Soi Cầu Xíu chủ MT

 Dựa vào thông kế tuần hoàn + Tiên lượng chuẩn xác từ các chuyên gia , Kết hợp phần mềm soi cầu cao cấp!

➨ Chúng tôi đã xác định được XỈU CHỦ MIỀN TRUNG có tần xuất ra cao nhất trong ngày.

➨ Để nhận được XỈU CHỦ MIỀN TRUNG  bạn cần nạp đủ số tiền DỊCH VỤ ở Ô NẠP THẺ bên dưới

➨ Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

Xíu Chủ Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 2,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
02-10-23
01-10-23TT Huế: 393,
Kon Tum: 329,
Khánh Hòa: 218
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Ăn
30-09-23Đà Nẵng: 867,
Quảng Ngãi: 602,
Đắc Nông: 479
Đắc Nông: Win
29-09-23Gia Lai: 140,
Ninh Thuận: 582
Trượt
28-09-23Bình Định: 220,
Quảng Trị: 478,
Quảng Bình: 436
Bình Định: Win
27-09-23Đà Nẵng: 234,
Khánh Hòa: 803
Trượt
26-09-23Đắc Lắc: 937,
Quảng Nam: 632
Trượt
25-09-23TT Huế: 428,
Phú Yên: 404
Trượt
24-09-23TT Huế: 275,
Kon Tum: 135,
Khánh Hòa: 652
TT Huế: Ăn
23-09-23Đà Nẵng: 693,
Quảng Ngãi: 984,
Đắc Nông: 179
Đà Nẵng: Trúng
22-09-23Gia Lai: 412,
Ninh Thuận: 298
Gia Lai: Trúng
21-09-23Bình Định: 927,
Quảng Trị: 059,
Quảng Bình: 595
Trượt
20-09-23Đà Nẵng: 178,
Khánh Hòa: 887
Trượt
19-09-23Đắc Lắc: 685,
Quảng Nam: 643
Quảng Nam: Trúng
18-09-23TT Huế: 696,
Phú Yên: 515
Phú Yên: Ăn
17-09-23TT Huế: 671,
Kon Tum: 380,
Khánh Hòa: 760
TT Huế: Trúng
16-09-23Đà Nẵng: 078,
Quảng Ngãi: 937,
Đắc Nông: 877
Trượt
15-09-23Gia Lai: 273,
Ninh Thuận: 234
Ninh Thuận: Ăn
14-09-23Bình Định: 910,
Quảng Trị: 875,
Quảng Bình: 384
Trượt
13-09-23Đà Nẵng: 787,
Khánh Hòa: 199
Đà Nẵng: Trúng
12-09-23Đắc Lắc: 461,
Quảng Nam: 011
Trượt
11-09-23TT Huế: 125,
Phú Yên: 104
TT Huế: Ăn
10-09-23TT Huế: 742,
Kon Tum: 947,
Khánh Hòa: 099
Trượt
09-09-23Đà Nẵng: 604,
Quảng Ngãi: 511,
Đắc Nông: 139
Quảng Ngãi: Trúng
08-09-23Gia Lai: 822,
Ninh Thuận: 881
Trượt
07-09-23Bình Định: 569,
Quảng Trị: 420,
Quảng Bình: 751
Trượt
06-09-23Đà Nẵng: 263,
Khánh Hòa: 296
Khánh Hòa: Trúng
05-09-23Đắc Lắc: 576,
Quảng Nam: 843
Đắc Lắc: Win
04-09-23TT Huế: 051,
Phú Yên: 566
Trượt
03-09-23TT Huế: 438,
Kon Tum: 047,
Khánh Hòa: 387
Trượt
02-09-23Đà Nẵng: 400,
Quảng Ngãi: 652,
Đắc Nông: 201
Quảng Ngãi: Win
01-09-23Gia Lai: 005,
Ninh Thuận: 147
Ninh Thuận: Win
31-08-23Bình Định: 401,
Quảng Trị: 547,
Quảng Bình: 632
Trượt
30-08-23Đà Nẵng: 159,
Khánh Hòa: 755
Khánh Hòa: Trúng
29-08-23Đắc Lắc: 996,
Quảng Nam: 652
Trượt
28-08-23TT Huế: 840,
Phú Yên: 868
Trượt
27-08-23TT Huế: 773,
Kon Tum: 118,
Khánh Hòa: 513
Trượt
26-08-23Đà Nẵng: 090,
Quảng Ngãi: 835,
Đắc Nông: 837
Trượt
25-08-23Gia Lai: 600,
Ninh Thuận: 158
Trượt
24-08-23Bình Định: 932,
Quảng Trị: 955,
Quảng Bình: 489
Trượt
23-08-23Đà Nẵng: 468,
Khánh Hòa: 877
Khánh Hòa: Trúng
22-08-23Đắc Lắc: 708,
Quảng Nam: 072
Trượt
21-08-23TT Huế: 039,
Phú Yên: 783
Trượt
20-08-23TT Huế: 069,
Kon Tum: 551,
Khánh Hòa: 932
Khánh Hòa: Win
19-08-23Đà Nẵng: 666,
Quảng Ngãi: 719,
Đắc Nông: 756
Đà Nẵng: Ăn
18-08-23Gia Lai: 916,
Ninh Thuận: 097
Gia Lai: Ăn
17-08-23Bình Định: 807,
Quảng Trị: 087,
Quảng Bình: 135
Quảng Trị: Trúng