DÀN XỈU CHỦ 10 CON MIỀN TRUNG

Soi cầu vip – Chốt số – Chắc ăn – Thắng lớn! Lấy số dinh tiền về nhà!
Các chuyên gia của chúng tôi luôn nỗ lực hết mình Tìm ra những con số chuẩn nhất có tỷ lệ ăn lớn nhất.Tuy nhiên có một vài ngày cầu về quá lệch anh chị em cũng không nên nản chí, vì những ngày sau cầu sẽ quay trở lại, rồi chúng ta sẽ lấy lại những gì đã mất

➨ Chúng tôi đã xác định được DÀN XỈU CHỦ 10 CON có tần xuất ra cao nhất trong ngày.

➨ Để nhận được DÀN XỈU CHỦ 10 CON  bạn cần nạp đủ số tiền DỊCH VỤ ở Ô NẠP THẺ bên dưới

➨ Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

Dàn Xíu Chủ 10 Con MT Ăn Chắc chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 900,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
03-12-22
02-12-22Gia Lai: 321,482,038,626,811,948,300,264,037,861,
Ninh Thuận: 391,756,451,781,644,840,975,680,263,089
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Win
01-12-22Bình Định: 846,458,826,140,467,031,560,750,513,784,
Quảng Trị: 451,557,540,389,658,329,079,324,727,216,
Quảng Bình: 841,954,594,847,514,902,185,807,551,403
Bình Định: Win
30-11-22Đà Nẵng: 481,617,064,566,311,216,304,631,269,914,
Khánh Hòa: 737,008,219,843,049,878,856,562,199,382
Trượt
29-11-22Đắc Lắc: 986,874,955,702,828,826,257,941,348,816,
Quảng Nam: 313,125,941,671,343,442,893,873,752,064
Trượt
28-11-22TT Huế: 779,767,233,033,013,168,462,703,149,252,
Phú Yên: 362,002,657,815,601,983,178,648,698,137
TT Huế: Trúng
27-11-22Kon Tum: 377,898,262,696,362,940,773,647,100,644,
Khánh Hòa: 833,349,142,696,038,968,147,536,685,414
Trượt
26-11-22Đà Nẵng: 852,692,502,788,447,863,133,314,840,365,
Quảng Ngãi: 073,578,412,044,357,213,676,577,028,444,
Đắc Nông: 692,242,965,683,422,581,770,974,572,769
Đà Nẵng: Trúng
25-11-22Gia Lai: 090,963,449,520,078,498,714,568,051,420,
Ninh Thuận: 200,249,828,005,435,748,687,258,861,062
Ninh Thuận: Trúng
24-11-22Bình Định: 839,353,975,792,624,612,903,448,089,847,
Quảng Trị: 775,307,711,790,680,998,082,821,308,441,
Quảng Bình: 814,718,910,044,664,097,209,304,496,800
Trượt
23-11-22Đà Nẵng: 644,383,055,441,989,486,380,314,683,696,
Khánh Hòa: 736,782,668,787,400,788,597,817,845,721
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Ăn
22-11-22Đắc Lắc: 443,756,479,670,223,164,857,030,057,720,
Quảng Nam: 942,094,785,555,551,524,055,324,631,362
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Win
21-11-22TT Huế: 721,550,346,099,802,106,955,967,095,922,
Phú Yên: 458,849,188,935,819,173,901,598,174,250
Trượt
20-11-22Kon Tum: 560,964,198,778,617,245,278,004,229,916,
Khánh Hòa: 122,913,471,824,548,271,363,395,687,933
Trượt
