DÀN XỈU CHỦ 10 CON MIỀN TRUNG

Soi cầu vip – Chốt số – Chắc ăn – Thắng lớn! Lấy số dinh tiền về nhà!
Các chuyên gia của chúng tôi luôn nỗ lực hết mình Tìm ra những con số chuẩn nhất có tỷ lệ ăn lớn nhất.Tuy nhiên có một vài ngày cầu về quá lệch anh chị em cũng không nên nản chí, vì những ngày sau cầu sẽ quay trở lại, rồi chúng ta sẽ lấy lại những gì đã mất

➨ Chúng tôi đã xác định được DÀN XỈU CHỦ 10 CON có tần xuất ra cao nhất trong ngày.

➨ Để nhận được DÀN XỈU CHỦ 10 CON  bạn cần nạp đủ số tiền DỊCH VỤ ở Ô NẠP THẺ bên dưới

➨ Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

Dàn Xíu Chủ 10 Con MT Ăn Chắc chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 900,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
15-08-22
14-08-22Khánh Hòa: 329,351,911,454,626,689,838,404,790,809,
Kon Tum: 144,843,063,199,424,839,262,346,065,579
Trượt
13-08-22Đắc Nông: 993,988,989,315,273,458,487,159,004,680,
Quảng Ngãi: 708,179,694,911,492,939,641,419,345,639,
Đà Nẵng: 443,048,099,039,867,427,684,220,454,785
Quảng Ngãi: Trúng 939
12-08-22Ninh Thuận: 809,623,942,566,128,993,655,780,159,658,
Gia Lai: 253,991,364,898,594,460,570,974,574,870
Trượt
11-08-22Quảng Bình: 928,323,913,395,823,879,797,189,024,192,
Quảng Trị: 040,044,901,806,300,101,956,237,391,584,
Bình Định: 432,794,433,715,486,366,060,546,572,719
Quảng Trị: Trúng 044
10-08-22Khánh Hòa: 899,220,107,269,076,156,209,423,966,448,
Đà Nẵng: 841,160,761,286,400,033,876,422,526,782
Trượt
09-08-22Quảng Nam: 628,957,034,792,721,744,617,856,072,603,
Đắc Lắc: 288,451,932,496,873,034,765,518,641,869
Quảng Nam: Trúng 034,
Đắc Lắc: Trúng 518
08-08-22Phú Yên: 304,332,840,568,148,676,667,759,979,775,
TT Huế: 554,504,864,688,633,926,763,332,893,158
TT Huế: Trúng 158
07-08-22Khánh Hòa: 697,832,683,467,914,133,040,403,192,990,
Kon Tum: 803,343,814,982,252,715,042,008,741,544
Trượt
06-08-22Đắc Nông: 978,544,168,622,414,407,865,091,882,174,
Quảng Ngãi: 645,929,272,694,820,252,115,329,467,498,
Đà Nẵng: 555,431,765,618,927,893,632,417,275,080
Trượt
05-08-22Ninh Thuận: 929,578,463,686,324,694,150,254,017,222,
Gia Lai: 514,454,736,079,516,460,474,416,860,043
Trượt
04-08-22Quảng Bình: 926,905,393,125,981,021,745,369,046,498,
Quảng Trị: 870,840,159,761,627,985,624,380,215,671,
Bình Định: 932,799,925,956,146,174,728,151,876,407
Trượt
03-08-22Khánh Hòa: 579,852,938,003,969,338,168,883,846,360,
Đà Nẵng: 653,324,567,913,775,389,341,659,377,221
Trượt
02-08-22Quảng Nam: 182,287,632,338,034,482,519,504,976,800,
Đắc Lắc: 809,748,683,528,129,434,338,218,429,751
Quảng Nam: Trúng 338
01-08-22Phú Yên: 522,462,528,465,541,277,698,559,517,792,
TT Huế: 573,686,766,751,422,876,959,469,092,783
Phú Yên: Trúng 462
