Soi Cầu Đề đầu đuôi MB

BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý chính là Chìa Khóa Thành Công của bạn.
Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé

 Quy trình nạp thẻ: Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
26-03-23
25-03-23Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt
24-03-23Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đầu 5
23-03-23Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
22-03-23Đầu: 0 - Đuôi: 8Ăn đuôi 8
21-03-23Đầu: 6 - Đuôi: 1Win đầu 6
20-03-23Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
19-03-23Đầu: 0 - Đuôi: 7Win đầu 0
18-03-23Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt
17-03-23Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
16-03-23Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8
15-03-23Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt
14-03-23Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 7
13-03-23Đầu: 5 - Đuôi: 5Win đuôi 5
12-03-23Đầu: 9 - Đuôi: 8Win đầu 9
11-03-23Đầu: 7 - Đuôi: 6Ăn Bạch Thủ
10-03-23Đầu: 1 - Đuôi: 0Ăn đuôi 0
09-03-23Đầu: 4 - Đuôi: 7Trượt
08-03-23Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt
07-03-23Đầu: 8 - Đuôi: 7Win đuôi 7
06-03-23Đầu: 1 - Đuôi: 9Ăn Bạch Thủ
05-03-23Đầu: 3 - Đuôi: 9Trượt
04-03-23Đầu: 5 - Đuôi: 9Trượt
03-03-23Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt
02-03-23Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng Bạch Thủ
01-03-23Đầu: 4 - Đuôi: 2Win đuôi 2
28-02-23Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt
27-02-23Đầu: 5 - Đuôi: 4Ăn đầu 5
26-02-23Đầu: 6 - Đuôi: 0Ăn Bạch Thủ
25-02-23Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
24-02-23Đầu: 8 - Đuôi: 4Trượt
23-02-23Đầu: 1 - Đuôi: 4Win đuôi 4
22-02-23Đầu: 8 - Đuôi: 0Trượt
21-02-23Đầu: 7 - Đuôi: 1Ăn đuôi 1
20-02-23Đầu: 2 - Đuôi: 5Win đuôi 5
19-02-23Đầu: 9 - Đuôi: 4Win đuôi 4
18-02-23Đầu: 3 - Đuôi: 1Ăn đuôi 1
17-02-23Đầu: 9 - Đuôi: 5Win đuôi 5
16-02-23Đầu: 4 - Đuôi: 1Win đầu 4
15-02-23Đầu: 0 - Đuôi: 8Ăn đuôi 8
14-02-23Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 4
13-02-23Đầu: 1 - Đuôi: 7Ăn đầu 1
12-02-23Đầu: 9 - Đuôi: 1Ăn đuôi 1
11-02-23Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng Bạch Thủ
10-02-23Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
09-02-23Đầu: 3 - Đuôi: 8Win đầu 3
08-02-23Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt
07-02-23Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 9
06-02-23Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
05-02-23Đầu: 9 - Đuôi: 5Ăn đầu 9
04-02-23Đầu: 2 - Đuôi: 8Win đuôi 8
03-02-23Đầu: 6 - Đuôi: 4Ăn đầu 6
02-02-23Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt
01-02-23Đầu: 3 - Đuôi: 5Win đầu 3
31-01-23Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 6
30-01-23Đầu: 7 - Đuôi: 7Win đầu 7
29-01-23Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
28-01-23Đầu: 1 - Đuôi: 7Win đầu 1
27-01-23Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
26-01-23Đầu: 6 - Đuôi: 4Ăn Bạch Thủ
25-01-23Đầu: 2 - Đuôi: 1Win đuôi 1
20-01-23Đầu: 6 - Đuôi: 8Ăn đầu 6
19-01-23Đầu: 0 - Đuôi: 7Ăn đuôi 7
18-01-23Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Bạch Thủ
17-01-23Đầu: 9 - Đuôi: 3Ăn đuôi 3
16-01-23Đầu: 6 - Đuôi: 0Win Bạch Thủ
15-01-23Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
14-01-23Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
13-01-23Đầu: 4 - Đuôi: 2Ăn đuôi 2
12-01-23Đầu: 5 - Đuôi: 2Ăn Bạch Thủ
11-01-23Đầu: 2 - Đuôi: 2Ăn đuôi 2
10-01-23Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 9
