Soi Cầu Dàn đề 4 con MB

BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý chính là Chìa Khóa Thành Công của bạn.
Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN ĐỀ 4 CON sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé

 Quy trình nạp thẻ: Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

Dàn Đề 4 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
08-07-22
07-07-2229,41,96,43Ăn đề 96
06-07-2256,96,75,70Ăn đề 96
05-07-2204,85,21,15Ăn đề 04
04-07-2239,06,80,62Ăn 39
03-07-2294,90,19,31Ăn đề 90
02-07-2229,93,22,34Trượt
01-07-2299,00,49,24Trượt
30-06-2241,06,75,39Ăn đề 39
29-06-2288,46,54,90Trượt
28-06-2235,41,98,22Trượt
27-06-2275,14,82,88Trượt
26-06-2285,70,82,09Ăn đề 70
25-06-2239,89,34,07Trượt
24-06-2277,50,48,76Ăn đề 77
23-06-2266,76,80,65Trượt
22-06-2201,46,26,92Ăn đề 46
21-06-2282,34,58,71Ăn 71
20-06-2208,25,23,80Ăn đề 08
19-06-2265,17,32,49Ăn đề 49
18-06-2251,76,96,90Ăn đề 90
17-06-2203,02,79,78Trượt
16-06-2224,69,22,56Ăn đề 24
15-06-2268,78,60,16Ăn đề 16
14-06-2261,98,19,62Ăn đề 62
13-06-2290,84,13,27Ăn đề 27
12-06-2225,78,18,68Ăn đề 18
11-06-2252,38,24,94Ăn đề 24
10-06-2237,03,53,91Ăn đề 91
09-06-2234,81,42,87Ăn đề 81
08-06-2216,79,58,77Ăn đề 77
07-06-2268,49,76,97Trượt
06-06-2233,83,72,84Ăn đề 84
05-06-2279,77,59,45Ăn đề 79
04-06-2210,14,32,01Ăn đề 32
03-06-2250,14,20,42Ăn đề 42
02-06-2268,43,38,73Ăn đề 68
01-06-2297,18,40,20Ăn đề 18
31-05-2272,31,25,30Ăn đề 25
30-05-2277,29,90,95Trượt
29-05-2253,49,54,14Ăn đề 54
28-05-2210,94,18,45Ăn 18
27-05-2267,07,30,74Ăn đề 67
26-05-2217,81,09,00Ăn đề 17
25-05-2239,54,62,50Trượt
24-05-2259,27,11,94Trượt
23-05-2213,66,21,28Ăn đề 13
22-05-2267,47,80,64Ăn đề 47
21-05-2298,90,05,29Ăn đề 98
20-05-2239,52,10,95Ăn đề 95
19-05-2241,72,78,68Ăn đề 68
18-05-2249,19,15,58Ăn đề 49
17-05-2207,73,53,10Ăn đề 53
16-05-2259,53,09,21Trượt
15-05-2276,75,49,84Ăn đề 49
14-05-2257,39,04,75Ăn đề 75
13-05-2213,36,62,24Ăn đề 36
12-05-2262,83,65,18Ăn đề 65
11-05-2280,24,98,12Ăn đề 24
10-05-2234,06,23,71Ăn đề 06
09-05-2253,60,40,59Ăn đề 59
08-05-2204,63,38,51Trượt
07-05-2263,38,60,18Trượt
06-05-2229,33,54,16Ăn đề 16
05-05-2273,54,83,99Ăn đề 54
04-05-2210,33,44,43Ăn đề 10
03-05-2220,93,07,43Ăn đề 43
02-05-2222,72,57,83Trượt
01-05-2291,27,42,74Ăn đề 91
30-04-2257,79,49,32Trượt
29-04-2239,38,75,39Ăn đề 39
28-04-2246,08,02,55Ăn đề 02
27-04-2256,43,87,90Trượt
26-04-2284,47,41,01Ăn đề 47
25-04-2296,99,87,28Trượt
24-04-2289,32,08,37Trượt
23-04-2296,89,18,86Ăn đề 18
22-04-2263,65,36,98Trượt
21-04-2216,91,21,54Ăn đề 91
20-04-2253,93,39,52Ăn đề 53
19-04-2283,64,49,90Ăn đề 64
18-04-2279,36,02,67Ăn đề 36
17-04-2293,62,99,31Trượt
16-04-2268,54,26,23Ăn đề 54
15-04-2259,85,97,51Trượt
14-04-2264,98,69,38Ăn đề 64
13-04-2247,64,69,22Ăn đề 64
12-04-2253,28,79,23Trượt
11-04-2220,17,39,16Ăn đề 17
10-04-2243,98,52,21Trượt
09-04-2249,94,74,94Ăn đề 94
08-04-2279,27,85,87Trượt
07-04-2201,08,53,45Ăn đề 45