31-07-22Khánh Hòa: 191,693,732,727,752,500,878,992,405,955,
Kon Tum: 247,303,241,699,455,909,066,526,557,024
Khánh Hòa: Trúng 191,
Kon Tum: Trúng 303
30-07-22Đắc Nông: 638,753,340,726,353,494,543,371,942,203,
Quảng Ngãi: 782,390,265,077,858,919,921,618,113,419,
Đà Nẵng: 768,309,454,396,823,304,905,337,501,087
Quảng Ngãi: Trúng 919
29-07-22Ninh Thuận: 458,870,202,821,212,142,111,905,981,805,
Gia Lai: 487,604,351,902,549,309,712,934,417,272
Ninh Thuận: Trúng 142
28-07-22Quảng Bình: 777,798,156,550,382,562,548,086,810,645,
Quảng Trị: 236,268,431,453,445,133,834,103,079,532,
Bình Định: 687,285,206,884,221,284,861,229,145,750
Trượt
27-07-22Khánh Hòa: 501,107,136,396,084,191,694,665,814,979,
Đà Nẵng: 141,406,869,987,099,985,002,254,522,966
Đà Nẵng: Trúng 522
26-07-22Quảng Nam: 705,020,883,455,774,486,160,563,088,397,
Đắc Lắc: 632,344,351,312,154,403,193,377,409,485
Trượt
25-07-22Phú Yên: 448,126,386,640,271,555,267,188,001,208,
TT Huế: 491,076,118,518,506,606,559,260,262,675
Phú Yên: Trúng
24-07-22Khánh Hòa: 888,936,480,570,692,689,003,912,618,759,
Kon Tum: 741,356,581,076,558,580,457,135,053,209
Khánh Hòa: Trúng 912,
Kon Tum: Trúng 135
23-07-22Đắc Nông: 088,643,849,224,525,714,730,071,213,355,
Quảng Ngãi: 457,104,911,632,396,550,181,546,082,579,
Đà Nẵng: 858,978,010,438,130,042,131,263,478,828
Đắc Nông: Trúng 213
22-07-22Ninh Thuận: 435,182,157,352,522,389,270,953,927,150,
Gia Lai: 750,214,327,672,845,041,827,159,108,206
Gia Lai: Trúng 672
21-07-22Quảng Bình: 077,089,918,618,087,283,083,489,281,045,
Quảng Trị: 993,573,266,589,540,356,015,744,204,254,
Bình Định: 539,279,896,550,781,786,547,308,851,880
Quảng Bình: Trúng 083,
Quảng Trị: Trúng 540
20-07-22Khánh Hòa: 515,756,889,836,473,088,907,223,121,630,
Đà Nẵng: 142,067,549,938,764,190,640,666,472,969
Khánh Hòa: Trúng 889
19-07-22Quảng Nam: 419,035,957,889,398,478,119,787,208,006,
Đắc Lắc: 429,079,620,620,221,588,654,309,976,736
Đắc Lắc: Trúng 620
18-07-22Phú Yên: 005,670,118,493,841,474,245,037,073,944,
TT Huế: 149,847,759,478,468,032,777,452,095,532
Phú Yên: Trúng 670
17-07-22Khánh Hòa: 297,761,384,882,614,377,131,358,077,184,
Kon Tum: 036,450,573,130,296,265,581,363,645,144
Trượt
16-07-22Đắc Nông: 246,062,568,562,193,047,978,094,917,302,
Quảng Ngãi: 268,057,181,794,395,715,937,978,557,279,
Đà Nẵng: 081,592,399,059,764,823,857,291,580,629
Đắc Nông: Trúng 246
15-07-22Ninh Thuận: 190,418,121,994,309,149,046,331,824,956,
Gia Lai: 206,543,694,761,845,356,367,184,257,763
Gia Lai: Trúng 367
14-07-22Quảng Bình: 738,555,897,782,839,104,553,833,471,071,
Quảng Trị: 781,218,453,518,217,228,691,484,073,233,
Bình Định: 938,713,124,220,994,145,625,287,662,552
Quảng Trị: Trúng 218,
Bình Định: Trúng 220