09-01-23Đầu: 4 - Đuôi: 4Win đuôi 4
08-01-23Đầu: 4 - Đuôi: 0Win Bạch Thủ
07-01-23Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt
06-01-23Đầu: 8 - Đuôi: 0Win đuôi 0
05-01-23Đầu: 1 - Đuôi: 1Ăn đuôi 1
04-01-23Đầu: 0 - Đuôi: 7Win đuôi 7
03-01-23Đầu: 7 - Đuôi: 9Win đuôi 9
02-01-23Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6
01-01-23Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng Bạch Thủ
31-12-22Đầu: 7 - Đuôi: 8Trượt
30-12-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Ăn đầu 1
29-12-22Đầu: 8 - Đuôi: 0Trượt
28-12-22Đầu: 4 - Đuôi: 8Win đầu 4
27-12-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Win đầu 9
26-12-22Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng Bạch Thủ
25-12-22Đầu: 3 - Đuôi: 6Ăn Bạch Thủ
24-12-22Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
23-12-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Ăn đuôi 7
22-12-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Win đầu 3
21-12-22Đầu: 6 - Đuôi: 3Ăn đầu 6
20-12-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Ăn đầu 4
19-12-22Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đầu 3
18-12-22Đầu: 0 - Đuôi: 0Win đầu 0
17-12-22Đầu: 7 - Đuôi: 4Ăn đuôi 4
16-12-22Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng Bạch Thủ
15-12-22Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
14-12-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Win đuôi 7
13-12-22Đầu: 8 - Đuôi: 8Ăn Bạch Thủ
12-12-22Đầu: 8 - Đuôi: 5Ăn đầu 8
11-12-22Đầu: 1 - Đuôi: 5Win Bạch Thủ
10-12-22Đầu: 7 - Đuôi: 9Ăn đầu 7
09-12-22Đầu: 7 - Đuôi: 9Win đầu 7
08-12-22Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt
07-12-22Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Bạch Thủ
06-12-22Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng Bạch Thủ
05-12-22Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt
04-12-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Trượt
03-12-22Đầu: 7 - Đuôi: 7Ăn đầu 7
02-12-22Đầu: 2 - Đuôi: 3Win Bạch Thủ
01-12-22Đầu: 0 - Đuôi: 7Trượt
30-11-22Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt
29-11-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt
28-11-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt
27-11-22Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đầu 5
26-11-22Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
25-11-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Win Bạch Thủ
24-11-22Đầu: 0 - Đuôi: 0Trượt
23-11-22Đầu: 7 - Đuôi: 9Ăn Bạch Thủ
22-11-22Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
21-11-22Đầu: 9 - Đuôi: 8Ăn đầu 9
20-11-22Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 7
19-11-22Đầu: 3 - Đuôi: 4Ăn Bạch Thủ
18-11-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Ăn đuôi 2
17-11-22Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 7
16-11-22Đầu: 7 - Đuôi: 5Ăn đầu 7
15-11-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 0
14-11-22Đầu: 3 - Đuôi: 9Win đầu 3
13-11-22Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 0
12-11-22Đầu: 7 - Đuôi: 3Trượt
11-11-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
10-11-22Đầu: 1 - Đuôi: 0Ăn Bạch Thủ
09-11-22Đầu: 6 - Đuôi: 8Ăn đầu 6
08-11-22Đầu: 3 - Đuôi: 2Ăn đầu 3
07-11-22Đầu: 7 - Đuôi: 7Ăn đuôi 7
06-11-22Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt
05-11-22Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8
04-11-22Đầu: 7 - Đuôi: 4Win đầu 7
03-11-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Ăn Bạch Thủ
02-11-22Đầu: 7 - Đuôi: 6Win đuôi 6
01-11-22Đầu: 7 - Đuôi: 1Ăn đầu 7