Soi Cầu Dàn đề 6 con MB

BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý chính là Chìa Khóa Thành Công của bạn.
Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN ĐỀ 6 CON sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé

 Quy trình nạp thẻ: Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

Dàn Đề 6 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
08-07-22
07-07-2223,96,14,08,88,45Ăn đề 96
06-07-2241,53,64,96,14,32Ăn đề 96
05-07-2270,96,04,09,08,60Ăn đề 04
04-07-2239,89,04,69,45,93Ăn đề 39
03-07-2207,80,14,45,90,28Ăn đề 90
02-07-2261,72,04,36,74,50Trượt
01-07-2200,89,69,78,46,97Ăn đề 97
30-06-2277,35,48,32,43,39Ăn đề 39
29-06-2285,79,89,00,87,28Trượt
28-06-2250,49,70,54,34,12Ăn đề 49
27-06-2201,64,49,29,43,71Ăn đề 71
26-06-2264,44,12,70,27,41Ăn đề 70
25-06-2228,31,86,65,68,16Ăn đề 68
24-06-2277,40,50,64,56,98Ăn đề 77
23-06-2266,95,73,72,10,40Ăn đề 40
22-06-2253,46,66,72,58,92Ăn đề 46
21-06-2289,71,99,71,53,91Ăn đề 71
20-06-2213,08,98,46,47,35Ăn đề 08
19-06-2260,88,68,67,49,36Ăn đề 49
18-06-2200,35,56,90,85,70Ăn đề 90
17-06-2257,28,89,74,21,04Ăn đề 74
16-06-2286,03,17,76,61,52Trượt
15-06-2267,72,56,05,60,41Trượt
14-06-2203,32,89,80,65,05Trượt
13-06-2227,42,05,15,29,55Ăn 27
12-06-2218,41,66,61,96,84Ăn đề 18
11-06-2285,03,24,70,92,81Ăn đề 24
10-06-2239,91,36,34,59,61Ăn đề 91
09-06-2280,81,67,97,24,12Ăn đề 81
08-06-2247,89,44,31,54,55Trượt
07-06-2200,20,67,97,83,25Ăn đề 25
06-06-2252,89,84,59,21,14Ăn đề 84
05-06-2202,21,48,18,29,79Ăn đề 79
04-06-2256,89,33,65,01,32Ăn 32
03-06-2283,42,94,82,89,41Ăn đề 42
02-06-2236,68,68,49,21,77Ăn đề 68
01-06-2216,34,98,64,18,68Ăn đề 18
31-05-2259,51,44,61,25,05Ăn 25
30-05-2249,02,71,12,36,29Ăn đề 12
29-05-2266,69,79,24,14,54Ăn đề 54
28-05-2211,06,19,18,29,53Ăn đề 18
27-05-2297,67,29,33,05,37Ăn đề 67
26-05-2217,78,58,14,38,09Ăn đề 17
25-05-2241,09,72,15,35,11Ăn đề 09
24-05-2262,18,23,06,12,66Ăn đề 18
23-05-2291,30,28,13,90,52Ăn đề 13
22-05-2244,47,02,70,35,68Ăn đề 47
21-05-2268,83,43,58,98,40Ăn đề 98
20-05-2257,95,12,95,29,81Ăn đề 95
19-05-2285,39,81,87,37,70Trượt
18-05-2288,01,49,95,14,61Ăn đề 49
17-05-2233,00,42,56,05,53Ăn đề 53
16-05-2260,81,13,91,72,30Ăn đề 13
15-05-2254,49,11,50,30,35Ăn đề 49
14-05-2205,46,62,87,75,66Ăn đề 75
13-05-2234,25,77,36,49,55Ăn đề 36
12-05-2281,02,83,27,21,65Ăn đề 65
11-05-2287,93,42,80,22,35Trượt
10-05-2279,49,06,53,66,58Ăn đề 06
09-05-2217,30,47,04,19,31Trượt
08-05-2233,39,84,28,50,26Ăn đề 39
07-05-2211,45,29,33,01,50Ăn đề 01
06-05-2222,56,21,23,38,34Trượt
05-05-2290,18,08,06,37,74Trượt
04-05-2201,42,10,18,56,16Ăn đề 10
03-05-2232,43,56,45,63,02Ăn 43
02-05-2294,64,30,06,03,55Trượt
01-05-2204,91,69,05,35,60Ăn đề 91
30-04-2287,70,28,95,07,24Ăn đề 24
29-04-2241,19,82,47,26,57Trượt
28-04-2271,02,60,47,74,42Ăn đề 02
27-04-2205,04,08,34,64,56Trượt
26-04-2269,26,75,96,18,83Trượt
25-04-2293,67,94,32,24,99Trượt
24-04-2259,66,52,44,74,33Trượt
23-04-2275,18,22,86,85,28Ăn đề 18
22-04-2295,59,72,43,67,90Ăn đề 95
21-04-2200,91,38,43,12,67Ăn đề 91
20-04-2253,60,78,31,66,36Ăn đề 53
19-04-2264,80,27,48,09,97Ăn đề 64
18-04-2223,61,66,86,04,88Trượt
17-04-2205,07,30,26,35,23Trượt
16-04-2254,81,17,94,91,78Ăn đề 54
15-04-2211,69,68,75,09,26Trượt
14-04-2238,92,68,53,59,64Ăn đề 64
13-04-2259,46,97,64,38,65Ăn đề 64
12-04-2244,58,09,76,99,77Ăn đề 58
11-04-2217,14,96,39,55,43Ăn đề 17
10-04-2295,65,39,79,62,48Ăn đề 95
09-04-2238,14,64,94,07,96Ăn đề 94
08-04-2217,85,69,94,09,16Ăn đề 69
07-04-2282,75,65,60,77,45Ăn đề 45
06-04-2229,38,97,40,07,26Ăn đề 38
05-04-2290,02,99,47,95,94Trượt
04-04-2259,63,23,41,55,85Ăn 41
03-04-2290,71,95,87,67,89Ăn 67
02-04-2258,62,47,38,64,23Ăn đề 62
01-04-2244,69,33,94,42,75Trượt
31-03-2239,14,03,29,22,24Ăn đề 39
30-03-2243,00,78,31,02,86Trượt
29-03-2287,27,03,94,75,41Ăn 03
28-03-2220,62,15,92,24,31Trượt
27-03-2239,20,95,65,19,41Ăn đề 65
26-03-2272,47,92,00,74,91Ăn đề 72
25-03-2295,60,36,57,02,64Ăn đề 60
24-03-2292,24,53,00,93,59Ăn đề 00
23-03-2268,43,19,49,09,74Ăn đề 74
22-03-2218,89,04,65,97,24Ăn đề 18
21-03-2281,44,05,36,53,19Ăn 44
20-03-2200,48,44,76,51,17Ăn đề 48
19-03-2218,87,97,22,57,35Ăn đề 18
18-03-2221,71,02,59,34,93Ăn đề 02
17-03-2217,14,22,85,54,57Trượt
16-03-2259,22,97,61,13,96Ăn đề 13
15-03-2206,22,58,45,17,67Ăn đề 67
14-03-2289,63,18,75,80,60Ăn đề 63
13-03-2250,19,07,99,49,78Ăn đề 50
12-03-2286,61,44,53,80,69Ăn đề 53
11-03-2206,49,14,51,95,71Ăn đề 49
10-03-2229,97,75,46,37,12Ăn đề 29
09-03-2294,80,27,96,68,07Trượt
08-03-2247,48,93,01,49,78Ăn đề 93
07-03-2248,89,08,79,45,39Ăn đề 79
06-03-2285,66,65,67,37,12Trượt
05-03-2276,30,73,92,84,71Trượt
04-03-2299,34,25,40,90,57Ăn 99
03-03-2217,13,86,36,19,13Ăn đề 13
02-03-2297,36,14,58,99,81Trượt
01-03-2223,07,71,26,76,06Ăn đề 76
