Soi Cầu Giải đặc biệt MT

 Dựa vào thông kế tuần hoàn + Tiên lượng chuẩn xác từ các chuyên gia , Kết hợp phần mềm soi cầu cao cấp!

➨ Chúng tôi đã xác định được GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN TRUNG có tần xuất ra cao nhất trong ngày.

➨ Để nhận được GIẢI ĐẶC BIỆT  MIỀN TRUNG  bạn cần nạp đủ số tiền DỊCH VỤ ở Ô NẠP THẺ bên dưới

➨ Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

Đề Đặc Biệt Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
07-07-22
07-07-22Quảng Bình: 91,
Quảng Trị: 34,
Bình Định: 60
Quảng Bình: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Bình Định: Trúng
06-07-22Khánh Hòa: 62,
Đà Nẵng: 07
Trượt
05-07-22Quảng Nam: 34,
Đắc Lắc: 88
Đắc Lắc: Trúng
04-07-22Phú Yên: 57,
TT Huế: 14
Phú Yên: Trúng
03-07-22Khánh Hòa: 87,
Kon Tum: 22
Trượt
02-07-22Đắc Nông: 51,
Quảng Ngãi: 90,
Đà Nẵng: 87
Trượt
01-07-22Ninh Thuận: 55,
Gia Lai: 92
Trượt
30-06-22Quảng Bình: 41,
Quảng Trị: 18,
Bình Định: 16
Trượt
29-06-22Khánh Hòa: 89,
Đà Nẵng: 03
Khánh Hòa: Trúng,
Đà Nẵng: Trúng
28-06-22Quảng Nam: 46,
Đắc Lắc: 83
Quảng Nam: Trúng
27-06-22Phú Yên: 72,
TT Huế: 41
Phú Yên: Trúng,
TT Huế: Trúng
26-06-22Khánh Hòa: 86,
Kon Tum: 43
Khánh Hòa: Trúng
25-06-22Đắc Nông: 25,
Quảng Ngãi: 68,
Đà Nẵng: 01
Đà Nẵng: Trúng
24-06-22Ninh Thuận: 50,
Gia Lai: 99
Trượt
23-06-22Quảng Bình: 21,
Quảng Trị: 41,
Bình Định: 07
Trượt
22-06-22Khánh Hòa: 67,
Đà Nẵng: 69
Đà Nẵng: Trúng
21-06-22Quảng Nam: 53,
Đắc Lắc: 90
Đắc Lắc: Trúng
20-06-22Phú Yên: 42,
TT Huế: 79
Trượt
19-06-22Khánh Hòa: 53,
Kon Tum: 12
Khánh Hòa: Trúng,
Kon Tum: Trúng
18-06-22Đắc Nông: 15,
Quảng Ngãi: 38,
Đà Nẵng: 20
Trượt
17-06-22Ninh Thuận: 40,
Gia Lai: 85
Trượt
16-06-22Quảng Bình: 24,
Quảng Trị: 69,
Bình Định: 78
Trượt
15-06-22Khánh Hòa: 37,
Đà Nẵng: 35
Đà Nẵng: Trúng
14-06-22Quảng Nam: 74,
Đắc Lắc: 08
Quảng Nam: Trúng
13-06-22Phú Yên: 12,
TT Huế: 65
Trượt
12-06-22Khánh Hòa: 93,
Kon Tum: 66
Trượt
11-06-22Đắc Nông: 02,
Quảng Ngãi: 02,
Đà Nẵng: 55
Đà Nẵng: Trúng
10-06-22Ninh Thuận: 63,
Gia Lai: 77
Gia Lai: Trúng
09-06-22Quảng Bình: 18,
Quảng Trị: 43,
Bình Định: 49
Quảng Trị: Trúng
08-06-22Khánh Hòa: 52,
Đà Nẵng: 71
Trượt
07-06-22Quảng Nam: 23,
Đắc Lắc: 49
Quảng Nam: Trúng
06-06-22Phú Yên: 41,
TT Huế: 08
Trượt
05-06-22Khánh Hòa: 32,
Kon Tum: 44
Kon Tum: Trúng
04-06-22Đắc Nông: 70,
Quảng Ngãi: 40,
Đà Nẵng: 86
Đắc Nông: Trúng
03-06-22Ninh Thuận: 92,
Gia Lai: 68
Ninh Thuận: Trúng
02-06-22Quảng Bình: 92,
Quảng Trị: 05,
Bình Định: 91
Trượt
01-06-22Khánh Hòa: 35,
Đà Nẵng: 67
