Soi Cầu Xíu chủ MT

 Dựa vào thông kế tuần hoàn + Tiên lượng chuẩn xác từ các chuyên gia , Kết hợp phần mềm soi cầu cao cấp!

➨ Chúng tôi đã xác định được XỈU CHỦ MIỀN TRUNG có tần xuất ra cao nhất trong ngày.

➨ Để nhận được XỈU CHỦ MIỀN TRUNG  bạn cần nạp đủ số tiền DỊCH VỤ ở Ô NẠP THẺ bên dưới

➨ Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

Xíu Chủ Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 2,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
03-12-22
02-12-22Gia Lai: 948,
Ninh Thuận: 659
Gia Lai: Ăn
01-12-22Bình Định: 099,
Quảng Trị: 898,
Quảng Bình: 935
Trượt
30-11-22Đà Nẵng: 565,
Khánh Hòa: 118
Trượt
29-11-22Đắc Lắc: 334,
Quảng Nam: 828
Đắc Lắc: Trúng
28-11-22TT Huế: 332,
Phú Yên: 386
Trượt
27-11-22Kon Tum: 021,
Khánh Hòa: 151
Trượt
26-11-22Đà Nẵng: 060,
Quảng Ngãi: 940,
Đắc Nông: 092
Trượt
25-11-22Gia Lai: 250,
Ninh Thuận: 644
Gia Lai: Ăn
24-11-22Bình Định: 989,
Quảng Trị: 023,
Quảng Bình: 344
Trượt
23-11-22Đà Nẵng: 425,
Khánh Hòa: 939
Trượt
22-11-22Đắc Lắc: 601,
Quảng Nam: 967
Trượt
21-11-22TT Huế: 143,
Phú Yên: 685
Trượt
20-11-22Kon Tum: 107,
Khánh Hòa: 475
Khánh Hòa: Win
19-11-22Đà Nẵng: 623,
Quảng Ngãi: 606,
Đắc Nông: 337
Đà Nẵng: Ăn
18-11-22Gia Lai: 830,
Ninh Thuận: 715
Ninh Thuận: Win
17-11-22Bình Định: 429,
Quảng Trị: 111,
Quảng Bình: 182
Bình Định: Trúng
16-11-22Đà Nẵng: 265,
Khánh Hòa: 566
Trượt
15-11-22Đắc Lắc: 024,
Quảng Nam: 704
Trượt
14-11-22TT Huế: 052,
Phú Yên: 786
Trượt
13-11-22Kon Tum: 397,
Khánh Hòa: 431
Trượt
12-11-22Đà Nẵng: 253,
Quảng Ngãi: 441,
Đắc Nông: 737
Trượt
11-11-22Gia Lai: 181,
Ninh Thuận: 228
Ninh Thuận: Trúng
10-11-22Bình Định: 190,
Quảng Trị: 668,
Quảng Bình: 083
Quảng Bình: Ăn
09-11-22Đà Nẵng: 318,
Khánh Hòa: 919
Khánh Hòa: Ăn
08-11-22Đắc Lắc: 873,
Quảng Nam: 141
Quảng Nam: Trúng
07-11-22TT Huế: 587,
Phú Yên: 195
Phú Yên: Ăn
06-11-22Kon Tum: 926,
Khánh Hòa: 129
Kon Tum: Ăn
05-11-22Đà Nẵng: 660,
Quảng Ngãi: 886,
Đắc Nông: 907
Trượt
04-11-22Gia Lai: 461,
Ninh Thuận: 590
Gia Lai: Trúng
03-11-22Bình Định: 578,
Quảng Trị: 038,
Quảng Bình: 865
Trượt
02-11-22Đà Nẵng: 585,
Khánh Hòa: 290
Khánh Hòa: Trúng
01-11-22Đắc Lắc: 259,
Quảng Nam: 306
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Win
31-10-22TT Huế: 448,
Phú Yên: 534
Trượt
30-10-22Kon Tum: 088,
Khánh Hòa: 591
Khánh Hòa: Trúng
29-10-22Đà Nẵng: 789,
Quảng Ngãi: 362,
Đắc Nông: 382
Đắc Nông: Ăn
28-10-22Gia Lai: 587,
Ninh Thuận: 829
Trượt
27-10-22Bình Định: 280,
Quảng Trị: 312,
Quảng Bình: 125
Quảng Bình: Trúng
26-10-22Đà Nẵng: 051,
Khánh Hòa: 868
Đà Nẵng: Win,
Khánh Hòa: Trúng
25-10-22Đắc Lắc: 560,
Quảng Nam: 034
Đắc Lắc: Win
24-10-22TT Huế: 287,