28-02-2234,09,13,91,55,02Trượt
27-02-2288,52,07,82,60,68Ăn đề 68
26-02-2273,16,98,24,40,31Ăn đề 31
25-02-2266,27,01,44,46,88Ăn đề 01
24-02-2232,41,31,87,80,05Ăn đề 80
23-02-2211,25,74,28,05,01Trượt
22-02-2259,50,56,63,21,10Trượt
21-02-2291,56,84,23,57,42Trượt
20-02-2259,21,30,76,82,61Ăn đề 82
19-02-2250,64,59,42,23,51Ăn đề 64
18-02-2252,49,96,43,21,11Ăn đề 96
17-02-2284,41,04,30,74,76Trượt
16-02-2211,17,92,62,45,73Ăn đề 62
15-02-2296,97,85,63,30,23Ăn đề 96
14-02-2216,65,09,86,59,45Trượt
13-02-2213,10,60,12,79,72Ăn đề 72
12-02-2245,62,79,89,49,26Trượt
11-02-2215,76,38,25,04,41Ăn đề 04
10-02-2269,03,83,09,34,88Trượt
09-02-2295,96,75,90,48,24Trượt
08-02-2213,34,58,22,69,29Ăn đề 34
07-02-2224,66,58,10,27,31Ăn đề 58
06-02-2231,78,59,01,95,36Ăn đề 01
05-02-2258,35,88,19,17,80Trượt
04-02-2240,24,47,29,17,36Ăn đề 47
30-01-2211,41,69,73,66,33Ăn đề 66
29-01-2299,09,46,91,31,67Ăn đề 99
28-01-2226,33,89,44,03,10Ăn đề 26
27-01-2261,70,54,71,39,40Ăn đề 40
26-01-2209,54,37,90,79,66Ăn đề 09
25-01-2244,51,55,92,74,18Trượt
24-01-2277,20,90,12,85,07Trượt
23-01-2201,68,94,81,83,32Ăn đề 83
22-01-2224,49,86,74,21,88Trượt
21-01-2230,78,10,50,06,95Trượt
20-01-2205,32,55,74,40,89Trượt
19-01-2243,30,20,79,17,82Ăn đề 30
18-01-2219,32,06,17,84,01Ăn đề 84
17-01-2247,95,81,79,35,77Trượt
16-01-2229,76,41,00,08,75Trượt
15-01-2290,91,22,60,65,76Ăn đề 22
14-01-2248,00,71,61,72,62Trượt
13-01-2250,79,37,27,45,76Trượt
12-01-2278,95,84,67,28,04Trượt
11-01-2227,57,98,94,61,71Ăn 27
10-01-2240,91,32,98,61,01Trượt
09-01-2242,74,13,61,20,63Trượt
08-01-2295,17,77,11,41,69Ăn đề 69
07-01-2247,42,66,84,82,41Trượt
06-01-2208,72,99,23,94,91Trượt
05-01-2219,19,31,30,07,51Ăn đề 19
04-01-2217,89,30,86,05,47Ăn đề 30
03-01-2235,12,33,58,29,61Ăn đề 61
02-01-2294,70,96,40,80,33Ăn đề 94
01-01-2284,85,21,27,42,35Trượt
31-12-2189,38,47,51,76,47Ăn đề 47
30-12-2195,83,29,33,53,81Ăn đề 33
29-12-2171,11,12,22,77,60Ăn đề 77
28-12-2124,35,03,87,81,99Ăn đề 03
27-12-2139,84,56,79,11,88Trượt
26-12-2144,04,41,14,63,72Ăn đề 04
25-12-2174,80,78,24,39,93Ăn đề 24
24-12-2170,97,56,59,50,52Trượt
23-12-2180,95,51,50,60,27Trượt
22-12-2185,11,50,84,05,90Trượt
21-12-2149,13,54,57,83,94Ăn đề 83
20-12-2122,01,18,15,95,17Trượt
19-12-2173,73,46,72,77,49Ăn đề 73
18-12-2136,98,03,61,30,31Ăn đề 30
17-12-2151,57,55,32,42,65Ăn đề 57
16-12-2156,49,32,66,55,10Ăn đề 32