Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 7 Ngày 21-01-2023

TUVANLODE.WIN Chúc Mừng AE đã theo cầu Dự Đoán xổ số Miền Nam ngày – Ngày 20-01-2023 đã ăn được các đài Trúng 60 cầu Dàn 8 Con Đề – Trà Vinh với dự đoán: 58,66,47,45,60,89,31,48. Trúng cầu Bạch Thủ Lô – Vĩnh Long với dự đoán: 84. Win 33 cầu Dàn Lô 2 Con – Trà Vinh với dự đoán: 33,49. Trúng 29 cầu Dàn Giải 8 Tám Con – Trà Vinh với dự đoán: 96,69,02,29,23,98,32,83. Ăn đuôi 8 cầu Đề Đầu Đuôi – Bình Dương với dự đoán: Đầu: 1 – Đuôi: 8. Ăn 4/6 cầu Dàn Bao Lô Sáu Con – Bình Dương với dự đoán: 08,75,79,90,72,96. Win cầu Bạch Thủ Giải Tám – Vĩnh Long với dự đoán: 22. Trúng 90 cầu Dàn Lô 2 Con – Bình Dương với dự đoán: 58,90. Cũng rất buồn cho các ae đã trượt 1 số đài nhé, Cùng mong muốn cho AE ngày – Thứ 7 Ngày 21-01-2023 sẽ ăn được các cầu chuẩn như Độc Thủ Lô 3 Số, Dàn Đề 8 Con, Tám Con Lô 3 Số, Dàn Ba Càng 10 Con, Giải 8 Đầu Đít, Bạch Thủ Giải Đặc Biệt, Bạch Thủ Xíu Chủ, Dàn Giải 8 Tám Con, Dàn Bao Lô Sáu Con, Hai Con Lô, Độc Thủ Lô với độ chính xác Cao.

Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 7 Ngày 21-01-2023 của các Đài Quay: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang

Cầu Đẹp Dự đoán
Dàn Ba Càng 10 Con Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Xíu Chủ Nhận Dự Đoán
Cặp 3 Càng Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt Nhận Dự Đoán
Đề Đầu Đuôi Nhận Dự Đoán
Dàn Đề 8 Con Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Giải 8 Nhận Dự Đoán
Giải 8 Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Dàn Giải 8 Tám Con Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Lô Nhận Dự Đoán
Hai Con Lô Nhận Dự Đoán
Dàn Bao Lô Sáu Con Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Lô 3 Số Nhận Dự Đoán
Tám Con Lô 3 Số Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 20/01

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
Dàn Xíu Chủ 10 Con VinhLong: 568,918,553,761,317,826,507,437,054,776, BinhDuong: 881,062,955,752,507,014,586,004,101,055, TraVinh: 515,424,819,616,585,423,058,489,125,952 VinhLong: Trúng, BinhDuong: Trượt, TraVinh: Trượt
Xíu Chủ 1 Con VinhLong: 853, TraVinh: 785, BinhDuong: 219 VinhLong: Trượt, TraVinh: Trượt, BinhDuong: Trượt
Song Thủ Ba Càng VinhLong: 317,841, BinhDuong: 161,344, TraVinh: 760,360 VinhLong: Trúng, BinhDuong: Trượt, TraVinh: Win
Độc Thủ Đề BinhDuong: 68, VinhLong: 42, TraVinh: 79 BinhDuong: Ăn, VinhLong: Trượt, TraVinh: Trượt
Đề Đầu Đuôi BinhDuong: Đầu: 1 – Đuôi: 8, VinhLong: Đầu: 1 – Đuôi: 3, TraVinh: Đầu: 6 – Đuôi: 0 BinhDuong: Ăn đuôi 8, VinhLong: Trúng đầu 1, TraVinh: Ăn Bạch Thủ
Dàn 8 Con Đề VinhLong: 62,07,66,15,22,65,44,17, BinhDuong: 61,56,84,50,21,02,08,16, TraVinh: 58,66,47,45,60,89,31,48 VinhLong: Win 17, BinhDuong: Trượt, TraVinh: Trúng 60
Bạch Thủ Giải Tám TraVinh: 16, VinhLong: 22, BinhDuong: 35 TraVinh: Trượt, VinhLong: Win, BinhDuong: Trượt
Giải Giải 8 Đầu Đuôi VinhLong: Đầu: 3 – Đuôi: 1, BinhDuong: Đầu: 8 – Đuôi: 9, TraVinh: Đầu: 2 – Đuôi: 9 VinhLong: Trượt, BinhDuong: Trúng đầu 8, TraVinh: Trúng Bạch Thủ
Dàn Giải 8 Tám Con VinhLong: 66,03,99,21,22,52,10,74, TraVinh: 96,69,02,29,23,98,32,83, BinhDuong: 69,01,54,76,44,29,13,00 VinhLong: Ăn 22, TraVinh: Trúng 29, BinhDuong: Trượt
Bạch Thủ Lô TraVinh: 29, BinhDuong: 62, VinhLong: 84 TraVinh: Win, BinhDuong: Win, VinhLong: Trúng
Dàn Lô 2 Con VinhLong: 37,46, BinhDuong: 58,90, TraVinh: 33,49 VinhLong: Trúng 37, BinhDuong: Trúng 90, TraVinh: Win 33
Dàn Bao Lô Sáu Con TraVinh: 34,38,58,52,62,18, BinhDuong: 08,75,79,90,72,96, VinhLong: 56,79,69,98,31,28 TraVinh: Trượt, BinhDuong: Ăn 4/6, VinhLong: Trượt
Độc Thủ Lô 3 Số TraVinh: 657, BinhDuong: 985, VinhLong: 136 TraVinh: Trượt, BinhDuong: Trượt, VinhLong: Ăn
Tám Con Lô 3 Số TraVinh: 440,184,119,571,317,576,773,997, BinhDuong: 325,243,149,314,388,008,997,739, VinhLong: 269,284,110,088,242,004,912,030 TraVinh: Trượt, BinhDuong: Ăn 2/8, VinhLong: Win 4/8
Bảng soi cầu Miền Nam – Ngày 20/01

Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 20/01

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G8 228529
G7 937572238
G6
3402
6775
5313
9428
7712
2187
0242
1335
3233
G5 304534394394
G4
75088
25234
28930
72136
06388
07651
19381
29262
69745
85152
42341
07722
30461
13342
11667
97284
12393
87875
93940
68823
86451
G3
73912
60352
10873
66040
49008
31406
G2 274795088219553
G1 323671419000801
ĐB 293317315368622760
Bảng kết quả xổ số Miền Nam – Ngày 20/01

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.