Soi Cầu Xíu chủ MT

 Dựa vào thông kế tuần hoàn + Tiên lượng chuẩn xác từ các chuyên gia , Kết hợp phần mềm soi cầu cao cấp!

➨ Chúng tôi đã xác định được XỈU CHỦ MIỀN TRUNG có tần xuất ra cao nhất trong ngày.

➨ Để nhận được XỈU CHỦ MIỀN TRUNG  bạn cần nạp đủ số tiền DỊCH VỤ ở Ô NẠP THẺ bên dưới

➨ Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

Xíu Chủ Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 2,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
07-07-22
07-07-22Quảng Bình: 691,
Quảng Trị: 650,
Bình Định: 401
Quảng Bình: Trúng
06-07-22Khánh Hòa: 585,
Đà Nẵng: 218
Đà Nẵng: Trúng
05-07-22Quảng Nam: 635,
Đắc Lắc: 894
Trượt
04-07-22Phú Yên: 357,
TT Huế: 818
Phú Yên: Trúng
03-07-22Khánh Hòa: 137,
Kon Tum: 301
Khánh Hòa: Trúng
02-07-22Đắc Nông: 676,
Quảng Ngãi: 283,
Đà Nẵng: 336
Quảng Ngãi: Trúng
01-07-22Ninh Thuận: 744,
Gia Lai: 874
Trượt
30-06-22Quảng Bình: 733,
Quảng Trị: 456,
Bình Định: 347
Trượt
29-06-22Khánh Hòa: 260,
Đà Nẵng: 228
Trượt
28-06-22Quảng Nam: 046,
Đắc Lắc: 704
Quảng Nam: Trúng
27-06-22Phú Yên: 786,
TT Huế: 214
Trượt
26-06-22Khánh Hòa: 786,
Kon Tum: 437
Khánh Hòa: Trúng
25-06-22Đắc Nông: 934,
Quảng Ngãi: 315,
Đà Nẵng: 301
Đắc Nông: Trúng,
Đà Nẵng: Trúng
24-06-22Ninh Thuận: 924,
Gia Lai: 193
Trượt
23-06-22Quảng Bình: 225,
Quảng Trị: 161,
Bình Định: 819
Quảng Bình: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Bình Định: Trúng
22-06-22Khánh Hòa: 565,
Đà Nẵng: 516
Trượt
21-06-22Quảng Nam: 744,
Đắc Lắc: 734
Quảng Nam: Trúng
20-06-22Phú Yên: 566,
TT Huế: 451
TT Huế: Trúng
19-06-22Khánh Hòa: 983,
Kon Tum: 292
Trượt
18-06-22Đắc Nông: 123,
Quảng Ngãi: 766,
Đà Nẵng: 742
Trượt
17-06-22Ninh Thuận: 249,
Gia Lai: 646
Gia Lai: Trúng
16-06-22Quảng Bình: 670,
Quảng Trị: 696,
Bình Định: 111
Trượt
15-06-22Khánh Hòa: 035,
Đà Nẵng: 207
Trượt
14-06-22Quảng Nam: 264,
Đắc Lắc: 177
Trượt
13-06-22Phú Yên: 136,
TT Huế: 109
Phú Yên: Trúng
12-06-22Khánh Hòa: 637,
Kon Tum: 167
Trượt
11-06-22Đắc Nông: 798,
Quảng Ngãi: 712,
Đà Nẵng: 674
Trượt
10-06-22Ninh Thuận: 137,
Gia Lai: 652
Trượt
09-06-22Quảng Bình: 092,
Quảng Trị: 920,
Bình Định: 983
Trượt
08-06-22Khánh Hòa: 397,
Đà Nẵng: 450
Đà Nẵng: Trúng
07-06-22Quảng Nam: 743,
Đắc Lắc: 437
Trượt
06-06-22Phú Yên: 372,
TT Huế: 222
TT Huế: Trúng
05-06-22Khánh Hòa: 833,
Kon Tum: 357
Trượt
04-06-22Đắc Nông: 283,
Quảng Ngãi: 054,
Đà Nẵng: 824
Trượt
03-06-22Ninh Thuận: 240,
Gia Lai: 268
Trượt
02-06-22Quảng Bình: 002,
Quảng Trị: 210,
Bình Định: 385
Trượt
01-06-22Khánh Hòa: 335,
Đà Nẵng: 170
Trượt
31-05-22Quảng Nam: 580,
Đắc Lắc: 941
Quảng Nam: Trúng
30-05-22Phú Yên: 056,
TT Huế: 793
TT Huế: Trúng
