DÀN 8 CON LÔ 3 SỐ MIỀN TRUNG

BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý chính là Chìa Khóa Thành Công của bạn.
Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN 8 CON LÔ 3 SỐ sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé

 Quy trình nạp thẻ: Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

Dàn 8 Con Lô 3 Số MT chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 700,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
07-07-22
07-07-22Quảng Bình: 234,049,834,311,553,703,830,882,
Quảng Trị: 973,809,522,763,203,067,840,052,
Bình Định: 867,800,879,284,226,449,728,687
Quảng Bình: Ăn 1/8,
Quảng Trị: Ăn 2/8,
Bình Định: Ăn 4/8
06-07-22Khánh Hòa: 873,329,657,813,172,570,259,175,
Đà Nẵng: 375,680,926,578,581,991,130,078
Khánh Hòa: Ăn 1/8,
Đà Nẵng: Ăn 1/8
05-07-22Quảng Nam: 040,512,932,578,064,577,744,148,
Đắc Lắc: 883,621,654,493,366,888,051,739
Quảng Nam: Ăn 3/8,
Đắc Lắc: Ăn 5/8
04-07-22Phú Yên: 151,227,653,383,019,583,026,375,
TT Huế: 121,070,639,221,242,788,944,940
Phú Yên: Ăn 1/8,
TT Huế: Ăn 2/8
03-07-22Khánh Hòa: 959,603,639,675,103,101,460,577,
Kon Tum: 181,158,128,426,546,137,603,160
Khánh Hòa: Ăn 3/8
02-07-22Đắc Nông: 563,436,191,118,821,096,352,148,
Quảng Ngãi: 619,553,719,026,304,725,107,075,
Đà Nẵng: 497,248,462,997,279,079,634,323
Đắc Nông: Ăn 1/8,
Đà Nẵng: Ăn 1/8
01-07-22Ninh Thuận: 805,818,165,658,378,761,287,740,
Gia Lai: 267,434,361,053,925,349,124,420
Ninh Thuận: Ăn 5/8,
Gia Lai: Ăn 4/8
30-06-22Quảng Bình: 950,818,337,225,042,780,422,441,
Quảng Trị: 158,283,387,912,537,173,244,418,
Bình Định: 100,611,129,516,205,612,685,128
Trượt
29-06-22Khánh Hòa: 000,232,548,775,749,896,850,658,
Đà Nẵng: 812,736,531,958,892,098,910,723
Trượt
28-06-22Quảng Nam: 268,298,675,274,390,160,920,693,
Đắc Lắc: 771,254,528,632,975,004,861,371
Quảng Nam: Ăn 1/8,
Đắc Lắc: Ăn 5/8
27-06-22Phú Yên: 125,051,857,059,682,301,811,695,
TT Huế: 027,696,040,051,438,208,573,055
Phú Yên: Ăn 3/8,
TT Huế: Ăn 2/8
26-06-22Khánh Hòa: 920,233,428,223,822,179,435,446,
Kon Tum: 558,402,796,249,677,046,395,184
Kon Tum: Ăn 1/8
25-06-22Đắc Nông: 986,687,177,805,258,975,095,287,
Quảng Ngãi: 263,956,414,489,406,408,918,337,
Đà Nẵng: 552,624,471,565,085,461,973,684
Đắc Nông: Ăn 1/8
24-06-22Ninh Thuận: 615,566,081,060,203,628,085,631,
Gia Lai: 386,455,731,650,274,814,703,840
Ninh Thuận: Ăn 5/8
23-06-22Quảng Bình: 425,242,134,102,278,400,499,053,
Quảng Trị: 558,124,030,482,174,393,136,476,