19-11-22Đà Nẵng: 240,668,618,746,125,606,489,999,876,475,
Quảng Ngãi: 150,339,013,857,304,109,395,547,067,116,
Đắc Nông: 387,821,956,913,055,750,771,753,697,230
Đắc Nông: Win
18-11-22Gia Lai: 049,148,449,922,329,735,501,264,155,651,
Ninh Thuận: 599,544,225,715,290,038,644,379,944,919
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Win
17-11-22Bình Định: 511,114,567,200,201,432,868,356,459,724,
Quảng Trị: 741,226,950,332,351,071,135,494,197,356,
Quảng Bình: 556,065,357,196,789,554,746,247,596,823
Trượt
16-11-22Đà Nẵng: 808,634,659,346,875,246,862,193,181,590,
Khánh Hòa: 328,608,388,684,084,135,413,438,341,184
Đà Nẵng: Ăn
15-11-22Đắc Lắc: 564,956,367,087,769,327,135,833,000,471,
Quảng Nam: 802,580,311,273,606,359,294,080,173,065
Đắc Lắc: Trúng
14-11-22TT Huế: 111,068,939,953,088,010,471,249,861,193,
Phú Yên: 528,206,376,670,577,560,669,193,525,301
Trượt
13-11-22Kon Tum: 020,972,833,265,612,255,578,678,081,876,
Khánh Hòa: 731,727,450,198,626,648,703,708,445,705
Kon Tum: Win
12-11-22Đà Nẵng: 514,744,247,264,152,440,012,101,151,284,
Quảng Ngãi: 554,383,088,812,965,768,390,240,349,406,
Đắc Nông: 155,093,899,410,863,073,612,688,618,365
Quảng Ngãi: Win
11-11-22Gia Lai: 878,111,543,096,951,678,623,121,468,947,
Ninh Thuận: 348,228,132,158,683,403,688,095,263,427
Ninh Thuận: Win
10-11-22Bình Định: 268,556,957,565,731,134,243,498,985,934,
Quảng Trị: 145,629,777,563,706,164,095,292,738,775,
Quảng Bình: 144,958,020,184,582,946,786,618,685,503
Bình Định: Ăn,
Quảng Trị: Win
09-11-22Đà Nẵng: 526,844,537,979,280,630,750,938,018,774,
Khánh Hòa: 920,118,589,369,468,568,136,708,245,500
Trượt
08-11-22Đắc Lắc: 871,268,066,058,557,895,170,301,418,641,
Quảng Nam: 866,775,681,507,651,869,864,097,554,141
Quảng Nam: Trúng
07-11-22TT Huế: 010,730,389,509,202,666,692,918,858,705,
Phú Yên: 052,824,893,226,070,148,195,794,415,882
Phú Yên: Trúng
06-11-22Kon Tum: 689,679,818,743,316,926,128,039,599,045,
Khánh Hòa: 684,278,669,383,982,478,464,025,264,588
Kon Tum: Win,
Khánh Hòa: Trúng
05-11-22Đà Nẵng: 599,598,962,980,503,155,394,983,184,457,
Quảng Ngãi: 674,638,160,398,208,033,898,110,546,626,
Đắc Nông: 712,764,727,073,739,133,482,739,302,090
Đà Nẵng: Ăn,
Đắc Nông: Trúng
04-11-22Gia Lai: 904,973,261,345,954,268,464,092,427,484,
Ninh Thuận: 742,418,550,891,131,599,673,404,391,847
Ninh Thuận: Ăn
03-11-22Bình Định: 523,374,973,452,746,477,148,177,677,137,
Quảng Trị: 157,815,388,501,958,071,599,354,769,230,
Quảng Bình: 341,280,031,176,032,444,112,478,725,633
Trượt
02-11-22Đà Nẵng: 204,008,472,536,376,605,344,423,174,871,
Khánh Hòa: 049,477,874,647,346,024,296,675,901,728
Trượt
