Soi Cầu Giải đặc biệt MT

 Dựa vào thông kế tuần hoàn + Tiên lượng chuẩn xác từ các chuyên gia , Kết hợp phần mềm soi cầu cao cấp!

➨ Chúng tôi đã xác định được GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN TRUNG có tần xuất ra cao nhất trong ngày.

➨ Để nhận được GIẢI ĐẶC BIỆT  MIỀN TRUNG  bạn cần nạp đủ số tiền DỊCH VỤ ở Ô NẠP THẺ bên dưới

➨ Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

Đề Đặc Biệt Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
30-03-23
29-03-23Đà Nẵng: 88,
Khánh Hòa: 56
Khánh Hòa: Ăn
28-03-23Đắc Lắc: 48,
Quảng Nam: 10
Đắc Lắc: Ăn
27-03-23TT Huế: 47,
Phú Yên: 23
TT Huế: Trúng
26-03-23TT Huế: 74,
Kon Tum: 37,
Khánh Hòa: 17
Trượt
25-03-23Đà Nẵng: 87,
Quảng Ngãi: 95,
Đắc Nông: 63
Trượt
24-03-23Gia Lai: 59,
Ninh Thuận: 70
Trượt
23-03-23Bình Định: 37,
Quảng Trị: 83,
Quảng Bình: 35
Trượt
22-03-23Đà Nẵng: 65,
Khánh Hòa: 74
Trượt
21-03-23Đắc Lắc: 53,
Quảng Nam: 17
Quảng Nam: Trúng
20-03-23TT Huế: 72,
Phú Yên: 19
Phú Yên: Win
19-03-23TT Huế: 21,
Kon Tum: 60,
Khánh Hòa: 09
Khánh Hòa: Ăn
18-03-23Đà Nẵng: 78,
Quảng Ngãi: 83,
Đắc Nông: 68
Trượt
17-03-23Gia Lai: 90,
Ninh Thuận: 62
Trượt
16-03-23Bình Định: 78,
Quảng Trị: 37,
Quảng Bình: 13
Quảng Trị: Win
15-03-23Đà Nẵng: 83,
Khánh Hòa: 69
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Win
14-03-23Đắc Lắc: 07,
Quảng Nam: 70
Đắc Lắc: Ăn
13-03-23TT Huế: 13,
Phú Yên: 61
Phú Yên: Trúng
12-03-23TT Huế: 31,
Kon Tum: 21,
Khánh Hòa: 62
TT Huế: Win
11-03-23Đà Nẵng: 92,
Quảng Ngãi: 28,
Đắc Nông: 32
Đắc Nông: Trúng
10-03-23Gia Lai: 04,
Ninh Thuận: 40
Trượt
09-03-23Bình Định: 08,
Quảng Trị: 41,
Quảng Bình: 07
Trượt
08-03-23Đà Nẵng: 02,
Khánh Hòa: 07
Trượt
07-03-23Đắc Lắc: 59,
Quảng Nam: 86
Trượt
06-03-23TT Huế: 87,
Phú Yên: 30
Trượt
05-03-23TT Huế: 39,
Kon Tum: 93,
Khánh Hòa: 31
Trượt
04-03-23Đà Nẵng: 92,
Quảng Ngãi: 84,
Đắc Nông: 09
Đắc Nông: Win
03-03-23Gia Lai: 63,
Ninh Thuận: 56
Gia Lai: Ăn,
Ninh Thuận: Ăn
02-03-23Bình Định: 90,
Quảng Trị: 86,
Quảng Bình: 22
Trượt
01-03-23Đà Nẵng: 54,
Khánh Hòa: 55
Trượt
28-02-23Đắc Lắc: 38,
Quảng Nam: 11
Trượt
27-02-23TT Huế: 95,
Phú Yên: 03
Trượt
26-02-23TT Huế: 44,
Kon Tum: 38,
Khánh Hòa: 16
Trượt
25-02-23Đà Nẵng: 63,
Quảng Ngãi: 59,
Đắc Nông: 92
Đắc Nông: Win
24-02-23Gia Lai: 72,
Ninh Thuận: 01
Trượt
23-02-23Bình Định: 25,
Quảng Trị: 32,
Quảng Bình: 37
Bình Định: Ăn
22-02-23Đà Nẵng: 42,
Khánh Hòa: 64
Trượt
21-02-23Đắc Lắc: 09,
Quảng Nam: 51
Quảng Nam: Ăn
20-02-23TT Huế: 26,
Phú Yên: 51
Trượt
19-02-23TT Huế: 39,
Kon Tum: 43,
Khánh Hòa: 67
Trượt
18-02-23Đà Nẵng: 17,
Quảng Ngãi: 02,
Đắc Nông: 53
Quảng Ngãi: Ăn
17-02-23Gia Lai: 62,
Ninh Thuận: 42
Trượt
16-02-23Bình Định: 34,
Quảng Trị: 11,
Quảng Bình: 73
Trượt
15-02-23Đà Nẵng: 79,
Khánh Hòa: 75
Đà Nẵng: Ăn,
Khánh Hòa: Ăn
14-02-23Đắc Lắc: 15,
Quảng Nam: 59
Trượt
13-02-23TT Huế: 49,
Phú Yên: 88
Trượt
12-02-23TT Huế: 64,
Kon Tum: 38,
Khánh Hòa: 94
Trượt
11-02-23Đà Nẵng: 01,
Quảng Ngãi: 76,
Đắc Nông: 33
Trượt
10-02-23Gia Lai: 58,
Ninh Thuận: 72
Gia Lai: Trúng
09-02-23Bình Định: 80,
Quảng Trị: 61,
Quảng Bình: 12
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Ăn,
Quảng Bình: Win
08-02-23Đà Nẵng: 76,
Khánh Hòa: 68
Trượt
07-02-23Đắc Lắc: 64,
Quảng Nam: 25
Quảng Nam: Ăn
06-02-23TT Huế: 74,
Phú Yên: 47
Trượt
05-02-23TT Huế: 36,
Kon Tum: 52,
Khánh Hòa: 68
Trượt
04-02-23Đà Nẵng: 57,
Quảng Ngãi: 97,
Đắc Nông: 18
Trượt
03-02-23Gia Lai: 44,
Ninh Thuận: 12
Trượt
02-02-23Bình Định: 94,
Quảng Trị: 24,
Quảng Bình: 80
Trượt
01-02-23Đà Nẵng: 78,
Khánh Hòa: 53
Đà Nẵng: Ăn,
Khánh Hòa: Ăn
31-01-23Đắc Lắc: 01,
Quảng Nam: 11
Trượt
30-01-23TT Huế: 65,
Phú Yên: 45
Phú Yên: Trúng
29-01-23TT Huế: 49,
Kon Tum: 49,
Khánh Hòa: 28
Khánh Hòa: Ăn
28-01-23Đà Nẵng: 10,
Quảng Ngãi: 01,
Đắc Nông: 21
Trượt
27-01-23Gia Lai: 25,
Ninh Thuận: 46
Trượt
26-01-23Bình Định: 46,
Quảng Trị: 50,
Quảng Bình: 30
Quảng Bình: Win
25-01-23Đà Nẵng: 45,
Khánh Hòa: 43
Trượt
24-01-23Đắc Lắc: 27,
Quảng Nam: 53
Đắc Lắc: Ăn
23-01-23TT Huế: 61Trượt
22-01-23TT Huế: 97,
Kon Tum: 53,
Khánh Hòa: 24
Khánh Hòa: Ăn
21-01-23Đà Nẵng: 41,
Quảng Ngãi: 04,
Đắc Nông: 74
Đắc Nông: Ăn
20-01-23Gia Lai: 79,
Ninh Thuận: 22
Trượt
19-01-23Bình Định: 29,
Quảng Trị: 39,
Quảng Bình: 04
Trượt
18-01-23Đà Nẵng: 62,
Khánh Hòa: 51
Trượt
17-01-23Đắc Lắc: 32,
Quảng Nam: 56
Trượt
16-01-23TT Huế: 37,
Phú Yên: 22
Trượt
15-01-23TT Huế: 47,
Kon Tum: 24,
Khánh Hòa: 48
Khánh Hòa: Trúng
14-01-23Đà Nẵng: 49,
Quảng Ngãi: 95,
Đắc Nông: 65
Trượt
13-01-23Gia Lai: 19,
Ninh Thuận: 68
Trượt
12-01-23Bình Định: 39,
Quảng Trị: 06,
Quảng Bình: 37
Trượt
11-01-23Đà Nẵng: 91,
Khánh Hòa: 58
Trượt
10-01-23Đắc Lắc: 79,
Quảng Nam: 26
Trượt
09-01-23TT Huế: 57,
Phú Yên: 93
Phú Yên: Win
08-01-23TT Huế: 02,
Kon Tum: 04,
Khánh Hòa: 81
Kon Tum: Trúng
07-01-23Đà Nẵng: 92,
Quảng Ngãi: 09,
Đắc Nông: 84
Trượt
06-01-23Gia Lai: 15,
Ninh Thuận: 66
Gia Lai: Win