Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 7 Ngày 29 Tháng 10

Soi Cầu Miền Nam Song Thủ Xíu Chủ, Dàn Bao Lô Sáu Con, Dàn 8 Con Lô 3 Số, Dàn Đề Tám Con, Bạch Thủ Giải Đặc Biệt, Dàn Xíu Chủ 10 Con, Dàn Giải 8 Tám Con, Giải 8 Đầu Đít, Lô 2 Con, Bạch Thủ Lô 3 Số ngày – Ngày 28-10-2022 Với Độ chính xác cao ngay hôm nay. TUVANLODE.WIN Với tỷ lệ ăn cao đến 96% các đài trong ngày.

Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 7 Ngày 29 Tháng 10 của các Đài Quay: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang

Cầu Đẹp Dự đoán
10 Con Ba Càng Nhận Dự Đoán
Xíu Chủ 1 Con Nhận Dự Đoán
Cặp 3 Càng Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt Nhận Dự Đoán
Đặc Biệt Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Tám Con Đề Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Giải 8 Nhận Dự Đoán
Giải Giải Tám Đầu Đuôi Nhận Dự Đoán
Dàn 8 Con Giải 8 Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Bao Lô Nhận Dự Đoán
2 Con Lô Nhận Dự Đoán
Dàn 6 Con Bao Lô Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Lô 3 Số Nhận Dự Đoán
Dàn 8 Con Lô 3 Số Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 28/10

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
Dàn Xíu Chủ 10 Con VinhLong: 345,646,021,315,503,696,402,319,987,705, BinhDuong: 413,108,911,434,004,102,902,836,107,840, TraVinh: 225,564,918,071,729,739,395,504,457,266 VinhLong: Trượt, BinhDuong: Trượt, TraVinh: Trượt
Xíu Chủ 1 Con VinhLong: 113, TraVinh: 396, BinhDuong: 597 VinhLong: Trượt, TraVinh: Trượt, BinhDuong: Trượt
Song Thủ Xíu Chủ VinhLong: 320,316, BinhDuong: 938,522, TraVinh: 087,976 VinhLong: Trượt, BinhDuong: Trúng, TraVinh: Trượt
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt BinhDuong: 38, VinhLong: 45, TraVinh: 74 BinhDuong: Ăn, VinhLong: Trượt, TraVinh: Trượt
Đề Đầu Đuôi BinhDuong: Đầu: 9 – Đuôi: 8, VinhLong: Đầu: 8 – Đuôi: 5, TraVinh: Đầu: 7 – Đuôi: 0 BinhDuong: Trượt, VinhLong: Trượt, TraVinh: Trượt
Dàn Đề Tám Con VinhLong: 84,10,89,56,21,99,27,14, BinhDuong: 38,91,54,34,51,73,58,88, TraVinh: 57,33,03,65,60,22,43,87 VinhLong: Trượt, BinhDuong: Win 38, TraVinh: Trượt
Bạch Thủ Giải Tám TraVinh: 07, VinhLong: 12, BinhDuong: 33 TraVinh: Trượt, VinhLong: Trượt, BinhDuong: Ăn
Giải 8 Đầu Đít VinhLong: Đầu: 2 – Đuôi: 1, BinhDuong: Đầu: 5 – Đuôi: 8, TraVinh: Đầu: 5 – Đuôi: 4 VinhLong: Trượt, BinhDuong: Trượt, TraVinh: Trượt
Dàn Giải 8 Tám Con VinhLong: 00,04,84,99,95,48,05,10, TraVinh: 63,32,93,03,33,19,48,00, BinhDuong: 94,23,86,05,32,72,90,75 VinhLong: Trượt, TraVinh: Trượt, BinhDuong: Trượt
Độc Thủ Bao Lô TraVinh: 03, BinhDuong: 77, VinhLong: 61 TraVinh: Trượt, BinhDuong: Ăn, VinhLong: Win
Lô 2 Con VinhLong: 52,84, BinhDuong: 89,92, TraVinh: 49,79 VinhLong: Ăn 84,52, BinhDuong: Trượt, TraVinh: Win 79,49
Dàn Bao Lô Sáu Con TraVinh: 79,04,50,49,52,15, BinhDuong: 69,66,38,98,40,24, VinhLong: 17,53,51,34,97,03 TraVinh: Win 4/6, BinhDuong: Win 3/6, VinhLong: Trượt
Bạch Thủ Lô 3 Số TraVinh: 842, BinhDuong: 480, VinhLong: 880 TraVinh: Trượt, BinhDuong: Trượt, VinhLong: Trượt
Dàn 8 Con Lô 3 Số TraVinh: 218,114,821,146,307,571,285,928, BinhDuong: 998,957,279,315,862,753,573,188, VinhLong: 295,946,067,428,879,125,433,509 TraVinh: Trượt, BinhDuong: Trượt, VinhLong: Trượt
Bảng soi cầu Miền Nam – Ngày 28/10

Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 28/10

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G8 703374
G7 693427458
G6
2164
9361
5652
3228
4899
2179
2274
6893
8800
G5 770868585550
G4
85025
82115
53119
87282
40841
34671
75694
80131
73649
30699
64784
80830
48561
71966
39418
17395
15524
10701
83484
64083
92437
G3
24304
33377
73291
06836
49893
83569
G2 217525383548016
G1 981088277633257
ĐB 788536448938794280
Bảng kết quả xổ số Miền Nam – Ngày 28/10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *