh Hòa: 099,212,679,123,856,417,972,442,091,489,
Đà Nẵng: 550,028,504,367,798,560,905,490,532,853
Khánh Hòa: Trúng,
Đà Nẵng: Trúng 367
31-05-22Quảng Nam: 343,044,580,579,926,739,771,845,309,851,
Đắc Lắc: 460,080,317,566,446,018,109,946,150,615
Quảng Nam: Trúng 580
30-05-22Phú Yên: 784,483,937,583,991,745,475,079,733,833,
TT Huế: 355,780,869,793,648,708,111,884,830,223
TT Huế: Trúng 793
29-05-22Khánh Hòa: 477,296,147,442,719,783,576,640,187,159,
Kon Tum: 672,380,089,489,759,270,721,880,735,677
Trượt
28-05-22Đắc Nông: 908,701,977,500,051,252,340,566,039,611,
Quảng Ngãi: 101,816,311,287,095,187,974,730,088,559,
Đà Nẵng: 483,716,702,379,167,024,319,022,329,301
Đắc Nông: Trúng 051,
Đà Nẵng: Trúng 483
27-05-22Ninh Thuận: 009,394,588,109,492,527,717,781,875,487,
Gia Lai: 458,022,605,531,165,804,873,794,802,476
Trượt
26-05-22Quảng Bình: 259,367,729,780,245,568,162,823,051,400,
Quảng Trị: 574,639,477,714,503,638,305,147,327,384,
Bình Định: 829,480,619,137,320,661,312,307,326,437
Quảng Bình: Trúng 367,
Quảng Trị: Trúng 147,
Bình Định: Trúng 307
25-05-22Khánh Hòa: 742,688,079,583,049,186,266,206,634,738,
Đà Nẵng: 594,599,290,251,920,787,192,839,160,676
Khánh Hòa: Trúng 266
24-05-22Quảng Nam: 540,285,626,823,222,794,754,009,715,374,
Đắc Lắc: 773,844,662,441,312,676,233,889,052,774
Trượt
23-05-22Phú Yên: 952,591,376,088,754,993,489,223,502,579,
TT Huế: 339,078,747,335,110,779,599,906,311,369
Trượt
22-05-22Khánh Hòa: 004,700,939,391,576,282,322,389,267,590,
Kon Tum: 306,550,006,687,906,989,372,045,430,709
Khánh Hòa: Trúng 576,
Kon Tum: Trúng 045
21-05-22Đắc Nông: 467,947,507,063,823,463,547,162,394,037,
Quảng Ngãi: 878,345,333,996,912,640,979,464,825,988,
Đà Nẵng: 729,513,473,741,026,200,972,978,910,067
Đắc Nông: Trúng 947,
Đà Nẵng: Trúng 026
20-05-22Ninh Thuận: 555,157,217,966,159,350,274,423,035,289,
Gia Lai: 053,013,930,972,296,865,326,909,070,872
Ninh Thuận: Trúng 159,
Gia Lai: Trúng 053
19-05-22Quảng Bình: 563,067,683,745,040,377,749,444,153,115,
Quảng Trị: 078,872,667,615,989,035,123,375,055,128,
Bình Định: 194,502,363,702,872,113,242,856,301,558
Bình Định: Trúng 702
18-05-22Khánh Hòa: 964,522,463,661,924,254,960,884,237,131,
Đà Nẵng: 091,928,322,884,974,093,017,009,763,141
Đà Nẵng: Trúng 322
17-05-22Quảng Nam: 638,858,258,602,834,559,673,482,605,192,
Đắc Lắc: 343,996,284,465,644,333,198,813,697,683
Đắc Lắc: Trúng 683
16-05-22Phú Yên: 704,336,650,567,780,521,821,727,335,442,
TT Huế: 320,871,276,531,730,681,029,907,393,783
Phú Yên: Trúng 727
15-05-22Khánh Hòa: 918,578,796,372,215,992,309,613,116,900,
Kon Tum: 139,580,038,553,493,711,916,019,924,213
Khánh Hòa: Trúng 613
14-05-22Đắc Nông: 893,042,159,090,920,043,384,140,932,075,
Quảng Ngãi: 734,233,146,027,724,327,311,169,410,916,
Đà Nẵng: 106,970,315,700,096,252,985,595,329,793
Đắc Nông: Trúng 920,
Quảng Ngãi: Trúng 146,
Đà Nẵng: Trúng 793
13-05-22Ninh Thuận: 673,846,631,877,350,493,053,416,300,858,
Gia Lai: 027,370,758,880,223,373,949,702,640,992
Ninh Thuận: Trúng
12-05-22Quảng Bình: 504,480,312,310,400,515,396,171,111,754,
Quảng Trị: 370,016,713,334,123,019,029,557,398,423,
Bình Định: 181,129,445,826,623,099,397,312,998,057
Quảng Bình: Trúng 480,
Bình Định: Trúng 623
11-05-22Khánh Hòa: 771,309,050,954,727,469,483,711,634,603,
Đà Nẵng: 492,496,256,758,893,046,983,912,073,540
Đà Nẵng: Trúng 046
10-05-22Quảng Nam: 171,255,814,692,440,569,616,153,869,710,
Đắc Lắc: 873,030,281,146,028,293,361,503,731,595
Quảng Nam: Trúng 255
09-05-22Phú Yên: 722,620,252,257,310,987,053,984,665,937,
TT Huế: 334,791,971,685,982,032,551,665,524,572
TT Huế: Trúng 572
08-05-22Khánh Hòa: 147,106,674,325,732,299,873,259,229,761,
Kon Tum: 353,049,267,150,634,540,361,954,030,280
Khánh Hòa: Trúng 873,
Kon Tum: Trúng 150
07-05-22Đà Nẵng: 253,926,543,753,086,068,330,203,061,329,
Quảng Ngãi: 017,983,080,412,509,262,234,942,436,653,
Đắc Nông: 207,287,430,257,153,508,581,229,889,027
Đắc Nông: Trúng 027
06-05-22Ninh Thuận: 290,100,649,868,259,511,225,904,376,359,
Gia Lai: 937,179,170,580,806,156,790,872,573,139
Gia Lai: Trúng 937
05-05-22Quảng Bình: 452,581,580,842,660,190,255,244,042,609,
Quảng Trị: 941,771,924,938,633,055,661,603,718,995,
Bình Định: 344,872,173,584,079,588,645,439,431,922
Quảng Bình: Trúng 609
04-05-22Khánh Hòa: 038,244,468,070,668,410,518,019,044,060,
Đà Nẵng: 563,986,620,471,173,853,952,163,326,055
Trượt
03-05-22Quảng Nam: 424,127,800,319,850,809,369,724,223,484,
Đắc Lắc: 590,021,772,927,528,310,858,322,085,551
Đắc Lắc: Trúng 528
02-05-22Phú Yên: 268,003,391,720,581,033,913,239,103,936,
TT Huế: 996,199,283,073,300,963,197,152,188,682
TT Huế: Trúng 963
01-05-22Khánh Hòa: 432,691,674,448,944,538,722,429,643,078,
Kon Tum: 298,879,269,714,319,135,824,152,961,701
Khánh Hòa: Trúng 944,
Kon Tum: Trúng 714
30-04-22Đắc Nông: 273,803,780,032,143,915,202,453,267,538,
Quảng Ngãi: 312,195,527,875,238,457,365,390,360,119,
Đà Nẵng: 042,994,505,775,659,293,718,109,917,528
Đà Nẵng: Trúng 659
29-04-22Ninh Thuận: 634,426,529,524,930,741,184,615,664,131,
Gia Lai: 804,756,610,895,911,578,442,197,378,750
Ninh Thuận: Trúng 529
28-04-22Quảng Bình: 587,669,771,348,687,835,022,533,810,697,
Quảng Trị: 614,718,032,740,633,747,271,356,615,090,
Bình Định: 636,761,045,115,498,472,018,937,445,617
Bình Định: Trúng 617
27-04-22Khánh Hòa: 933,192,246,913,466,689,973,586,357,908,
Đà Nẵng: 365,900,888,130,924,787,920,064,865,732
Khánh Hòa: Trúng 246
26-04-22Quảng Nam: 616,905,915,379,287,349,432,998,012,495,
Đắc Lắc: 074,075,829,107,416,126,601,313,567,341
Quảng Nam: Trúng 349
25-04-22Phú Yên: 586,078,543,056,939,694,318,776,086,013,
TT Huế: 332,365,065,787,283,188,872,594,925,269
Trượt
24-04-22Khánh Hòa: 649,212,942,494,547,856,905,209,059,204,
Kon Tum: 929,464,032,988,012,654,867,725,849,313
Khánh Hòa: Trúng 209
23-04-22Đắc Nông: 004,228,893,997,226,196,385,307,284,668,
Quảng Ngãi: 560,675,767,477,280,947,479,887,847,082,
Đà Nẵng: 765,252,170,929,145,555,074,312,385,323
Đắc Nông: Trúng 668,
Quảng Ngãi: Trúng 560
22-04-22Ninh Thuận: 422,618,099,668,616,229,372,306,313,302,
Gia Lai: 779,423,362,360,855,082,070,404,617,631
Ninh Thuận: Trúng 099,
Gia Lai: Trúng 360
21-04-22Quảng Bình: 135,404,503,706,522,895,786,396,220,814,
Bình Định: 665,863,002,097,932,112,897,832,366,165,
Quảng Trị: 215,056,296,462,159,866,214,798,162,891
Bình Định: Trúng 832,
Quảng Trị: Trúng 159
20-04-22Khánh Hòa: 058,034,582,182,979,615,166,468,023,942,
Đà Nẵng: 973,431,556,480,272,191,896,449,639,661
Đà Nẵng: Trúng 639
19-04-22Quảng Nam: 376,667,323,254,505,760,126,770,158,771,
Đắc Lắc: 081,739,341,230,148,956,802,167,658,383
Quảng Nam: Trúng 158
18-04-22Phú Yên: 386,013,127,431,591,390,643,493,689,607,
TT Huế: 903,710,067,627,155,492,040,669,274,945
Phú Yên: Trúng 591,
TT Huế: Trúng 274
17-04-22Khánh Hòa: 949,235,483,411,700,415,403,881,098,576,
Kon Tum: 810,245,759,902,767,873,870,449,764,415
Trượt
16-04-22Đắc Nông: 878,078,626,622,325,431,028,873,360,259,
Quảng Ngãi: 276,643,014,387,078,157,037,700,923,688,
Đà Nẵng: 413,382,373,000,847,220,030,873,736,926
Quảng Ngãi: Trúng 643
15-04-22Ninh Thuận: 839,090,560,539,058,160,599,996,610,601,
Gia Lai: 064,247,606,254,302,846,782,704,975,938
Gia Lai: Trúng 064
14-04-22Bình Định: 980,027,424,913,523,433,862,301,472,086,
Quảng Trị: 684,548,745,856,330,816,174,042,571,516,
Quảng Bình: 414,368,915,588,545,027,441,821,195,362
Quảng Trị: Trúng 330
13-04-22Khánh Hòa: 534,613,926,195,910,793,522,677,896,744,
Đà Nẵng: 072,477,760,236,181,148,808,241,066,863
Khánh Hòa: Trúng 534
11-04-22Phú Yên: 644,463,071,034,503,279,396,901,056,943Trượt