01-11-22Đắc Lắc: 229,386,259,261,344,064,523,405,096,005,
Quảng Nam: 109,908,686,493,482,650,584,013,825,601
Đắc Lắc: Win
31-10-22TT Huế: 836,716,593,357,604,805,536,807,671,411,
Phú Yên: 023,126,246,705,937,094,161,337,630,704
Phú Yên: Win
30-10-22Kon Tum: 679,103,686,768,817,714,545,206,868,003,
Khánh Hòa: 247,300,906,768,402,001,205,591,954,495
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Win
29-10-22Đà Nẵng: 779,104,417,344,254,995,071,442,057,744,
Quảng Ngãi: 126,477,320,117,835,838,240,571,417,214,
Đắc Nông: 981,384,438,552,382,121,779,699,279,860
Đà Nẵng: Win,
Quảng Ngãi: Win,
Đắc Nông: Ăn
28-10-22Gia Lai: 810,642,744,373,325,025,074,364,523,365,
Ninh Thuận: 039,184,064,514,727,308,452,016,428,392
Trượt
27-10-22Bình Định: 018,247,467,478,135,789,792,290,758,622,
Quảng Trị: 919,542,576,122,709,259,340,224,258,145,
Quảng Bình: 391,695,536,124,587,871,077,420,794,795
Trượt
26-10-22Đà Nẵng: 786,011,201,965,455,051,984,580,546,367,
Khánh Hòa: 953,329,331,698,868,573,279,208,714,609
Đà Nẵng: Win,
Khánh Hòa: Ăn
25-10-22Đắc Lắc: 074,635,179,008,048,903,921,900,769,371,
Quảng Nam: 350,854,313,332,171,149,774,159,986,977
Quảng Nam: Trúng
24-10-22TT Huế: 627,233,698,541,921,983,767,861,997,057,
Phú Yên: 116,660,226,955,418,555,684,681,639,765
Trượt
23-10-22Kon Tum: 402,536,059,942,549,089,658,857,455,660,
Khánh Hòa: 994,680,942,360,330,210,924,421,870,407
Trượt
22-10-22Đà Nẵng: 502,078,546,407,328,110,149,978,977,489,
Quảng Ngãi: 476,248,762,942,214,944,108,764,143,115,
Đắc Nông: 082,654,621,899,572,774,652,052,987,083
Trượt
21-10-22Gia Lai: 493,067,545,847,413,249,270,757,444,734,
Ninh Thuận: 670,666,801,373,230,900,703,275,049,333
Gia Lai: Win
20-10-22Bình Định: 461,966,572,989,085,833,935,150,967,678,
Quảng Trị: 759,011,456,144,282,494,029,673,260,004,
Quảng Bình: 282,036,201,193,874,318,423,376,701,038
Quảng Trị: Win
19-10-22Đà Nẵng: 032,029,009,500,113,866,127,570,091,349,
Khánh Hòa: 070,671,845,697,730,846,436,692,872,151
Đà Nẵng: Win
18-10-22Đắc Lắc: 138,173,114,826,607,740,450,055,080,345,
Quảng Nam: 777,030,074,600,409,491,631,768,970,840
Đắc Lắc: Trúng
17-10-22TT Huế: 082,149,162,089,821,554,307,348,153,002,
Phú Yên: 590,289,307,445,971,706,724,739,310,811
Trượt
16-10-22Kon Tum: 519,751,603,989,709,849,673,442,011,062,
Khánh Hòa: 177,469,841,325,646,021,410,108,143,786
Khánh Hòa: Ăn
15-10-22Đà Nẵng: 749,654,306,625,922,872,705,784,504,383,
Quảng Ngãi: 890,953,379,230,610,846,109,486,090,874,
Đắc Nông: 976,897,283,086,125,042,431,368,634,407
Quảng Ngãi: Ăn,
Đắc Nông: Win
14-10-22Gia Lai: 525,050,049,188,446,274,963,774,218,877,