13-07-22Khánh Hòa: 664,592,119,059,548,867,184,934,367,961,
Đà Nẵng: 619,973,268,315,796,543,384,428,768,854
Trượt
12-07-22Quảng Nam: 525,496,071,717,060,319,951,609,895,585,
Đắc Lắc: 062,482,551,153,969,443,938,587,410,445
Trượt
11-07-22Phú Yên: 286,295,721,336,864,344,093,427,257,420,
TT Huế: 858,262,814,745,017,560,259,033,390,784
Phú Yên: Trúng 420,
TT Huế: Trúng 784
10-07-22Khánh Hòa: 175,564,063,577,038,338,985,320,387,060,
Kon Tum: 380,993,938,690,963,652,673,929,299,695
Trượt
09-07-22Đắc Nông: 853,378,480,680,022,385,701,809,944,656,
Quảng Ngãi: 296,224,338,142,559,130,164,478,674,490,
Đà Nẵng: 465,023,707,667,051,074,234,294,884,610
Đắc Nông: Trúng 378,
Quảng Ngãi: Trúng 674
08-07-22Ninh Thuận: 965,923,051,514,624,007,262,754,596,342,
Gia Lai: 216,189,349,058,407,935,560,302,521,523
Ninh Thuận: Trúng 965
07-07-22Quảng Bình: 299,536,235,989,557,857,658,424,691,639,
Quảng Trị: 099,842,633,750,767,482,053,976,881,759,
Bình Định: 426,081,450,288,688,948,141,896,934,229
Quảng Bình: Trúng 691
06-07-22Khánh Hòa: 730,292,359,019,510,490,525,765,341,602,
Đà Nẵng: 627,981,203,916,416,779,941,745,880,113
Khánh Hòa: Trúng
05-07-22Quảng Nam: 642,542,769,666,660,205,554,507,320,928,
Đắc Lắc: 749,138,588,744,564,388,586,478,213,751
Đắc Lắc: Trúng 588
04-07-22Phú Yên: 144,463,268,799,498,782,910,116,425,612,
TT Huế: 210,770,465,051,289,268,088,814,692,978
Trượt
03-07-22Khánh Hòa: 318,683,437,334,786,195,838,442,469,137,
Kon Tum: 602,007,578,770,171,876,877,683,812,955
Khánh Hòa: Trúng 137
02-07-22Đắc Nông: 749,380,668,967,543,991,820,195,123,235,
Quảng Ngãi: 120,036,568,133,920,880,525,652,457,628,
Đà Nẵng: 795,864,661,344,425,780,405,878,538,899
Đắc Nông: Trúng 543
01-07-22Ninh Thuận: 488,976,161,424,049,203,046,366,879,422,
Gia Lai: 544,681,016,465,899,294,720,925,937,724
Ninh Thuận: Trúng 422,
Gia Lai: Trúng 925
30-06-22Quảng Bình: 578,082,563,042,178,216,708,270,326,797,
Quảng Trị: 242,614,084,576,648,482,412,090,089,351,
Bình Định: 415,793,280,405,171,484,454,363,493,890
Quảng Trị: Trúng 576
29-06-22Khánh Hòa: 474,490,927,191,790,694,433,219,031,526,
Đà Nẵng: 280,100,206,535,804,771,421,359,966,869
Trượt
28-06-22Quảng Nam: 263,473,728,414,545,046,042,290,360,233,
Đắc Lắc: 717,016,070,630,950,535,366,086,737,297
Quảng Nam: Trúng 046
27-06-22Phú Yên: 130,284,901,749,583,299,925,677,402,023,
TT Huế: 674,294,327,980,235,207,301,913,561,606
Trượt
26-06-22Khánh Hòa: 805,595,804,453,874,829,282,722,835,592,
Kon Tum: 182,345,862,928,500,343,774,846,600,291
Kon Tum: Trúng 345
25-06-22Đắc Nông: 856,630,640,303,388,933,414,851,230,267,
Quảng Ngãi: 869,120,530,219,431,939,975,672,734,319,
Đà Nẵng: 817,601,963,776,728,283,932,154,067,381
Trượt