06-04-2291,29,58,38Ăn đề 38
05-04-2230,08,97,86Ăn đề 97
04-04-2241,62,20,67Ăn đề 41
03-04-2217,52,67,29Ăn đề 67
02-04-2244,58,96,93Trượt
01-04-2207,72,75,03Ăn đề 07
31-03-2202,94,39,16Ăn đề 39
30-03-2284,10,31,72Trượt
29-03-2277,03,18,96Ăn đề 03
28-03-2282,83,01,30Ăn 82
27-03-2286,17,64,69Trượt
26-03-2298,72,67,77Ăn đề 72
25-03-2276,60,60,86Ăn đề 60
24-03-2200,74,24,00Ăn đề 00
23-03-2246,62,74,86Ăn đề 74
22-03-2294,34,18,98Ăn đề 18
21-03-2215,44,71,49Ăn đề 44
20-03-2248,76,63,90Ăn đề 48
19-03-2218,78,72,75Ăn đề 18
18-03-2214,02,12,23Ăn đề 02
17-03-2271,18,53,05Trượt
16-03-2295,74,08,13Ăn đề 13
15-03-2283,67,50,79Ăn đề 67
14-03-2257,14,32,13Trượt
13-03-2256,50,43,82Ăn đề 50
12-03-2253,93,81,41Ăn đề 53
11-03-2249,27,96,70Ăn đề 49
10-03-2256,16,03,88Trượt
09-03-2284,09,98,63Ăn đề 63
08-03-2210,90,93,25Ăn đề 93
07-03-2279,65,29,73Ăn đề 79
06-03-2256,94,29,89Ăn đề 56
05-03-2219,89,70,52Trượt
04-03-2273,94,99,04Ăn 99
03-03-2219,15,13,53Ăn đề 13
02-03-2290,75,03,34Ăn đề 90
01-03-2276,00,60,12Ăn đề 76
28-02-2218,75,76,81Ăn đề 75
27-02-2268,06,18,14Ăn đề 68
26-02-2231,37,45,14Ăn đề 31
25-02-2293,35,01,11Ăn đề 01
24-02-2207,96,80,35Ăn đề 80
23-02-2237,12,11,31Trượt
22-02-2216,93,55,40Ăn đề 55
21-02-2245,29,11,36Trượt
20-02-2248,82,04,75Ăn đề 82
19-02-2264,73,12,13Ăn đề 64
18-02-2273,14,85,96Ăn đề 96
17-02-2200,76,57,31Trượt
16-02-2296,40,62,33Ăn đề 62
15-02-2243,97,57,96Ăn đề 96
14-02-2231,47,59,73Trượt
13-02-2239,78,93,81Trượt
12-02-2282,07,69,17Trượt
11-02-2289,71,04,33Ăn đề 04
10-02-2268,24,44,90Ăn đề 68
09-02-2298,11,46,88Ăn đề 98
08-02-2200,55,83,34Ăn đề 34
07-02-2250,66,58,39Ăn đề 58
06-02-2277,35,85,68Trượt
05-02-2238,84,47,60Ăn đề 84
04-02-2271,36,75,47Ăn đề 47
30-01-2275,59,35,55Trượt
29-01-2273,69,71,94Trượt
28-01-2223,56,87,26Ăn đề 26
27-01-2265,76,61,14Trượt
26-01-2275,17,11,41Trượt
25-01-2243,90,83,96Trượt
24-01-2223,13,88,65Trượt
23-01-2203,35,25,30Trượt
22-01-2273,31,97,38Trượt
21-01-2220,10,60,86Trượt
20-01-2283,47,44,71Trượt
19-01-2209,03,36,44Trượt
18-01-2248,07,24,84Ăn đề 84
17-01-2287,45,46,21Trượt
16-01-2234,81,85,70Trượt
15-01-2293,35,22,74Ăn đề 22
14-01-2202,87,19,89Ăn 19
13-01-2257,20,54,38Ăn đề 38
12-01-2203,64,83,24Ăn đề 03
11-01-2211,46,37,76Trượt
10-01-2290,74,54,23Trượt
09-01-2248,09,01,90Trượt
08-01-2295,15,97,62Trượt
07-01-2250,01,20,62Trượt
06-01-2289,14,99,74Trượt
05-01-2229,19,14,23Ăn đề 19
04-01-2203,86,05,51Trượt
03-01-2226,03,59,67Trượt
02-01-2289,94,43,27Ăn đề 94
01-01-2296,86,33,46Trượt
31-12-2180,96,47,11Ăn 47
30-12-2127,82,30,08Trượt
29-12-2127,39,18,97Trượt
28-12-2110,33,00,50Trượt
27-12-2110,15,62,03Ăn đề 03
26-12-2151,41,94,28Trượt
25-12-2124,66,08,24Ăn đề 24
24-12-2118,36,49,57Trượt
23-12-2183,63,39,80Trượt
22-12-2133,10,39,78Ăn đề 78
21-12-2143,83,44,22Ăn đề 83
20-12-2115,14,55,71Ăn đề 71
19-12-2173,58,21,74Ăn đề 73
18-12-2130,62,92,32Ăn đề 30
17-12-2157,35,49,17Ăn đề 57
16-12-2114,30,32,83Ăn đề 32