29-05-22Khánh Hòa: 278,
Kon Tum: 261
Trượt
28-05-22Đắc Nông: 863,
Quảng Ngãi: 822,
Đà Nẵng: 808
Trượt
27-05-22Ninh Thuận: 176,
Gia Lai: 884
Trượt
26-05-22Quảng Bình: 367,
Quảng Trị: 225,
Bình Định: 302
Quảng Bình: Trúng
25-05-22Khánh Hòa: 677,
Đà Nẵng: 191
Trượt
24-05-22Quảng Nam: 186,
Đắc Lắc: 502
Đắc Lắc: Trúng
23-05-22Phú Yên: 197,
TT Huế: 799
Trượt
22-05-22Khánh Hòa: 135,
Kon Tum: 585
Trượt
21-05-22Đắc Nông: 083,
Quảng Ngãi: 786,
Đà Nẵng: 488
Trượt
20-05-22Ninh Thuận: 241,
Gia Lai: 053
Gia Lai: Trúng
19-05-22Quảng Bình: 459,
Quảng Trị: 729,
Bình Định: 700
Trượt
18-05-22Khánh Hòa: 337,
Đà Nẵng: 322
Khánh Hòa: Trúng,
Đà Nẵng: Trúng
17-05-22Quảng Nam: 376,
Đắc Lắc: 676
Quảng Nam: Trúng
16-05-22Phú Yên: 991,
TT Huế: 757
Trượt
15-05-22Khánh Hòa: 478,
Kon Tum: 868
Kon Tum: Trúng
14-05-22Đắc Nông: 920,
Quảng Ngãi: 146,
Đà Nẵng: 564
Đắc Nông: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
13-05-22Ninh Thuận: 982,
Gia Lai: 539
Trượt
12-05-22Quảng Bình: 005,
Quảng Trị: 573,
Bình Định: 591
Quảng Trị: Trúng
11-05-22Khánh Hòa: 594,
Đà Nẵng: 046
Đà Nẵng: Trúng
10-05-22Quảng Nam: 722,
Đắc Lắc: 402
Trượt
09-05-22Phú Yên: 634,
TT Huế: 759
Trượt
08-05-22Khánh Hòa: 873,
Kon Tum: 576
Khánh Hòa: Trúng
07-05-22Đà Nẵng: 769,
Quảng Ngãi: 055,
Đắc Nông: 896
Đà Nẵng: Trúng
06-05-22Ninh Thuận: 675,
Gia Lai: 095
Ninh Thuận: Trúng
05-05-22Quảng Bình: 609,
Quảng Trị: 442,
Bình Định: 287
Quảng Bình: Trúng,
Bình Định: Trúng
04-05-22Khánh Hòa: 989,
Đà Nẵng: 185
Trượt
03-05-22Quảng Nam: 038,
Đắc Lắc: 528
Quảng Nam: Trúng,
Đắc Lắc: Trúng
02-05-22Phú Yên: 101,
TT Huế: 198
Trượt
01-05-22Khánh Hòa: 582,
Kon Tum: 953
Trượt
30-04-22Đắc Nông: 295,
Quảng Ngãi: 099,
Đà Nẵng: 310
Trượt
29-04-22Ninh Thuận: 719,
Gia Lai: 311
Gia Lai: Trúng
28-04-22Quảng Bình: 159,
Quảng Trị: 724,
Bình Định: 763
Quảng Trị: Trúng
27-04-22Khánh Hòa: 562,
Đà Nẵng: 061
Trượt
26-04-22Quảng Nam: 349,
Đắc Lắc: 308
Quảng Nam: Trúng
25-04-22Phú Yên: 297,
TT Huế: 562
Trượt
24-04-22Khánh Hòa: 028,
Kon Tum: 968
Trượt
23-04-22Đắc Nông: 438,
Quảng Ngãi: 560,
Đà Nẵng: 205
Quảng Ngãi: Trúng
22-04-22Ninh Thuận: 421,
Gia Lai: 037
Trượt
21-04-22Quảng Bình: 448,
Bình Định: 787,
Quảng Trị: 233
Trượt
20-04-22Khánh Hòa: 293,
Đà Nẵng: 031
Trượt
19-04-22Quảng Nam: 229,
Đắc Lắc: 902
Trượt
18-04-22Phú Yên: 336,
TT Huế: 311
Trượt
17-04-22Khánh Hòa: 814,
Kon Tum: 162
Trượt
16-04-22Đắc Nông: 686,
Quảng Ngãi: 462,
Đà Nẵng: 353
Đà Nẵng: Trúng
15-04-22Ninh Thuận: 692,
Gia Lai: 270
Trượt
14-04-22Bình Định: 478,
Quảng Trị: 998,
Quảng Bình: 871
Trượt
13-04-22Khánh Hòa: 628,
Đà Nẵng: 979
Trượt
11-04-22Phú Yên: 786Trượt