24-06-22Ninh Thuận: 263,561,131,558,914,276,395,779,279,129,
Gia Lai: 468,396,777,725,927,580,079,445,064,631
Trượt
23-06-22Quảng Bình: 220,467,882,404,708,343,113,573,141,287,
Quảng Trị: 619,702,286,161,671,615,814,668,456,085,
Bình Định: 121,163,252,611,614,539,161,860,669,819
Quảng Trị: Trúng 161,
Bình Định: Trúng 819
22-06-22Khánh Hòa: 510,617,429,527,522,988,937,899,808,125,
Đà Nẵng: 469,898,787,676,187,482,971,999,511,680
Đà Nẵng: Trúng 469
21-06-22Quảng Nam: 978,148,813,202,451,050,372,082,863,018,
Đắc Lắc: 375,705,269,262,020,203,620,365,872,329
Trượt
20-06-22Phú Yên: 210,453,780,899,556,360,131,830,234,635,
TT Huế: 269,337,766,246,730,104,794,776,701,451
Phú Yên: Trúng 899,
TT Huế: Trúng 451
19-06-22Khánh Hòa: 453,366,620,491,763,075,852,378,816,525,
Kon Tum: 506,412,460,442,077,612,227,778,721,456
Khánh Hòa: Trúng 453,
Kon Tum: Trúng 412
18-06-22Đắc Nông: 612,829,544,940,497,908,043,809,833,821,
Quảng Ngãi: 795,001,600,309,778,253,248,990,865,185,
Đà Nẵng: 535,516,870,675,993,570,809,421,454,560
Đắc Nông: Trúng 809,
Quảng Ngãi: Trúng 001,
Đà Nẵng: Trúng 675
17-06-22Ninh Thuận: 982,486,977,897,615,119,584,683,485,125,
Gia Lai: 215,137,772,810,785,633,620,368,448,158
Ninh Thuận: Trúng 977
16-06-22Quảng Bình: 259,864,852,207,777,688,183,034,826,383,
Quảng Trị: 454,147,576,881,261,914,174,475,939,693,
Bình Định: 910,143,362,769,900,752,374,575,122,616
Trượt
15-06-22Khánh Hòa: 056,690,350,865,296,699,217,579,029,743,
Đà Nẵng: 235,303,411,673,418,081,457,546,568,399
Đà Nẵng: Trúng 235
14-06-22Quảng Nam: 919,935,238,474,990,823,301,387,531,182,
Đắc Lắc: 795,765,780,690,881,864,481,775,896,233
Quảng Nam: Trúng 474,
Đắc Lắc: Trúng 690
13-06-22Phú Yên: 812,319,777,115,703,304,254,092,442,162,
TT Huế: 901,107,007,805,079,703,485,475,346,589
TT Huế: Trúng 703
12-06-22Khánh Hòa: 379,879,261,578,829,631,406,392,495,541,
Kon Tum: 177,422,600,399,030,355,951,492,184,727
Khánh Hòa: Trúng 541,
Kon Tum: Trúng 399
11-06-22Đắc Nông: 394,345,246,021,221,420,328,789,602,508,
Quảng Ngãi: 223,670,240,562,010,750,411,373,174,572,
Đà Nẵng: 805,647,955,999,994,551,813,359,117,600
Quảng Ngãi: Trúng 240,
Đà Nẵng: Trúng 955
10-06-22Ninh Thuận: 483,819,516,581,273,508,225,575,988,337,
Gia Lai: 527,793,618,446,348,328,277,208,247,576
Gia Lai: Trúng 277
09-06-22Quảng Bình: 513,452,527,509,732,058,388,066,272,276,
Quảng Trị: 940,515,001,169,109,897,541,274,263,302,
Bình Định: 040,598,045,965,581,484,559,474,339,331
Quảng Bình: Trúng 066,
Bình Định: Trúng 474
08-06-22Khánh Hòa: 502,091,492,022,239,225,772,115,770,872,
Đà Nẵng: 032,570,951,374,788,103,796,779,071,614
Trượt
07-06-22Quảng Nam: 865,555,310,145,939,391,242,327,522,463,
Đắc Lắc: 603,494,140,428,333,314,180,865,704,026
Đắc Lắc: Trúng 704
06-06-22Phú Yên: 678,761,014,977,872,022,172,434,654,405,
TT Huế: 276,453,712,869,130,826,650,026,635,040
Phú Yên: Trúng 022
05-06-22Khánh Hòa: 919,481,204,691,212,311,398,025,742,387,
Kon Tum: 814,957,264,907,917,544,327,251,919,489
Khánh Hòa: Trúng 204,
Kon Tum: Trúng 544
04-06-22Quảng Ngãi: 710,806,316,110,422,451,115,467,732,203,
Đà Nẵng: 199,122,109,630,900,545,210,459,861,017,
Đắc Nông: 053,525,419,673,283,272,411,708,096,889
Quảng Ngãi: Trúng 806,
Đà Nẵng: Trúng 210
03-06-22Ninh Thuận: 119,853,298,007,807,357,168,752,662,046,
Gia Lai: 896,879,522,721,421,749,795,614,988,310
Gia Lai: Trúng 988
02-06-22Quảng Bình: 309,460,056,616,257,621,302,312,411,196,
Quảng Trị: 953,021,776,331,895,563,757,071,733,055,
Bình Định: 497,636,039,921,828,401,329,099,331,356
Quảng Bình: Trúng 257
01-06-22Khánh Hòa: 099,212,679,123,856,417,972,442,091,489,
Đà Nẵng: 550,028,504,367,798,560,905,490,532,853
Khánh Hòa: Trúng,
Đà Nẵng: Trúng 367
31-05-22Quảng Nam: 343,044,580,579,926,739,771,845,309,851,
Đắc Lắc: 460,080,317,566,446,018,109,946,150,615
Quảng Nam: Trúng 580
30-05-22Phú Yên: 784,483,937,583,991,745,475,079,733,833,
TT Huế: 355,780,869,793,648,708,111,884,830,223
TT Huế: Trúng 793
29-05-22Khánh Hòa: 477,296,147,442,719,783,576,640,187,159,
Kon Tum: 672,380,089,489,759,270,721,880,735,677
Trượt
28-05-22Đắc Nông: 908,701,977,500,051,252,340,566,039,611,
Quảng Ngãi: 101,816,311,287,095,187,974,730,088,559,
Đà Nẵng: 483,716,702,379,167,024,319,022,329,301
Đắc Nông: Trúng 051,
Đà Nẵng: Trúng 483
27-05-22Ninh Thuận: 009,394,588,109,492,527,717,781,875,487,
Gia Lai: 458,022,605,531,165,804,873,794,802,476
Trượt
26-05-22Quảng Trị: 574,639,477,714,503,638,305,147,327,384,
Bình Định: 829,480,619,137,320,661,312,307,326,437,
Quảng Bình: 259,367,729,780,245,568,162,823,051,400
Quảng Trị: Trúng 147,
Bình Định: Trúng 307,
Quảng Bình: Trúng 367
25-05-22Khánh Hòa: 742,688,079,583,049,186,266,206,634,738,
Đà Nẵng: 594,599,290,251,920,787,192,839,160,676
Khánh Hòa: Trúng 266
24-05-22Quảng Nam: 540,285,626,823,222,794,754,009,715,374,
Đắc Lắc: 773,844,662,441,312,676,233,889,052,774
Trượt
23-05-22Phú Yên: 952,591,376,088,754,993,489,223,502,579,
TT Huế: 339,078,747,335,110,779,599,906,311,369
Trượt
22-05-22Khánh Hòa: 004,700,939,391,576,282,322,389,267,590,
Kon Tum: 306,550,006,687,906,989,372,045,430,709
Khánh Hòa: Trúng 576,
Kon Tum: Trúng 045
21-05-22Đắc Nông: 467,947,507,063,823,463,547,162,394,037,
Đà Nẵng: 729,513,473,741,026,200,972,978,910,067,
Quảng Ngãi: 878,345,333,996,912,640,979,464,825,988
Đắc Nông: Trúng 947,
Đà Nẵng: Trúng 026
19-05-22Quảng Bình: 563,067,683,745,040,377,749,444,153,115Trượt