Bình Định: 108,866,812,534,823,362,629,181
Quảng Bình: Ăn 4/8,
Bình Định: Ăn 4/8
22-06-22Khánh Hòa: 995,706,538,347,821,939,811,986,
Đà Nẵng: 935,990,924,373,048,752,317,471
Khánh Hòa: Ăn 1/8
21-06-22Quảng Nam: 253,404,091,878,741,292,204,996,
Đắc Lắc: 998,916,117,970,358,610,869,749
Đắc Lắc: Ăn 1/8
20-06-22Phú Yên: 500,774,158,996,785,062,119,507,
TT Huế: 105,012,069,131,649,014,637,838
Phú Yên: Ăn 5/8,
TT Huế: Ăn 5/8
19-06-22Khánh Hòa: 715,311,453,247,998,894,813,571,
Kon Tum: 908,319,779,209,060,636,546,442
Khánh Hòa: Ăn 4/8,
Kon Tum: Ăn 3/8
18-06-22Đắc Nông: 245,339,007,434,545,336,447,614,
Quảng Ngãi: 966,654,170,270,462,343,158,004,
Đà Nẵng: 975,010,065,965,259,113,959,135
Đắc Nông: Ăn 1/8,
Đà Nẵng: Ăn 1/8
17-06-22Ninh Thuận: 199,489,201,781,664,835,608,933,
Gia Lai: 413,294,625,506,046,536,971,712
Trượt
16-06-22Quảng Bình: 714,250,606,521,416,014,140,047,
Quảng Trị: 077,975,571,423,521,260,032,355,
Bình Định: 809,286,436,450,121,401,139,875
Quảng Bình: Ăn 5/8,
Bình Định: Ăn 2/8
15-06-22Khánh Hòa: 072,273,329,699,918,680,171,496,
Đà Nẵng: 824,426,021,775,204,998,745,651
Khánh Hòa: Ăn 4/8
14-06-22Quảng Nam: 567,593,814,778,997,611,612,839,
Đắc Lắc: 367,733,855,386,893,283,528,563
Quảng Nam: Ăn 5/8
13-06-22Phú Yên: 559,623,965,235,993,173,007,317,
TT Huế: 903,269,048,385,305,576,478,307
Phú Yên: Ăn 5/8,
TT Huế: Ăn 4/8
12-06-22Khánh Hòa: 541,978,003,973,734,495,334,162,
Kon Tum: 757,168,367,714,447,085,289,985
Khánh Hòa: Ăn 4/8,
Kon Tum: Ăn 5/8
11-06-22Đắc Nông: 176,213,701,312,558,331,561,560,
Quảng Ngãi: 921,473,424,715,367,546,694,213,
Đà Nẵng: 420,601,940,669,097,888,600,870
Đắc Nông: Ăn 2/8,
Đà Nẵng: Ăn 5/8
10-06-22Ninh Thuận: 504,329,149,404,634,831,580,307,
Gia Lai: 877,453,354,071,505,450,480,255
Trượt
09-06-22Quảng Bình: 032,396,020,555,388,133,763,596,
Quảng Trị: 477,164,522,141,323,424,186,006,
Bình Định: 447,660,130,015,764,527,964,308
Quảng Bình: Ăn 4/8,
Quảng Trị: Ăn 5/8,
Bình Định: Ăn 2/8
08-06-22Khánh Hòa: 171,843,641,090,017,656,980,225,
Đà Nẵng: 876,268,539,323,118,033,390,006
Đà Nẵng: Ăn 1/8
07-06-22Quảng Nam: 112,848,570,784,349,124,398,853,
Đắc Lắc: 478,414,068,244,045,135,513,457
Quảng Nam: Ăn 2/8,
Đắc Lắc: Ăn 3/8
06-06-22Phú Yên: 774,199,348,783,368,916,935,096,
TT Huế: 597,431,774,550,553,604,170,881
TT Huế: Ăn 1/8
05-06-22Khánh Hòa: 892,486,384,113,773,575,630,821,
Kon Tum: 965,539,779,781,301,016,277,989
Khánh Hòa: Ăn 5/8,
Kon Tum: Ăn 5/8
04-06-22Đắc Nông: 662,373,232,020,387,536,370,092,
Quảng Ngãi: 820,490,052,045,649,926,229,607,
Đà Nẵng: 910,863,582,577,029,491,610,649
Đắc Nông: Ăn 5/8,
Quảng Ngãi: Ăn 4/8,
Đà Nẵng: Ăn 4/8
03-06-22Ninh Thuận: 348,656,934,795,623,054,533,549,
Gia Lai: 277,960,149,902,102,718,454,126
Ninh Thuận: Ăn 3/8,
Gia Lai: Ăn 1/8
02-06-22Quảng Bình: 588,810,963,998,023,027,880,315,
Quảng Trị: 306,249,166,385,734,854,182,564,
Bình Định: 536,259,089,214,635,452,661,443
Quảng Bình: Ăn 4/8,
Quảng Trị: Ăn 3/8,
Bình Định: Ăn 1/8
01-06-22Khánh Hòa: 310,994,411,298,831,065,024,245,
Đà Nẵng: 667,323,310,705,342,652,118,597
Đà Nẵng: Ăn 1/8
31-05-22Quảng Nam: 000,163,716,670,640,745,855,498,
Đắc Lắc: 525,465,826,136,899,071,081,233
Quảng Nam: Ăn 2/8,
Đắc Lắc: Ăn 3/8
30-05-22Phú Yên: 381,163,472,538,168,941,245,169,
TT Huế: 418,016,562,710,216,069,719,368
Phú Yên: Ăn 2/8
29-05-22Khánh Hòa: 503,057,745,909,911,944,660,576,
Kon Tum: 253,101,871,108,003,049,082,725
Khánh Hòa: Ăn 3/8,
Kon Tum: Ăn 5/8
28-05-22Đắc Nông: 154,620,051,252,272,119,585,209,
Quảng Ngãi: 934,939,886,797,996,104,053,257,
Đà Nẵng: 819,307,348,614,846,703,313,583
Đắc Nông: Ăn 4/8,
Quảng Ngãi: Ăn 1/8,
Đà Nẵng: Ăn 2/8
27-05-22Ninh Thuận: 488,794,319,276,355,035,961,987,
Gia Lai: 248,802,990,084,409,489,890,766
Trượt
26-05-22Quảng Bình: 156,178,480,054,902,558,815,776,
Quảng Trị: 965,508,954,878,533,339,873,924,
Bình Định: 988,860,111,472,922,617,470,692
Quảng Bình: Ăn 3/8,
Quảng Trị: Ăn 3/8,
Bình Định: Ăn 3/8
25-05-22Khánh Hòa: 841,576,409,976,517,078,990,607,
Đà Nẵng: 140,963,845,383,503,436,965,379
Khánh Hòa: Ăn 3/8,
Đà Nẵng: Ăn 2/8
24-05-22Quảng Nam: 939,127,041,781,890,704,942,452,
Đắc Lắc: 956,516,925,842,846,587,067,011
Trượt
23-05-22Phú Yên: 546,953,813,328,972,711,909,003,
TT Huế: 315,219,384,695,352,221,978,719
Phú Yên: Ăn 4/8,
TT Huế: Ăn 2/8
22-05-22Khánh Hòa: 867,914,730,970,026,623,475,229,
Kon Tum: 017,071,452,356,831,704,725,722
Khánh Hòa: Ăn 3/8,
Kon Tum: Ăn 1/8
21-05-22Đắc Nông: 419,729,895,861,594,857,375,609,
Quảng Ngãi: 558,732,255,451,549,554,950,186,
Đà Nẵng: 576,008,440,784,071,484,392,841
Đắc Nông: Ăn 3/8,
Quảng Ngãi: Ăn 4/8
20-05-22Ninh Thuận: 949,413,722,429,526,630,957,005,
Gia Lai: 470,793,272,027,368,085,279,241
Ninh Thuận: Ăn 1/8,
Gia Lai: Ăn 3/8
19-05-22Quảng Bình: 484,010,288,463,037,656,969,748,
Quảng Trị: 300,211,836,617,791,725,147,521,
Bình Định: 325,715,703,695,833,302,880,364
Quảng Trị: Ăn 5/8,
Bình Định: Ăn 2/8
18-05-22Khánh Hòa: 046,987,163,308,151,877,268,962,
Đà Nẵng: 956,317,560,785,524,446,848,580
Trượt
17-05-22Quảng Nam: 343,816,234,437,607,764,768,056,
Đắc Lắc: 834,686,273,454,457,166,399,066
Quảng Nam: Ăn 4/8,
Đắc Lắc: Ăn 5/8
16-05-22Phú Yên: 099,370,154,475,625,174,936,777,
TT Huế: 531,693,057,796,711,320,198,508
Phú Yên: Ăn 1/8,
TT Huế: Ăn 5/8
15-05-22Khánh Hòa: 384,099,870,901,006,118,905,023,
Kon Tum: 285,120,467,260,868,516,873,901
Khánh Hòa: Ăn 2/8,
Kon Tum: Ăn 2/8
14-05-22Đắc Nông: 228,834,737,438,203,814,463,731,
Quảng Ngãi: 722,140,065,464,572,146,123,490,
Đà Nẵng: 089,212,002,798,621,980,333,339
Đắc Nông: Ăn 5/8,
Quảng Ngãi: Ăn 1/8,
Đà Nẵng: Ăn 1/8
13-05-22Ninh Thuận: 965,412,897,319,383,823,637,361,
Gia Lai: 431,677,856,719,028,517,047,001
Ninh Thuận: Ăn 5/8,
Gia Lai: Ăn 2/8
12-05-22Quảng Bình: 217,795,846,991,104,722,435,215,
Quảng Trị: 133,821,620,726,592,519,633,608,
Bình Định: 374,195,000,112,035,237,150,645
Quảng Bình: Ăn 1/8,
Quảng Trị: Ăn 1/8,
Bình Định: Ăn 4/8
11-05-22Khánh Hòa: 947,132,477,222,591,992,557,841,
Đà Nẵng: 083,437,549,821,268,224,097,169
Khánh Hòa: Ăn 4/8
10-05-22Quảng Nam: 616,999,320,572,546,449,323,755,
Đắc Lắc: 478,906,995,634,004,997,421,153
Quảng Nam: Ăn 2/8,
Đắc Lắc: Ăn 4/8
09-05-22Phú Yên: 228,002,437,838,732,635,910,335,
TT Huế: 551,264,714,572,516,988,174,692
Phú Yên: Ăn 4/8,
TT Huế: Ăn 3/8
08-05-22Khánh Hòa: 455,451,915,041,431,641,101,168,
Kon Tum: 032,473,644,680,019,837,628,631
Khánh Hòa: Ăn 1/8,
Kon Tum: Ăn 3/8
07-05-22Đà Nẵng: 858,210,869,472,514,832,508,569,
Quảng Ngãi: 807,267,984,352,438,617,266,261,
Đắc Nông: 116,411,479,891,041,124,627,523
Đà Nẵng: Ăn 2/8,
Đắc Nông: Ăn 1/8
06-05-22Ninh Thuận: 312,482,445,183,043,098,795,102,
Gia Lai: 400,785,081,937,098,710,471,473
Ninh Thuận: Ăn 1/8,
Gia Lai: Ăn 3/8
05-05-22Quảng Bình: 731,009,450,422,467,072,288,608,
Quảng Trị: 436,092,234,510,967,016,576,228,
Bình Định: 205,059,714,411,233,103,353,280
Quảng Bình: Ăn 5/8,
Quảng Trị: Ăn 1/8,
Bình Định: Ăn 3/8
04-05-22Khánh Hòa: 459,734,233,656,135,959,061,114,
Đà Nẵng: 616,574,839,232,493,651,388,006
Khánh Hòa: Ăn 1/8,
Đà Nẵng: Ăn 3/8
03-05-22Quảng Nam: 945,981,076,243,730,565,274,206,
Đắc Lắc: 830,719,695,969,068,435,309,145
Quảng Nam: Ăn 1/8,
Đắc Lắc: Ăn 3/8
02-05-22Phú Yên: 917,718,229,409,577,049,921,365,
TT Huế: 653,862,570,416,666,630,817,038
Trượt
01-05-22Khánh Hòa: 145,554,796,457,140,363,604,654,
Kon Tum: 334,414,553,623,485,743,054,403
Khánh Hòa: Ăn 2/8,
Kon Tum: Ăn 4/8
30-04-22Đắc Nông: 789,688,941,966,583,093,776,389,
Quảng Ngãi: 223,535,412,253,236,238,620,219,
Đà Nẵng: 659,674,386,278,288,562,867,886
Quảng Ngãi: Ăn 4/8,
Đà Nẵng: Ăn 5/8
29-04-22Ninh Thuận: 704,310,733,546,674,776,753,382,
Gia Lai: 962,311,640,289,647,468,421,139
Ninh Thuận: Ăn 1/8,
Gia Lai: Ăn 4/8
28-04-22Quảng Bình: 788,118,152,567,693,759,223,889,
Quảng Trị: 762,885,621,596,589,184,950,262,
Bình Định: 119,104,617,674,075,019,843,166
Quảng Bình: Ăn 1/8,
Quảng Trị: Ăn 4/8,
Bình Định: Ăn 1/8
27-04-22Khánh Hòa: 690,337,059,273,929,813,970,255,
Đà Nẵng: 162,916,646,142,209,484,174,973
Trượt
26-04-22Quảng Nam: 808,436,759,657,632,528,129,127,
Đắc Lắc: 377,743,116,854,955,033,102,774
Đắc Lắc: Ăn 1/8
25-04-22Phú Yên: 037,879,375,423,955,001,255,302,
TT Huế: 166,235,084,366,965,834,117,947
Trượt
24-04-22Khánh Hòa: 198,554,900,061,019,626,430,057,
Kon Tum: 696,874,177,097,887,437,203,652
Kon Tum: Ăn 1/8
23-04-22Đắc Nông: 422,428,057,257,103,761,248,621,
Quảng Ngãi: 729,707,557,768,868,568,474,476,
Đà Nẵng: 754,330,894,168,936,312,305,854
Đắc Nông: Ăn 1/8,
Quảng Ngãi: Ăn 4/8,
Đà Nẵng: Ăn 1/8
22-04-22Ninh Thuận: 493,077,671,576,598,214,042,756,
Gia Lai: 552,538,412,936,799,156,079,215
Trượt
21-04-22Quảng Bình: 035,244,606,622,202,512,924,856,
Bình Định: 369,147,209,283,001,109,485,060,
Quảng Trị: 988,943,305,733,659,973,336,566
Quảng Bình: Ăn 3/8,
Quảng Trị: Ăn 5/8
20-04-22Khánh Hòa: 914,690,127,383,761,630,905,291,
Đà Nẵng: 106,075,354,353,496,639,868,666
Khánh Hòa: Ăn 4/8,
Đà Nẵng: Ăn 4/8
19-04-22Quảng Nam: 742,859,922,258,780,627,500,874,
Đắc Lắc: 549,124,042,409,182,328,008,715
Quảng Nam: Ăn 1/8,
Đắc Lắc: Ăn 2/8
18-04-22Phú Yên: 353,920,357,525,814,770,522,131,
TT Huế: 295,226,432,816,800,498,946,735
Phú Yên: Ăn 1/8
17-04-22Khánh Hòa: 024,988,944,496,296,979,607,345,
Kon Tum: 007,115,666,467,108,198,946,060
Trượt
16-04-22Đắc Nông: 307,702,866,546,151,696,098,716,
Quảng Ngãi: 260,949,433,034,489,665,770,482,
Đà Nẵng: 636,954,604,376,867,071,353,598
Quảng Ngãi: Ăn 3/8,
Đà Nẵng: Ăn 2/8
15-04-22Ninh Thuận: 228,139,012,092,795,913,324,899,
Gia Lai: 421,160,454,125,026,702,453,247
Trượt
14-04-22Bình Định: 357,077,913,122,879,406,315,797,
Quảng Trị: 426,661,141,171,665,105,316,430,
Quảng Bình: 886,688,178,919,931,424,036,099
Bình Định: Ăn 5/8,
Quảng Trị: Ăn 1/8
13-04-22Khánh Hòa: 286,195,146,100,699,633,675,498,
Đà Nẵng: 239,564,923,355,330,095,684,127
Khánh Hòa: Ăn 3/8,
Đà Nẵng: Ăn 5/8
11-04-22Phú Yên: 045,780,742,594,866,877,319,706Trượt