DÀN ĐỀ 5 CON MB

BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý chính là Chìa Khóa Thành Công của bạn.
Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN ĐỀ 5 CON sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé

 Quy trình nạp thẻ: Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

Dàn Đề 5 Con Siêu Đẹp MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 550,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
15-08-22
14-08-2216,75,87,71,13Ăn đề 13
13-08-2206,11,73,12,04Ăn đề 06
12-08-2255,91,17,70,46Ăn đề 70
11-08-2257,82,96,58,02Ăn 82
10-08-2241,04,57,49,09Trượt
09-08-2250,80,78,90,80Ăn đề 80
08-08-2220,86,99,21,89Ăn đề 21
07-08-2221,24,33,06,95Ăn đề 95
06-08-2212,01,73,13,21Ăn đề 73
05-08-2223,19,63,13,74Ăn đề 13
04-08-2256,84,07,21,00Trượt
03-08-2236,05,62,00,46Trượt
02-08-2236,20,62,35,75Ăn đề 35
01-08-2248,92,14,55,75Ăn đề 55
31-07-2207,58,67,26,16Ăn đề 67
30-07-2265,04,72,09,97Ăn đề 09
29-07-2219,09,46,69,79Trượt
28-07-2211,27,32,51,90Ăn đề 90
27-07-2219,03,64,28,42Trượt
26-07-2296,58,42,62,16Ăn đề 58
25-07-2279,91,02,03,19Ăn đề 02
24-07-2204,56,57,59,54Ăn đề 57
23-07-2211,72,71,15,81Trượt
22-07-2283,35,86,85,93Ăn đề 93
21-07-2229,42,88,04,30Ăn đề 04
20-07-2275,19,96,42,04Ăn đề 96
19-07-2289,28,40,36,63Trượt
18-07-2259,60,90,13,38Ăn đề 13
17-07-2215,27,60,97,43Ăn đề 27
16-07-2225,64,77,12,69Ăn đề 64
15-07-2262,27,85,14,23Ăn đề 14
14-07-2215,85,50,42,68Ăn đề 50
13-07-2229,71,24,48,55Ăn đề 55
12-07-2251,15,71,43,36Ăn 51
11-07-2216,71,01,42,69Ăn đề 01
10-07-2283,52,59,66,96Trượt
09-07-2262,16,63,05,95Ăn 95
08-07-2268,77,88,43,03Trượt
07-07-2274,84,96,51,07Ăn đề 96
06-07-2296,13,77,67,09Ăn đề 96
05-07-2204,70,79,76,78Ăn đề 04
04-07-2248,31,92,39,36Ăn đề 39
03-07-2266,63,34,90,52Ăn đề 90
02-07-2254,39,06,92,35Ăn đề 54
01-07-2273,06,97,86,83Ăn đề 97
30-06-2224,75,17,55,02Trượt
29-06-2276,09,36,90,71Trượt
28-06-2240,70,65,63,62Trượt
27-06-2271,48,73,67,50Ăn 71
26-06-2270,08,42,11,56Ăn đề 70
25-06-2236,80,87,54,93Trượt
24-06-2282,46,81,77,85Ăn đề 77
23-06-2203,30,41,40,45Ăn đề 40
22-06-2225,13,88,18,98Trượt
21-06-2279,02,71,50,64Ăn đề 71
20-06-2214,62,30,88,16Trượt
19-06-2249,53,78,82,43Ăn 49
18-06-2290,66,00,96,05Ăn đề 90
17-06-2208,02,60,41,74Ăn đề 74
16-06-2258,72,37,68,24Ăn đề 24
15-06-2294,64,16,40,75Ăn đề 16
14-06-2258,00,76,97,90Trượt
13-06-2277,80,85,64,03Trượt
12-06-2213,11,64,94,40Trượt
11-06-2271,67,77,23,13Trượt
10-06-2273,93,74,68,91Ăn đề 91
09-06-2267,86,33,75,24Trượt
08-06-2210,68,77,56,14Ăn đề 77
07-06-2204,25,98,19,70Ăn đề 25
06-06-2242,88,13,84,43Ăn đề 84
05-06-2251,79,48,19,45Ăn đề 79
04-06-2283,32,07,42,17Ăn đề 32
03-06-2263,13,35,42,00Ăn đề 42
02-06-2223,13,24,68,22Ăn đề 68
01-06-2258,87,72,01,42Trượt
31-05-2225,04,86,68,78Ăn đề 25
30-05-2212,17,77,70,98Ăn đề 12
29-05-2203,54,73,59,75Ăn đề 54
28-05-2223,61,73,85,36Trượt
27-05-2267,03,97,90,00Ăn đề 67
26-05-2281,30,95,42,17Ăn đề 17
25-05-2200,13,65,70,96Trượt
24-05-2234,81,37,35,18Ăn đề 18
23-05-2220,91,18,13,02Ăn 13
22-05-2288,28,47,37,25Ăn đề 47
21-05-2298,43,61,67,52Ăn đề 98
20-05-2295,64,50,82,18Ăn đề 95
19-05-2254,59,71,88,68Ăn đề 68
18-05-2213,02,94,52,49Ăn đề 49
17-05-2250,65,82,53,95Ăn đề 53
16-05-2262,20,35,83,72Trượt
15-05-2260,14,78,39,38Trượt
14-05-2230,35,54,75,96Ăn 75
13-05-2245,20,47,36,51Ăn đề 36
12-05-2218,06,65,96,44Ăn đề 65
11-05-2235,21,52,49,93Trượt
10-05-2276,54,24,06,77Ăn đề 06
09-05-2210,11,65,54,15Trượt
08-05-2224,95,41,39,03Ăn đề 39
07-05-2211,01,06,50,71Ăn đề 01
06-05-2216,35,40,17,59Ăn đề 16
05-05-2272,88,82,62,54Ăn đề 54
04-05-2212,76,10,74,05Ăn đề 10
03-05-2201,43,23,08,50Ăn đề 43
02-05-2287,95,32,79,74Ăn đề 79
01-05-2252,91,04,48,86Ăn đề 91
30-04-2212,53,98,87,24Ăn đề 24
29-04-2254,58,84,74,79Trượt
28-04-2285,93,23,25,02Ăn 02
27-04-2241,26,35,95,32Ăn đề 41
26-04-2277,47,59,29,83Ăn đề 47
25-04-2251,40,59,97,39Trượt
24-04-2253,72,85,68,85Ăn đề 85
23-04-2217,24,79,15,22Trượt
22-04-2256,68,23,40,95Ăn đề 95
21-04-2237,47,80,90,91Ăn đề 91
20-04-2270,09,55,53,94Ăn đề 53
19-04-2241,62,80,90,00Trượt
18-04-2295,36,84,67,69Ăn đề 36
17-04-2242,71,68,24,19Trượt
16-04-2272,22,93,83,05Trượt
15-04-2229,79,68,56,75Trượt
14-04-2288,21,56,42,75Trượt
13-04-2273,99,67,66,64Ăn đề 64
12-04-2260,75,58,41,38Ăn đề 58
11-04-2247,70,46,82,73Trượt
10-04-2276,09,95,16,46Ăn đề 95
09-04-2226,29,47,36,99Trượt
08-04-2243,84,37,69,29Ăn đề 69
07-04-2212,59,45,86,38Ăn đề 45
06-04-2238,73,47,74,20Ăn đề 38
05-04-2203,97,04,54,79Ăn đề 97
04-04-2203,41,59,65,73Ăn đề 41
03-04-2298,22,26,36,67Ăn 67
02-04-2291,60,94,62,08Ăn đề 62
01-04-2220,48,01,07,50Ăn đề 07
31-03-2289,93,74,39,33Ăn đề 39
30-03-2262,65,46,02,93Trượt
29-03-2215,64,03,45,48Ăn đề 03
28-03-2249,92,55,52,82Ăn đề 82
27-03-2279,46,56,86,17Trượt
26-03-2272,11,01,57,45Ăn đề 72
25-03-2223,66,45,15,60Ăn đề 60
24-03-2248,59,00,30,26Ăn đề 00
23-03-2274,93,56,29,31Ăn đề 74
22-03-2260,41,18,14,17Ăn đề 18
21-03-2218,44,57,13,85Ăn đề 44
20-03-2258,07,89,00,27Trượt
19-03-2218,36,86,57,03Ăn đề 18
18-03-2261,35,02,29,99Ăn đề 02
17-03-2246,86,28,24,16Trượt
16-03-2284,87,43,96,13Ăn đề 13
15-03-2295,67,81,76,29Ăn đề 67
14-03-2248,71,47,63,96Ăn đề 63
13-03-2250,74,91,81,30Ăn đề 50
12-03-2213,40,53,85,74Ăn đề 53
11-03-2210,64,66,77,43Trượt
10-03-2272,29,40,12,78Ăn 29
09-03-2290,63,33,50,24Ăn đề 63
08-03-2255,51,91,83,05Trượt
07-03-2294,18,06,58,80Trượt
06-03-2292,67,28,03,74Trượt
05-03-2288,76,20,58,87Trượt
04-03-2297,99,17,34,48Ăn đề 99
03-03-2213,52,10,62,42Ăn đề 13
02-03-2210,11,40,96,97Trượt
01-03-2299,06,76,60,54Ăn đề 76
28-02-2275,87,68,81,63Ăn đề 75
27-02-2261,28,98,68,77Ăn đề 68
26-02-2261,80,74,36,31Ăn đề 31
25-02-2201,15,86,33,70Ăn đề 01
24-02-2280,35,89,75,54Ăn đề 80
23-02-2203,35,14,88,83Trượt
22-02-2258,22,03,09,55Ăn đề 55
21-02-2265,57,08,34,32Ăn đề 65
20-02-2275,68,21,87,82Ăn đề 82
19-02-2241,66,56,61,64Ăn đề 64
18-02-2223,52,96,72,22Ăn đề 96
17-02-2289,18,61,13,44Trượt
16-02-2215,62,89,40,81Ăn đề 62
15-02-2292,82,47,69,42Trượt
14-02-2224,08,29,23,92Trượt
13-02-2207,63,60,56,29Trượt
12-02-2266,54,86,41,72Ăn đề 72
11-02-2298,04,30,50,56Ăn đề 04
10-02-2299,65,24,68,60Ăn đề 68
09-02-2242,55,88,92,25Trượt
08-02-2222,73,24,27,34Ăn đề 34
07-02-2235,13,80,47,15Trượt
06-02-2291,41,01,07,05Ăn đề 01
05-02-2217,98,84,02,28Ăn đề 84
04-02-2247,06,25,43,34Ăn 47
30-01-2269,53,06,66,64Ăn đề 66
29-01-2265,09,64,41,84Trượt
28-01-2206,20,75,26,58Ăn đề 26
27-01-2288,97,40,41,20Ăn đề 40
26-01-2217,28,63,57,92Trượt
25-01-2237,92,65,41,14Trượt
24-01-2225,48,11,41,50Trượt
23-01-2250,57,19,68,39Trượt