Soi Cầu Dàn đề 6 con MB

BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý chính là Chìa Khóa Thành Công của bạn.
Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN ĐỀ 6 CON sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé

 Quy trình nạp thẻ: Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

Dàn Đề 6 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
03-12-22
02-12-2223,83,60,55,98,75Trúng
01-12-2268,47,86,31,80,70Win
30-11-2207,51,39,90,06,84Trượt
29-11-2279,93,83,58,62,80Win
28-11-2207,93,88,38,11,40Win
27-11-2205,52,58,43,84,34Trượt
26-11-2238,71,12,96,53,91Ăn
25-11-2247,45,52,03,12,90Trượt
24-11-2290,28,27,47,82,74Trượt
23-11-2245,38,90,79,39,41Trúng
22-11-2248,76,75,29,41,97Trúng
21-11-2200,60,82,17,21,57Trượt
20-11-2282,70,04,51,59,18Win
19-11-2234,60,10,99,96,88Trúng
18-11-2205,92,94,13,41,07Ăn
17-11-2287,39,63,32,76,72Trúng
16-11-2202,87,06,81,32,78Trúng
15-11-2232,84,79,04,47,30Trượt
14-11-2234,22,31,20,71,01Win
13-11-2259,18,05,40,60,33Trúng
12-11-2202,28,17,18,11,20Win
11-11-2207,12,77,36,98,59Trúng
10-11-2232,80,30,81,10,09Ăn
09-11-2277,67,04,26,65,60Win
08-11-2237,77,16,99,15,65Trượt
07-11-2244,56,11,67,35,89Ăn
06-11-2215,25,81,05,74,86Trượt
05-11-2232,72,74,08,87,92Win
04-11-2256,71,37,60,28,12Trúng
03-11-2219,61,45,54,43,59Trúng
02-11-2262,89,13,47,00,90Trượt
01-11-2268,76,25,71,18,12Trúng
31-10-2227,48,87,42,05,43Win
30-10-2285,98,03,80,10,25Trúng
29-10-2258,08,57,68,03,87Ăn
28-10-2208,49,66,51,31,00Trượt
27-10-2272,04,97,56,53,90Ăn
26-10-2289,26,62,20,85,52Trượt
25-10-2240,13,24,32,04,36Ăn
24-10-2299,05,63,99,21,32Win
23-10-2287,93,02,43,38,51Win
22-10-2238,20,26,70,64,34Trượt
21-10-2264,31,75,49,00,07Trúng
20-10-2246,39,71,48,62,65Trúng
19-10-2289,58,46,90,37,79Ăn
18-10-2288,43,06,34,53,00Win
17-10-2283,47,50,75,01,20Trượt
16-10-2257,91,11,04,46,79Ăn
15-10-2286,88,75,60,61,97Trượt
14-10-2278,74,26,37,71,94Ăn
13-10-2220,53,22,62,34,36Ăn
12-10-2254,02,17,86,09,45Trúng
11-10-2216,29,48,77,28,10Trượt
10-10-2290,11,60,62,53,54Trượt
09-10-2206,49,25,58,69,09Ăn
08-10-2272,84,09,77,43,54Trúng
07-10-2288,61,39,40,37,06Win
06-10-2237,61,59,92,50,66Ăn
05-10-2223,83,99,09,17,71Win
04-10-2240,54,39,91,17,59Ăn
03-10-2283,34,77,69,65,89Ăn
02-10-2284,34,29,68,55,02Win
01-10-2297,93,42,86,44,50Trượt
30-09-2220,21,18,53,47,39Trượt
29-09-2284,02,52,29,32,66Win
28-09-2246,20,94,69,41,68Win
27-09-2270,50,25,90,14,75Win
26-09-2269,00,57,39,07,12Trúng
25-09-2279,11,09,86,50,15Ăn
24-09-2208,24,00,62,93,54Ăn
23-09-2209,76,80,46,36,73Ăn
22-09-2297,68,77,56,50,92Ăn
21-09-2275,74,17,82,23,12Ăn
20-09-2233,18,90,88,82,69Trượt
19-09-2298,37,18,48,77,80Trúng
18-09-2294,32,09,15,62,44Trúng
17-09-2283,43,19,37,44,66Trượt
16-09-2287,10,59,34,15,52Ăn
15-09-2227,34,65,75,54,29Win
14-09-2277,61,69,53,92,75Trượt
13-09-2288,38,85,35,08,05Trượt
12-09-2235,45,81,05,42,86Trượt
11-09-2297,30,92,82,00,44Trượt
10-09-2232,29,35,37,70,41Ăn đề 35
09-09-2234,24,93,14,30,78Ăn đề 93
08-09-2271,43,84,42,99,59Ăn đề 43
07-09-2278,70,36,95,44,83Trượt
06-09-2216,19,48,55,39,38Ăn đề 16
05-09-2207,55,01,88,48,52Ăn đề 48
04-09-2247,69,10,35,62,74Trượt
03-09-2266,24,79,29,64,53Ăn đề 53
02-09-2238,33,56,90,17,35Ăn đề 38
01-09-2258,33,90,97,88,82Ăn đề 88
31-08-2293,40,42,46,63,89Trượt
30-08-2208,88,34,50,03,74Trượt
29-08-2230,65,18,45,37,01Ăn đề 65
28-08-2236,44,96,87,07,65Ăn đề 44
27-08-2287,18,01,98,17,73Ăn đề 17
26-08-2234,93,91,02,27,72Trượt
25-08-2248,39,26,29,70,69Ăn đề 70
24-08-2240,24,22,32,95,59Ăn đề 32
23-08-2263,13,88,37,59,58Ăn đề 37
22-08-2292,76,52,31,75,66Ăn đề 52
21-08-2286,85,83,80,23,47Trượt
20-08-2222,18,83,11,03,40Ăn đề 11
19-08-2266,31,00,03,05,33Ăn đề 03
18-08-2258,39,59,36,93,34Ăn đề 93
17-08-2255,69,82,86,41,50Ăn đề 82
16-08-2283,04,00,84,39,59Ăn đề 04
15-08-2222,02,17,77,11,93Ăn đề 17
14-08-2237,13,72,49,18,75Ăn đề 13
13-08-2214,84,51,33,96,05Trượt
12-08-2213,45,68,53,17,42Trượt
11-08-2245,98,78,76,58,09Trượt
10-08-2228,44,35,04,05,69Trượt
09-08-2241,96,20,80,03,53Ăn đề 80
08-08-2221,12,49,85,88,63Ăn đề 21
07-08-2288,57,52,76,00,95Ăn 95
06-08-2253,75,77,07,66,27Trượt
05-08-2291,47,13,42,78,73Ăn đề 13
04-08-2202,93,92,89,30,54Ăn đề 92
03-08-2288,20,57,46,54,04Trượt
02-08-2297,66,87,45,35,21Ăn đề 35
01-08-2226,44,84,13,14,23Trượt