Soi Cầu Giải đặc biệt MN

 Dựa vào thông kế tuần hoàn + Tiên lượng chuẩn xác từ các chuyên gia , Kết hợp phần mềm soi cầu cao cấp!

➨ Chúng tôi đã xác định được GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN NAM có tần xuất ra cao nhất trong ngày.

➨ Để nhận được GIẢ ĐẶC BIỆT MIỀN NAM  bạn cần nạp đủ số tiền DỊCH VỤ ở Ô NẠP THẺ bên dưới

➨ Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

Đề Đặc Biệt Miền Nam VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
08-07-22
07-07-22Bình Thuận: 61,
An Giang: 70,
Tây Ninh: 82
An Giang: Trúng
06-07-22Sóc Trăng: 10,
Cần Thơ: 54,
Đồng Nai: 65
Trượt
05-07-22Bạc Liêu: 61,
Vũng Tàu: 06,
Bến Tre: 57
Bạc Liêu: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng
04-07-22Cà Mau: 86,
Đồng Tháp: 72,
TP HCM: 11
TP HCM: Trúng
03-07-22Đà Lạt: 77,
Kiên Giang: 03,
Tiền Giang: 93
Trượt
02-07-22Hậu Giang: 93,
Bình Phước: 62,
Long An: 86,
TP HCM: 37
Hậu Giang: Trúng
01-07-22Trà Vinh: 32,
Bình Dương: 72,
Vĩnh Long: 11
Trượt
30-06-22Bình Thuận: 61,
An Giang: 82,
Tây Ninh: 95
Trượt
29-06-22Sóc Trăng: 47,
Cần Thơ: 96,
Đồng Nai: 49
Trượt
28-06-22Bạc Liêu: 45,
Vũng Tàu: 54,
Bến Tre: 65
Bến Tre: Trúng
27-06-22Cà Mau: 97,
Đồng Tháp: 02,
TP HCM: 53
Trượt
26-06-22Đà Lạt: 86,
Kiên Giang: 04,
Tiền Giang: 19
Kiên Giang: Trúng
25-06-22Hậu Giang: 04,
Bình Phước: 34,
Long An: 26,
TP HCM: 13
Bình Phước: Trúng,
Long An: Trúng,
TP HCM: Trúng
24-06-22Trà Vinh: 54,
Bình Dương: 05,
Vĩnh Long: 08
Trà Vinh: Trúng,
Bình Dương: Trúng,
Vĩnh Long: Trúng
23-06-22Bình Thuận: 30,
An Giang: 33,
Tây Ninh: 52
Trượt
22-06-22Sóc Trăng: 16,
Cần Thơ: 41,
Đồng Nai: 45
Đồng Nai: Trúng
21-06-22Bạc Liêu: 21,
Vũng Tàu: 58,
Bến Tre: 48
Vũng Tàu: Trúng
20-06-22Cà Mau: 11,
Đồng Tháp: 82,
TP HCM: 03
Trượt
19-06-22Đà Lạt: 49,
Kiên Giang: 19,
Tiền Giang: 17
Trượt
18-06-22Hậu Giang: 94,
Bình Phước: 39,
Long An: 23,
TP HCM: 55
Hậu Giang: Trúng
17-06-22Trà Vinh: 11,
Bình Dương: 41,
Vĩnh Long: 52
Trượt
16-06-22Bình Thuận: 90,
An Giang: 82,
Tây Ninh: 42
Bình Thuận: Trúng,
Tây Ninh: Trúng
15-06-22Sóc Trăng: 72,
Cần Thơ: 65,
Đồng Nai: 88
Sóc Trăng: Trúng,
Cần Thơ: Trúng,
Đồng Nai: Trúng
14-06-22Bạc Liêu: 09,
Vũng Tàu: 44,
Bến Tre: 24
Bạc Liêu: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng,
Bến Tre: Trúng
13-06-22Cà Mau: 92,
Đồng Tháp: 72,
TP HCM: 74
Cà Mau: Trúng
12-06-22Đà Lạt: 20,
Kiên Giang: 30,
Tiền Giang: 48
Trượt
11-06-22Hậu Giang: 45,
Bình Phước: 64,
Long An: 14,
TP HCM: 44
Long An: Trúng
10-06-22Trà Vinh: 19,
Bình Dương: 59,
Vĩnh Long: 19
Trà Vinh: Trúng
09-06-22Bình Thuận: 77,
An Giang: 51,
Tây Ninh: 88
Trượt
08-06-22Sóc Trăng: 15,
Cần Thơ: 31,
Đồng Nai: 41
Sóc Trăng: Trúng
07-06-22Bạc Liêu: 62,
Vũng Tàu: 94,
Bến Tre: 77
Bến Tre: Trúng
06-06-22Cà Mau: 89,
Đồng Tháp: 03,
TP HCM: 38
TP HCM: Trúng
05-06-22Đà Lạt: 09,
Kiên Giang: 79,
Tiền Giang: 71
Đà Lạt: Trúng,
Tiền Giang: Trúng
04-06-22Hậu Giang: 44,
Bình Phước: 52,
Long An: 31,
TP HCM: 80
Bình Phước: Trúng,
Long An: Trúng,
TP HCM: Trúng
03-06-22Trà Vinh: 04,
Bình Dương: 19,
Vĩnh Long: 58
Vĩnh Long: Trúng
02-06-22Bình Thuận: 08,
An Giang: 30,
Tây Ninh: 64
Trượt
01-06-22Sóc Trăng: 27,
Cần Thơ: 99,
Đồng Nai: 93
Trượt
31-05-22Bạc Liêu: 88,
Vũng Tàu: 49,
Bến Tre: 70
Vũng Tàu: Trúng
30-05-22Cà Mau: 19,
Đồng Tháp: 46,
TP HCM: 80
Trượt
29-05-22Đà Lạt: 59,
Kiên Giang: 46,
Tiền Giang: 53
Đà Lạt: Trúng
28-05-22Hậu Giang: 25,
Bình Phước: 36,
Long An: 62,
TP HCM: 91
Hậu Giang: Trúng
27-05-22Trà Vinh: 41,
Bình Dương: 53,
Vĩnh Long: 84
Bình Dương: Trúng
26-05-22Bình Thuận: 02,
An Giang: 63,
Tây Ninh: 50
Bình Thuận: Trúng,
Tây Ninh: Trúng
25-05-22Sóc Trăng: 87,
Cần Thơ: 42,
Đồng Nai: 66
Đồng Nai: Trúng
24-05-22Bạc Liêu: 50,
Vũng Tàu: 53,
Bến Tre: 03
Trượt
23-05-22Cà Mau: 34,
Đồng Tháp: 16,
TP HCM: 76
Trượt
22-05-22Đà Lạt: 38,
Kiên Giang: 78,
Tiền Giang: 02
Tiền Giang: Trúng
21-05-22Hậu Giang: 08,
Bình Phước: 14,
Long An: 27,
TP HCM: 13
Long An: Trúng
20-05-22Trà Vinh: 85,
Bình Dương: 97,
Vĩnh Long: 83
Trà Vinh: Trúng,
Bình Dương: Trúng
19-05-22Bình Thuận: 90,
An Giang: 70,
Tây Ninh: 56
Tây Ninh: Trúng
18-05-22Sóc Trăng: 84,
Cần Thơ: 05,
Đồng Nai: 35
Trượt
17-05-22Bạc Liêu: 49,
Vũng Tàu: 92,
Bến Tre: 33
Bến Tre: Trúng
16-05-22Cà Mau: 55,
Đồng Tháp: 29,
TP HCM: 47
TP HCM: Trúng
15-05-22Đà Lạt: 77,
Kiên Giang: 80,
Tiền Giang: 11
Kiên Giang: Trúng
14-05-22Hậu Giang: 76,
Bình Phước: 79,
Long An: 04,
TP HCM: 16
Long An: Trúng
13-05-22Trà Vinh: 30,
Bình Dương: 87,
Vĩnh Long: 23
Trượt
12-05-22Bình Thuận: 00,
An Giang: 51,
Tây Ninh: 63
Bình Thuận: Trúng,
An Giang: Trúng,
Tây Ninh: Trúng
11-05-22Sóc Trăng: 30,
Cần Thơ: 58,
Đồng Nai: 12
Cần Thơ: Trúng
10-05-22Bạc Liêu: 06,
Vũng Tàu: 59,
Bến Tre: 41
Bạc Liêu: Trúng
09-05-22Cà Mau: 79,
Đồng Tháp: 46,
TP HCM: 89
TP HCM: Trúng
08-05-22Đà Lạt: 84,
Kiên Giang: 79,
Tiền Giang: 18
Kiên Giang: Trúng
07-05-22TP HCM: 26,
Long An: 84,
Hậu Giang: 46,
Bình Phước: 24
Hậu Giang: Trúng
06-05-22Vĩnh Long: 32,
Bình Dương: 99,
Trà Vinh: 93
Vĩnh Long: Trúng,
Bình Dương: Trúng
05-05-22Tây Ninh: 20,
An Giang: 64
Tây Ninh: Trúng,
An Giang: Trúng