Ninh Thuận: 272,351,600,160,773,139,595,556,536,073
Gia Lai: Win
13-10-22Bình Định: 974,366,502,619,002,376,984,525,988,363,
Quảng Trị: 936,010,445,753,841,520,340,367,317,687,
Quảng Bình: 246,316,053,637,014,912,733,387,866,181
Trượt
12-10-22Đà Nẵng: 585,038,766,392,257,866,122,155,029,596,
Khánh Hòa: 816,009,934,189,286,473,115,686,768,881
Khánh Hòa: Win
11-10-22Đắc Lắc: 613,130,029,154,112,569,382,763,707,772,
Quảng Nam: 301,477,757,352,325,297,886,904,095,269
Đắc Lắc: Win,
Quảng Nam: Trúng
10-10-22TT Huế: 826,068,529,845,225,062,956,108,044,764,
Phú Yên: 258,921,411,239,227,514,519,602,707,018
Trượt
09-10-22Kon Tum: 072,102,785,366,733,477,395,776,702,485,
Khánh Hòa: 650,245,820,026,426,417,604,233,402,068
Trượt
08-10-22Đà Nẵng: 159,616,643,203,690,361,353,772,959,051,
Quảng Ngãi: 996,473,131,309,750,040,353,842,814,219,
Đắc Nông: 885,015,296,376,569,016,337,764,006,079
Quảng Ngãi: Ăn,
Đắc Nông: Trúng
07-10-22Gia Lai: 739,790,588,374,382,555,919,324,016,111,
Ninh Thuận: 764,838,746,802,434,982,318,516,569,778
Gia Lai: Win
06-10-22Bình Định: 948,838,867,665,193,165,489,477,205,384,
Quảng Trị: 964,030,877,966,168,336,390,602,222,022,
Quảng Bình: 355,951,559,663,556,923,226,005,131,520
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Ăn
05-10-22Đà Nẵng: 852,660,729,275,422,460,676,753,055,885,
Khánh Hòa: 126,809,869,413,394,670,777,374,324,189
Đà Nẵng: Trúng
04-10-22Đắc Lắc: 862,748,290,939,559,473,899,722,562,279,
Quảng Nam: 488,913,896,372,552,748,252,232,517,779
Đắc Lắc: Trúng
03-10-22TT Huế: 647,348,337,186,347,652,003,215,301,381,
Phú Yên: 923,346,808,351,774,135,196,472,769,222
TT Huế: Ăn,
Phú Yên: Ăn
02-10-22Kon Tum: 998,596,155,226,494,062,521,540,808,669,
Khánh Hòa: 616,439,216,219,731,190,297,427,799,723
Khánh Hòa: Ăn
01-10-22Đà Nẵng: 721,099,005,329,924,268,408,634,984,247,
Quảng Ngãi: 900,450,320,516,052,915,465,176,048,306,
Đắc Nông: 946,333,182,431,529,444,352,690,547,001
Đà Nẵng: Ăn
30-09-22Gia Lai: 419,253,029,043,313,139,710,075,709,524,
Ninh Thuận: 338,498,167,846,309,232,284,456,735,001
Trượt
29-09-22Bình Định: 713,706,653,624,218,008,539,589,482,326,
Quảng Trị: 261,026,803,160,350,769,480,928,780,033,
Quảng Bình: 838,383,111,914,743,087,306,538,489,556
Trượt
28-09-22Đà Nẵng: 748,237,995,289,336,429,823,205,742,169,
Khánh Hòa: 567,559,310,817,279,802,015,738,349,743
Đà Nẵng: Ăn
27-09-22Đắc Lắc: 780,159,407,125,802,846,957,384,118,249,
Quảng Nam: 707,345,144,784,968,190,235,411,436,900
Trượt
26-09-22TT Huế: 817,873,839,417,152,501,005,538,341,609,
Phú Yên: 947,160,315,843,338,636,172,634,777,065
TT Huế: Trúng
25-09-22Kon Tum: 150,443,086,685,121,733,747,340,070,746,
Khánh Hòa: 075,743,342,585,721,448,308,989,561,855
Kon Tum: Ăn
24-09-22Đà Nẵng: 682,065,306,089,307,230,761,189,922,552,
Quảng Ngãi: 860,297,117,954,579,773,353,143,499,267,
Đắc Nông: 441,092,823,847,718,055,030,712,545,264
Đà Nẵng: Win,
Đắc Nông: Trúng
23-09-22Gia Lai: 859,255,409,922,173,806,778,339,299,913,
Ninh Thuận: 178,202,598,310,416,499,021,245,090,607
Trượt
22-09-22Bình Định: 969,931,471,408,116,793,846,387,142,709,
Quảng Trị: 289,425,671,037,411,296,008,839,138,389,
Quảng Bình: 432,565,280,224,630,452,723,504,993,247
Bình Định: Ăn
21-09-22Đà Nẵng: 548,690,340,705,421,289,280,582,063,361,
Khánh Hòa: 243,575,378,020,745,947,681,325,318,349
Khánh Hòa: Win
20-09-22Đắc Lắc: 328,556,846,248,288,554,256,983,012,690,
Quảng Nam: 681,409,959,414,363,947,634,348,542,123
Trượt
19-09-22TT Huế: 702,126,436,439,299,920,675,901,137,330,
Phú Yên: 913,885,601,094,085,322,946,289,394,665
Trượt
18-09-22Kon Tum: 995,760,478,398,611,643,175,880,616,583,
Khánh Hòa: 091,784,602,872,498,577,023,159,531,702
Trượt
17-09-22Đà Nẵng: 568,789,857,217,787,504,744,332,143,775,
Quảng Ngãi: 814,627,456,057,264,009,979,685,475,746,
Đắc Nông: 383,265,176,402,895,609,470,217,788,435
Đắc Nông: Trúng
16-09-22Gia Lai: 539,865,983,311,427,640,790,447,572,061,
Ninh Thuận: 452,720,814,670,935,422,248,979,450,840
Ninh Thuận: Trúng
15-09-22Bình Định: 049,705,361,350,498,203,603,330,137,728,
Quảng Trị: 519,950,772,458,609,838,106,244,262,177,
Quảng Bình: 783,557,772,920,432,546,271,059,907,299
Trượt
14-09-22Đà Nẵng: 291,621,292,071,345,130,899,462,346,445,
Khánh Hòa: 402,111,488,862,928,790,256,661,202,182
Khánh Hòa: Trúng 790
13-09-22Đắc Lắc: 703,350,898,279,204,740,218,968,753,473,
Quảng Nam: 042,491,554,718,750,244,203,779,126,286
Trượt
12-09-22TT Huế: 487,152,760,435,097,544,122,210,474,199,
Phú Yên: 676,616,971,344,494,004,322,894,593,608
Phú Yên: Trúng 593
11-09-22Kon Tum: 702,913,934,280,755,040,647,096,948,716,
Khánh Hòa: 530,337,178,697,195,269,696,270,470,238
Kon Tum: Trúng 755
10-09-22Đà Nẵng: 434,568,453,010,784,290,675,935,799,238,
Quảng Ngãi: 940,706,603,772,313,228,502,170,600,025,
Đắc Nông: 429,526,919,167,067,104,891,008,757,253
Quảng Ngãi: Trúng 600,
Đắc Nông: Trúng 167
09-09-22Gia Lai: 747,770,392,159,824,931,021,955,204,164,
Ninh Thuận: 122,143,299,600,796,753,772,467,240,503
Ninh Thuận: Trúng 240
08-09-22Bình Định: 287,449,547,538,805,978,778,539,713,469,
Quảng Trị: 731,378,249,572,839,871,728,756,655,507,
Quảng Bình: 516,501,370,549,633,842,081,266,832,392
Bình Định: Trúng 287
06-09-22Đắc Lắc: 277,729,536,485,921,718,074,686,859,595Đắc Lắc: Trúng 485