Soi Cầu Giải đặc biệt MT

 Dựa vào thông kế tuần hoàn + Tiên lượng chuẩn xác từ các chuyên gia , Kết hợp phần mềm soi cầu cao cấp!

➨ Chúng tôi đã xác định được GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN TRUNG có tần xuất ra cao nhất trong ngày.

➨ Để nhận được GIẢI ĐẶC BIỆT  MIỀN TRUNG  bạn cần nạp đủ số tiền DỊCH VỤ ở Ô NẠP THẺ bên dưới

➨ Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

Đề Đặc Biệt Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
03-12-22
02-12-22Gia Lai: 73,
Ninh Thuận: 80
Ninh Thuận: Win
01-12-22Bình Định: 34,
Quảng Trị: 81,
Quảng Bình: 80
Trượt
30-11-22Đà Nẵng: 28,
Khánh Hòa: 73
Trượt
29-11-22Đắc Lắc: 46,
Quảng Nam: 05
Quảng Nam: Win
28-11-22TT Huế: 53,
Phú Yên: 45
Trượt
27-11-22Kon Tum: 17,
Khánh Hòa: 47
Trượt
26-11-22Đà Nẵng: 43,
Quảng Ngãi: 81,
Đắc Nông: 75
Trượt
25-11-22Gia Lai: 86,
Ninh Thuận: 00
Trượt
24-11-22Bình Định: 52,
Quảng Trị: 87,
Quảng Bình: 43
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Ăn
23-11-22Đà Nẵng: 55,
Khánh Hòa: 87
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
22-11-22Đắc Lắc: 20,
Quảng Nam: 72
Trượt
21-11-22TT Huế: 53,
Phú Yên: 54
Trượt
20-11-22Kon Tum: 52,
Khánh Hòa: 18
Kon Tum: Ăn
19-11-22Đà Nẵng: 40,
Quảng Ngãi: 50,
Đắc Nông: 94
Trượt
18-11-22Gia Lai: 64,
Ninh Thuận: 82
Gia Lai: Ăn
17-11-22Bình Định: 43,
Quảng Trị: 71,
Quảng Bình: 52
Quảng Trị: Win
16-11-22Đà Nẵng: 28,
Khánh Hòa: 02
Trượt
15-11-22Đắc Lắc: 62,
Quảng Nam: 10
Trượt
14-11-22TT Huế: 17,
Phú Yên: 44
TT Huế: Trúng
13-11-22Kon Tum: 88,
Khánh Hòa: 28
Trượt
12-11-22Đà Nẵng: 77,
Quảng Ngãi: 83,
Đắc Nông: 83
Quảng Ngãi: Win
11-11-22Gia Lai: 27,
Ninh Thuận: 28
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Win
10-11-22Bình Định: 34,
Quảng Trị: 05,
Quảng Bình: 15
Bình Định: Win
09-11-22Đà Nẵng: 62,
Khánh Hòa: 19
Khánh Hòa: Trúng
08-11-22Đắc Lắc: 37,
Quảng Nam: 35
Trượt
07-11-22TT Huế: 09,
Phú Yên: 00
TT Huế: Ăn
06-11-22Kon Tum: 16,
Khánh Hòa: 64
Khánh Hòa: Win
05-11-22Đà Nẵng: 98,
Quảng Ngãi: 99,
Đắc Nông: 39
Quảng Ngãi: Win,
Đắc Nông: Ăn
04-11-22Gia Lai: 11,
Ninh Thuận: 15
Trượt
03-11-22Bình Định: 84,
Quảng Trị: 18,
Quảng Bình: 77
Trượt
02-11-22Đà Nẵng: 99,
Khánh Hòa: 61
Trượt
01-11-22Đắc Lắc: 29,
Quảng Nam: 40
Trượt
31-10-22TT Huế: 82,
Phú Yên: 32
TT Huế: Win
30-10-22Kon Tum: 46,
Khánh Hòa: 50
Trượt
29-10-22Đà Nẵng: 54,
Quảng Ngãi: 79,
Đắc Nông: 17
Đà Nẵng: Trúng
28-10-22Gia Lai: 52,
Ninh Thuận: 82
Trượt
27-10-22Bình Định: 35,
Quảng Trị: 09,
Quảng Bình: 43
Bình Định: Win
26-10-22Đà Nẵng: 66,
Khánh Hòa: 66
Trượt