Đà Nẵng: Trúng
31-05-22Quảng Nam: 06,
Đắc Lắc: 75
Trượt
30-05-22Phú Yên: 82,
TT Huế: 93
Phú Yên: Trúng,
TT Huế: Trúng
29-05-22Khánh Hòa: 45,
Kon Tum: 68
Trượt
28-05-22Đắc Nông: 50,
Quảng Ngãi: 76,
Đà Nẵng: 45
Trượt
27-05-22Ninh Thuận: 94,
Gia Lai: 08
Trượt
26-05-22Quảng Bình: 05,
Quảng Trị: 47,
Bình Định: 74
Quảng Trị: Trúng
25-05-22Khánh Hòa: 89,
Đà Nẵng: 95
Trượt
24-05-22Quảng Nam: 50,
Đắc Lắc: 30
Trượt
23-05-22Phú Yên: 71,
TT Huế: 66
Trượt
22-05-22Khánh Hòa: 11,
Kon Tum: 01
Trượt
21-05-22Đắc Nông: 51,
Quảng Ngãi: 90,
Đà Nẵng: 26
Đà Nẵng: Trúng
20-05-22Ninh Thuận: 86,
Gia Lai: 07
Trượt
19-05-22Quảng Bình: 89,
Quảng Trị: 38,
Bình Định: 65
Trượt
18-05-22Khánh Hòa: 73,
Đà Nẵng: 22
Đà Nẵng: Trúng
17-05-22Quảng Nam: 39,
Đắc Lắc: 83
Đắc Lắc: Trúng
16-05-22Phú Yên: 96,
TT Huế: 75
Trượt
15-05-22Khánh Hòa: 83,
Kon Tum: 33
Trượt
14-05-22Đắc Nông: 75,
Quảng Ngãi: 61,
Đà Nẵng: 63
Trượt
13-05-22Ninh Thuận: 78,
Gia Lai: 38
Trượt
12-05-22Quảng Bình: 70,
Quảng Trị: 73,
Bình Định: 46
Quảng Trị: Trúng
11-05-22Khánh Hòa: 22,
Đà Nẵng: 48
Khánh Hòa: Trúng
10-05-22Quảng Nam: 55,
Đắc Lắc: 63
Quảng Nam: Trúng
09-05-22Phú Yên: 91,
TT Huế: 23
Trượt
08-05-22Khánh Hòa: 49,
Kon Tum: 31
Trượt
07-05-22Đà Nẵng: 69,
Quảng Ngãi: 22,
Đắc Nông: 85
Đà Nẵng: Trúng
06-05-22Ninh Thuận: 28,
Gia Lai: 37
Gia Lai: Trúng
05-05-22Quảng Bình: 10,
Quảng Trị: 43,
Bình Định: 26
Trượt
04-05-22Khánh Hòa: 84,
Đà Nẵng: 08
Đà Nẵng: Trúng
03-05-22Quảng Nam: 08,
Đắc Lắc: 28
Đắc Lắc: Trúng
02-05-22Phú Yên: 04,
TT Huế: 12
Trượt
01-05-22Khánh Hòa: 14,
Kon Tum: 59
Trượt
30-04-22Đắc Nông: 15,
Quảng Ngãi: 53,
Đà Nẵng: 02
Quảng Ngãi: Trúng
29-04-22Ninh Thuận: 13,
Gia Lai: 11
Gia Lai: Trúng
28-04-22Quảng Bình: 61,
Quảng Trị: 17,
Bình Định: 10
Quảng Bình: Trúng
27-04-22Khánh Hòa: 01,
Đà Nẵng: 81
Trượt
26-04-22Quảng Nam: 59,
Đắc Lắc: 90
Trượt
25-04-22Phú Yên: 69,
TT Huế: 17
Trượt
24-04-22Khánh Hòa: 04,
Kon Tum: 84
Trượt
23-04-22Đắc Nông: 71,
Quảng Ngãi: 56,
Đà Nẵng: 88
Đà Nẵng: Trúng
22-04-22Ninh Thuận: 99,
Gia Lai: 43
Ninh Thuận: Trúng
21-04-22Quảng Bình: 05,
Bình Định: 31,
Quảng Trị: 62
Trượt
20-04-22Khánh Hòa: 55,
Đà Nẵng: 24
Trượt
19-04-22Quảng Nam: 60,
Đắc Lắc: 50
Đắc Lắc: Trúng
18-04-22Phú Yên: 91,
TT Huế: 14
Phú Yên: Trúng
17-04-22Khánh Hòa: 31,
Kon Tum: 33
Trượt
16-04-22Đắc Nông: 89,
Quảng Ngãi: 52,
Đà Nẵng: 53
Đà Nẵng: Trúng
15-04-22Ninh Thuận: 43,
Gia Lai: 53
Trượt
14-04-22Bình Định: 04,
Quảng Trị: 58,
Quảng Bình: 77
Trượt
13-04-22Khánh Hòa: 28,
Đà Nẵng: 66
Trượt
11-04-22Phú Yên: 47Phú Yên: Trúng