Phú Yên: 305
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Win
23-10-22Kon Tum: 919,
Khánh Hòa: 984
Trượt
22-10-22Đà Nẵng: 319,
Quảng Ngãi: 888,
Đắc Nông: 218
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Ăn,
Đắc Nông: Trúng
21-10-22Gia Lai: 560,
Ninh Thuận: 683
Trượt
20-10-22Bình Định: 233,
Quảng Trị: 029,
Quảng Bình: 482
Quảng Trị: Win
19-10-22Đà Nẵng: 092,
Khánh Hòa: 224
Khánh Hòa: Trúng
18-10-22Đắc Lắc: 791,
Quảng Nam: 548
Quảng Nam: Ăn
17-10-22TT Huế: 068,
Phú Yên: 677
Trượt
16-10-22Kon Tum: 727,
Khánh Hòa: 418
Trượt
15-10-22Đà Nẵng: 514,
Quảng Ngãi: 913,
Đắc Nông: 823
Đà Nẵng: Trúng
14-10-22Gia Lai: 577,
Ninh Thuận: 930
Trượt
13-10-22Bình Định: 107,
Quảng Trị: 484,
Quảng Bình: 901
Bình Định: Win,
Quảng Trị: Win
12-10-22Đà Nẵng: 916,
Khánh Hòa: 462
Trượt
11-10-22Đắc Lắc: 683,
Quảng Nam: 158
Trượt
10-10-22TT Huế: 867,
Phú Yên: 036
Phú Yên: Win
09-10-22Kon Tum: 580,
Khánh Hòa: 702
Trượt
08-10-22Đà Nẵng: 030,
Quảng Ngãi: 473,
Đắc Nông: 395
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Ăn
07-10-22Gia Lai: 588,
Ninh Thuận: 820
Gia Lai: Trúng
06-10-22Bình Định: 217,
Quảng Trị: 796,
Quảng Bình: 943
Trượt
05-10-22Đà Nẵng: 640,
Khánh Hòa: 135
Trượt
04-10-22Đắc Lắc: 858,
Quảng Nam: 838
Trượt
03-10-22TT Huế: 432,
Phú Yên: 774
Phú Yên: Win
02-10-22Kon Tum: 676,
Khánh Hòa: 525
Trượt
01-10-22Đà Nẵng: 936,
Quảng Ngãi: 312,
Đắc Nông: 479
Đắc Nông: Ăn
30-09-22Gia Lai: 821,
Ninh Thuận: 238
Trượt
29-09-22Bình Định: 972,
Quảng Trị: 260,
Quảng Bình: 207
Trượt
28-09-22Đà Nẵng: 692,
Khánh Hòa: 408
Trượt
27-09-22Đắc Lắc: 469,
Quảng Nam: 714
Trượt
26-09-22TT Huế: 797,
Phú Yên: 665
Trượt
25-09-22Kon Tum: 121,
Khánh Hòa: 073
Kon Tum: Win,
Khánh Hòa: Trúng
24-09-22Đà Nẵng: 462,
Quảng Ngãi: 790,
Đắc Nông: 673
Trượt
23-09-22Gia Lai: 371,
Ninh Thuận: 391
Trượt
22-09-22Bình Định: 226,
Quảng Trị: 263,
Quảng Bình: 904
Quảng Bình: Ăn
21-09-22Đà Nẵng: 799,
Khánh Hòa: 857
Trượt
20-09-22Đắc Lắc: 100,
Quảng Nam: 086
Trượt
19-09-22TT Huế: 883,
Phú Yên: 983
Trượt
18-09-22Kon Tum: 152,
Khánh Hòa: 001
Trượt
17-09-22Đà Nẵng: 980,
Quảng Ngãi: 950,
Đắc Nông: 955
Trượt
16-09-22Gia Lai: 449,
Ninh Thuận: 661
Trượt
15-09-22Bình Định: 612,
Quảng Trị: 861,
Quảng Bình: 855
Bình Định: Win,
Quảng Trị: Ăn,
Quảng Bình: Trúng
14-09-22Đà Nẵng: 869,
Khánh Hòa: 104
Trượt
13-09-22Đắc Lắc: 087,
Quảng Nam: 356
Trượt
12-09-22TT Huế: 505,
Phú Yên: 948
Trượt
11-09-22Kon Tum: 806,
Khánh Hòa: 844
Trượt
10-09-22Đà Nẵng: 993,
Quảng Ngãi: 631,
Đắc Nông: 692
Trượt
09-09-22Gia Lai: 318,
Ninh Thuận: 904
Trượt
08-09-22Bình Định: 287,
Quảng Trị: 041,
Quảng Bình: 505
Bình Định: Trúng
06-09-22Đắc Lắc: 920Trượt