25-10-22Đắc Lắc: 89,
Quảng Nam: 73
Trượt
24-10-22TT Huế: 81,
Phú Yên: 00
Trượt
23-10-22Kon Tum: 85,
Khánh Hòa: 59
Kon Tum: Win,
Khánh Hòa: Ăn
22-10-22Đà Nẵng: 94,
Quảng Ngãi: 39,
Đắc Nông: 18
Đắc Nông: Win
21-10-22Gia Lai: 32,
Ninh Thuận: 56
Trượt
20-10-22Bình Định: 38,
Quảng Trị: 07,
Quảng Bình: 15
Quảng Bình: Ăn
19-10-22Đà Nẵng: 70,
Khánh Hòa: 89
Đà Nẵng: Trúng
18-10-22Đắc Lắc: 76,
Quảng Nam: 26
Trượt
17-10-22TT Huế: 03,
Phú Yên: 41
Trượt
16-10-22Kon Tum: 31,
Khánh Hòa: 43
Khánh Hòa: Trúng
15-10-22Đà Nẵng: 14,
Quảng Ngãi: 18,
Đắc Nông: 84
Đà Nẵng: Trúng
14-10-22Gia Lai: 74,
Ninh Thuận: 95
Trượt
13-10-22Bình Định: 15,
Quảng Trị: 36,
Quảng Bình: 24
Trượt
12-10-22Đà Nẵng: 55,
Khánh Hòa: 39
Trượt
11-10-22Đắc Lắc: 71,
Quảng Nam: 38
Trượt
10-10-22TT Huế: 35,
Phú Yên: 36
Phú Yên: Trúng
09-10-22Kon Tum: 98,
Khánh Hòa: 08
Kon Tum: Win
08-10-22Đà Nẵng: 30,
Quảng Ngãi: 73,
Đắc Nông: 85
Đà Nẵng: Win,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
07-10-22Gia Lai: 24,
Ninh Thuận: 04
Trượt
06-10-22Bình Định: 96,
Quảng Trị: 64,
Quảng Bình: 61
Bình Định: Trúng
05-10-22Đà Nẵng: 74,
Khánh Hòa: 34
Trượt
04-10-22Đắc Lắc: 01,
Quảng Nam: 98
Trượt
03-10-22TT Huế: 37,
Phú Yên: 40
TT Huế: Win
02-10-22Kon Tum: 65,
Khánh Hòa: 55
Trượt
01-10-22Đà Nẵng: 84,
Quảng Ngãi: 02,
Đắc Nông: 30
Trượt
30-09-22Gia Lai: 68,
Ninh Thuận: 21
Trượt
29-09-22Bình Định: 61,
Quảng Trị: 84,
Quảng Bình: 84
Trượt
28-09-22Đà Nẵng: 42,
Khánh Hòa: 98
Trượt
27-09-22Đắc Lắc: 39,
Quảng Nam: 75
Trượt
26-09-22TT Huế: 41,
Phú Yên: 07
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Ăn
25-09-22Kon Tum: 46,
Khánh Hòa: 82
Trượt
24-09-22Đà Nẵng: 93,
Quảng Ngãi: 38,
Đắc Nông: 92
Đắc Nông: Ăn
23-09-22Gia Lai: 75,
Ninh Thuận: 25
Trượt
22-09-22Bình Định: 42,
Quảng Trị: 13,
Quảng Bình: 62
Bình Định: Trúng
21-09-22Đà Nẵng: 44,
Khánh Hòa: 88
Trượt
20-09-22Đắc Lắc: 36,
Quảng Nam: 67
Trượt
19-09-22TT Huế: 37,
Phú Yên: 51
Trượt
18-09-22Kon Tum: 73,
Khánh Hòa: 14
Trượt
17-09-22Đà Nẵng: 20,
Quảng Ngãi: 09,
Đắc Nông: 09
Đắc Nông: Trúng
16-09-22Gia Lai: 13,
Ninh Thuận: 52
Gia Lai: Ăn,
Ninh Thuận: Trúng
15-09-22Bình Định: 08,
Quảng Trị: 61,
Quảng Bình: 00
Quảng Trị: Trúng
14-09-22Đà Nẵng: 33,
Khánh Hòa: 90
Khánh Hòa: Trúng
13-09-22Đắc Lắc: 66,
Quảng Nam: 39
Quảng Nam: Trúng
12-09-22TT Huế: 16,
Phú Yên: 93
Phú Yên: Trúng
11-09-22Kon Tum: 74,
Khánh Hòa: 25
Trượt
10-09-22Đà Nẵng: 86,
Quảng Ngãi: 06,
Đắc Nông: 43
Trượt
09-09-22Gia Lai: 67,
Ninh Thuận: 19
Trượt
08-09-22Bình Định: 57,
Quảng Trị: 18,
Quảng Bình: 75
Trượt
06-09-22Đắc Lắc: 49Trượt