Soi Cầu Đề đầu đuôi MB

BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý chính là Chìa Khóa Thành Công của bạn.
Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé

 Quy trình nạp thẻ: Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
08-07-22
07-07-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
06-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đầu 9
05-07-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
04-07-22Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3
03-07-22Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
02-07-22Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt
01-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 9
30-06-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
29-06-22Đầu: 4 - Đuôi: 5Trượt
28-06-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 4
27-06-22Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
26-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng Đề
25-06-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt
24-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng Đề
23-06-22Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4
22-06-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đầu 4
21-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
20-06-22Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
19-06-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng Đề
18-06-22Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
17-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7
16-06-22Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đầu 2
15-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng Đề
14-06-22Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
13-06-22Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
12-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1
11-06-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề
10-06-22Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng Đề
09-06-22Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đầu 8
08-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7
07-06-22Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đầu 2
06-06-22Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
05-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7
04-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
03-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt
02-06-22Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6
01-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1
31-05-22Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 2
30-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng Đề
29-05-22Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đầu 5
28-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 1Trượt
27-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 6
26-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 1
25-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 0
24-05-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt
23-05-22Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
22-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 4
21-05-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đầu 9
20-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
19-05-22Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
18-05-22Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
17-05-22Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt
16-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1
15-05-22Đầu: 3 - Đuôi: 0Trượt
14-05-22Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 7
13-05-22Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đầu 3
12-05-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
11-05-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề
10-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 0
09-05-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
08-05-22Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đầu 3
07-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng Đề
06-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
05-05-22Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề
04-05-22Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
03-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 4
02-05-22Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt
01-05-22Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
30-04-22Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
29-04-22Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
28-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt
27-04-22Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt
26-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt
25-04-22Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt
24-04-22Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 8
23-04-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng Đề
22-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đầu 9
21-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng Đề
20-04-22Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 5
19-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
18-04-22Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 3
17-04-22Đầu: 8 - Đuôi: 0Trượt
16-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
15-04-22Đầu: 5 - Đuôi: 1Trượt
14-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Trượt
13-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng Đề
12-04-22Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
11-04-22Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
10-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 9
09-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đầu 9
08-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
07-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
06-04-22Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng Đề
05-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng Đề
04-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
03-04-22Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
02-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6
01-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đầu 0
31-03-22Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 3
30-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
29-03-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đầu 0
28-03-22Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Đề
27-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng Đề
26-03-22Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 7
25-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6
24-03-22Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng Đề
23-03-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
22-03-22Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
21-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 4
20-03-22Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
19-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng Đề
18-03-22Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề
17-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 5Trượt
16-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 1
15-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng Đề
14-03-22Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt
13-03-22Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đầu 5
12-03-22Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
11-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng Đề
10-03-22Đầu: 3 - Đuôi: 7Trượt
09-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng Đề
08-03-22Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 9
07-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
06-03-22Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
05-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1
04-03-22Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
03-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1
02-03-22Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt
01-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
28-02-22Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng Đề
27-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 6
26-02-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt
25-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 0
24-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
23-02-22Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng Đề
22-02-22Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng Đề
21-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng Đề
20-02-22Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Đề
19-02-22Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
18-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9
17-02-22Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng Đề
16-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng Đề
15-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đầu 9
14-02-22Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt
13-02-22Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 7
12-02-22Đầu: 8 - Đuôi: 4Trượt
11-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng Đề
10-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề
09-02-22Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
08-02-22Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng Đề
07-02-22Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đầu 5
06-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng Đề
05-02-22Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 8
04-02-22Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề
30-01-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
29-01-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng Đề
28-01-22Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng Đề
27-01-22Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng Đề
26-01-22Đầu: 7 - Đuôi: 8Trượt
25-01-22Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
24-01-22Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt
23-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 8
22-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
21-01-22Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4
20-01-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt
19-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3
18-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trượt
17-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt
16-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt
15-01-22Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
14-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1
13-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt
12-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 0
11-01-22Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
10-01-22Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt
09-01-22Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng Đề
08-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
07-01-22Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt
06-01-22Đầu: 9 - Đuôi: 0Trượt
05-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng Đề
04-01-22Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
03-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trượt
02-01-22Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 9
01-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt
31-12-21Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 4
30-12-21Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt
29-12-21Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 7
28-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng Đề
27-12-21Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
26-12-21Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
25-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 2
24-12-21Đầu: 8 - Đuôi: 5Trượt
23-12-21Đầu: 8 - Đuôi: 4Trượt
22-12-21Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 7
21-12-21Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 8
20-12-21Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7
19-12-21Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 7
18-12-21Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đầu 3
17-12-21Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 5
16-12-21Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 3