Soi Cầu Giải đặc biệt MT

 Dựa vào thông kế tuần hoàn + Tiên lượng chuẩn xác từ các chuyên gia , Kết hợp phần mềm soi cầu cao cấp!

➨ Chúng tôi đã xác định được GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN TRUNG có tần xuất ra cao nhất trong ngày.

➨ Để nhận được GIẢI ĐẶC BIỆT  MIỀN TRUNG  bạn cần nạp đủ số tiền DỊCH VỤ ở Ô NẠP THẺ bên dưới

➨ Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

Đề Đặc Biệt Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
02-10-23
01-10-23TT Huế: 55,
Kon Tum: 29,
Khánh Hòa: 47
Kon Tum: Ăn
30-09-23Đà Nẵng: 30,
Quảng Ngãi: 58,
Đắc Nông: 32
Trượt
29-09-23Gia Lai: 86,
Ninh Thuận: 17
Trượt
28-09-23Bình Định: 78,
Quảng Trị: 07,
Quảng Bình: 57
Quảng Bình: Trúng
27-09-23Đà Nẵng: 97,
Khánh Hòa: 81
Khánh Hòa: Trúng
26-09-23Đắc Lắc: 57,
Quảng Nam: 05
Quảng Nam: Trúng
25-09-23TT Huế: 96,
Phú Yên: 10
Phú Yên: Ăn
24-09-23TT Huế: 97,
Kon Tum: 96,
Khánh Hòa: 14
Trượt
23-09-23Đà Nẵng: 84,
Quảng Ngãi: 52,
Đắc Nông: 84
Trượt
22-09-23Gia Lai: 02,
Ninh Thuận: 33
Trượt
21-09-23Bình Định: 62,
Quảng Trị: 05,
Quảng Bình: 66
Bình Định: Ăn
20-09-23Đà Nẵng: 16,
Khánh Hòa: 85
Khánh Hòa: Trúng
19-09-23Đắc Lắc: 88,
Quảng Nam: 81
Trượt
18-09-23TT Huế: 93,
Phú Yên: 15
Phú Yên: Win
17-09-23TT Huế: 81,
Kon Tum: 11,
Khánh Hòa: 97
Trượt
16-09-23Đà Nẵng: 23,
Quảng Ngãi: 69,
Đắc Nông: 53
Trượt
15-09-23Gia Lai: 39,
Ninh Thuận: 06
Trượt
14-09-23Bình Định: 42,
Quảng Trị: 68,
Quảng Bình: 76
Quảng Trị: Win,
Quảng Bình: Win
13-09-23Đà Nẵng: 87,
Khánh Hòa: 35
Đà Nẵng: Ăn
12-09-23Đắc Lắc: 39,
Quảng Nam: 63
Trượt
11-09-23TT Huế: 87,
Phú Yên: 77
Trượt
10-09-23TT Huế: 29,
Kon Tum: 42,
Khánh Hòa: 50
Khánh Hòa: Win
09-09-23Đà Nẵng: 74,
Quảng Ngãi: 41,
Đắc Nông: 14
Đà Nẵng: Ăn,
Đắc Nông: Ăn
08-09-23Gia Lai: 25,
Ninh Thuận: 28
Gia Lai: Ăn
07-09-23Bình Định: 56,
Quảng Trị: 31,
Quảng Bình: 39
Bình Định: Ăn,
Quảng Trị: Trúng
06-09-23Đà Nẵng: 03,
Khánh Hòa: 49
Đà Nẵng: Win
05-09-23Đắc Lắc: 89,
Quảng Nam: 97
Trượt
04-09-23TT Huế: 86,
Phú Yên: 57
Trượt
03-09-23TT Huế: 18,
Kon Tum: 86,
Khánh Hòa: 64
Trượt
02-09-23Đà Nẵng: 01,
Quảng Ngãi: 70,
Đắc Nông: 66
Trượt
01-09-23Gia Lai: 57,
Ninh Thuận: 07
Trượt
31-08-23Bình Định: 65,
Quảng Trị: 29,
Quảng Bình: 24
Quảng Trị: Win,
Quảng Bình: Win
30-08-23Đà Nẵng: 64,
Khánh Hòa: 55
Khánh Hòa: Ăn
29-08-23Đắc Lắc: 56,
Quảng Nam: 82
Trượt
28-08-23TT Huế: 25,
Phú Yên: 36
TT Huế: Trúng
27-08-23TT Huế: 80,
Kon Tum: 89,
Khánh Hòa: 18
Trượt
26-08-23Đà Nẵng: 19,
Quảng Ngãi: 98,
Đắc Nông: 12
Đà Nẵng: Ăn
25-08-23Gia Lai: 89,
Ninh Thuận: 14
Gia Lai: Win
24-08-23Bình Định: 10,
Quảng Trị: 23,
Quảng Bình: 52
Trượt
23-08-23Đà Nẵng: 87,
Khánh Hòa: 77
Đà Nẵng: Ăn,
Khánh Hòa: Trúng
22-08-23Đắc Lắc: 56,
Quảng Nam: 93
Quảng Nam: Win
21-08-23TT Huế: 59,
Phú Yên: 62
Trượt
20-08-23TT Huế: 32,
Kon Tum: 56,
Khánh Hòa: 32
Khánh Hòa: Win
19-08-23Đà Nẵng: 66,
Quảng Ngãi: 93,
Đắc Nông: 18
Đà Nẵng: Trúng
18-08-23Gia Lai: 37,
Ninh Thuận: 84
Trượt
17-08-23Bình Định: 23,
Quảng Trị: 77,
Quảng Bình: 10
Bình Định: Win