Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Bắc – Thứ 7 Ngày 28 Tháng 01

Dự đoán kết quả xổ số ngày hôm này – Thứ 6 Ngày 27 Tháng 01 dự đoán cầu Dàn Lô Bảy Con, Hai Con Lô, Độc Thủ Lô Kép, Dàn Đề Tám Con, 10 Con Ba Càng, Lô Xiên Bốn, Bạch Thủ 3 Càng, Độc Thủ Đề, Dàn 6 Con Lô, 2 Con Đề, Dàn Đề 10 Con, Bốn Con Đề, Bạch Thủ Lô ăn cao với tỉ lệ trên 95% anh em mạnh tay tự tin theo cầu để chiến thắng nhà cái vào bờ an toàn

Nhận dự đoán các cầu Miền Bắc – Thứ 7 Ngày 28 Tháng 01 của các cầu sau:

Cầu Đẹp Dự đoán
Bạch Thủ Đề
Bảy Con Đề Nhận Dự Đoán
Đề Đầu Đuôi Nhận Dự Đoán
Dàn Đề 5 Con Nhận Dự Đoán
Dàn 6 Con Đề Nhận Dự Đoán
Dàn Bốn Con Đề Nhận Dự Đoán
Dàn Tám Con Đề Nhận Dự Đoán
10 Con Đề Nhận Dự Đoán
Lô 1 Con Nhận Dự Đoán
Cặp 3 Càng Nhận Dự Đoán
Mười Con Ba Càng Nhận Dự Đoán
Dàn 3 Càng 4 Con Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Lô Kép Nhận Dự Đoán
Dàn Lô 2 Con Nhận Dự Đoán
Bốn Con Lô Nhận Dự Đoán
Dàn Năm Con Lô Nhận Dự Đoán
Dàn Lô 6 Con Nhận Dự Đoán
Bảy Con Lô Nhận Dự Đoán
Dàn 8 Con Lô Nhận Dự Đoán
Dàn Lô Mười Con Nhận Dự Đoán
Lô Xiên 2 Nhận Dự Đoán
Lô Xiên Ba Con Nhận Dự Đoán
Lô Xiên Bốn Con Nhận Dự Đoán
Lô 1 Con Nhận Dự Đoán
Lô 1 Con Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Ba Càng Nhận Dự Đoán
Dàn Đề 2 Con Nhận Dự Đoán

Kết quả dự đoán các cầu Đề Miền Bắc – Ngày 27-01-2023

Dự đoán cầu Đề Dự đoán Kết quả dự đoán
59 Ăn
Bảy Con Đề 97,01,85,89,79,09,59 Trúng
Đề Đầu Đuôi Đầu: 2 – Đuôi: 9 Trúng đuôi 9
Dàn Đề Năm Con 22,79,17,75,59 Trúng
Sáu Con Đề 15,10,59,30,55,75 Win
Bốn Con Đề 61,76,51,59 Win
Dàn Đề Tám Con 94,74,32,59,23,26,03,43 Win
Dàn Đề 10 Con 67,60,73,59,61,64,77,02,12,00 Trúng
2 Con Đề 59,17 Trúng
Bảng soi cầu đề miền bắc – Ngày 27-01-2023

Kết quả Dự Đoán các cầu Ba Càng Miền Bắc – Ngày 27-01-2023

Dự đoán cầu Ba Càng Dự đoán Kết quả dự đoán
Cặp 3 Càng 859,874 Win
10 Con Ba Càng 597,038,016,124,103,616,658,366,442,301 Trượt
Bốn Con Ba Càng 209,698,119,041 Trượt
Bạch Thủ 3 Càng 859 Win
Bảng soi cầu Ba Càng miền bắc – Ngày 27-01-2023

Kết quả Dự Đoán các Cầu Lô Miền Bắc – Ngày 27-01-2023

Dự đoán cầu Lô Dự đoán Kết quả dự đoán
Bạch Thủ Lô 49 Trượt
Độc Thủ Lô Kép 99 Trượt
Hai Con Lô 55,75 Win 75
Dàn 4 Con Lô 20,89,26,35 Ăn 4/4
Dàn Lô Năm Con 76,07,20,79,01 Trúng 3/5
Dàn 6 Con Lô 26,87,63,67,57,71 Win 3/6
Dàn Lô Bảy Con 08,80,63,32,91,47,43 Trúng 2/7
Dàn 8 Con Lô 93,66,22,41,35,39,28,07 Trúng 5/8
Dàn Lô 10 Con 18,42,79,94,04,72,77,46,56,24 Win 3/10
Lô Xiên Hai Con 83,75 Win
Lô Xiên Ba Con 01,94,70 Trúng
Lô Xiên Bốn 84,18,49,24 Trượt
Bạch Thủ Lô 49 Trượt
Bạch Thủ Lô 49 Trượt
Bảng soi cầu Lô miền bắc – Ngày 27-01-2023

Kết quả xổ số Miền Bắc – Ngày 27-01-2023

ĐB 72859
G1 84970
G2 22948 27905
G3 68839 72151 45870
16675 45622 30683
G4 5687 8094 1582 5288
G5 9289 6626 4652
3120 7508 5479
G6 166 101 463
G7 93 42 35 69
Bảng kết quả xổ số Miền Bắc – Ngày 27-01-2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *