Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 13 Tháng 10

Kết quả dự đoán xổ số Miền Trung – Thứ 4 Ngày 12-10-2022 đã kết thúc với thành công rực rỡ với cầu Ăn Bạch Thủ cầu Giải Giải Tám Đầu Đuôi đài quay Đà Nẵng với dự đoán: Đầu: 3 – Đuôi: 2. Ăn 73 cầu Tám Con Đề đài quay Khánh Hòa với dự đoán: 68,09,94,73,59,10,22,65. Trúng cầu Bạch Thủ Bao Lô đài quay Đà Nẵng với dự đoán: 63. Trúng đầu 1 cầu Giải Giải Tám Đầu Đuôi đài quay Khánh Hòa với dự đoán: Đầu: 1 – Đuôi: 4. Trúng cầu Cặp Ba Càng đài quay Khánh Hòa với dự đoán: 473,087. Trúng 10 cầu Dàn Tám Con Giải 8 đài quay Khánh Hòa với dự đoán: 22,08,10,89,31,90,94,85

Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 13 Tháng 10 của các Đài Quay: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình

Cầu Đẹp Dự đoán
Dàn Ba Càng 10 Con Nhận Dự Đoán
Dàn Lô 3 Số 8 Con Nhận Dự Đoán
Xíu Chủ 1 Con Nhận Dự Đoán
Song Thủ 3 Càng Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Đề Nhận Dự Đoán
Đề Đầu Đuôi Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Giải Tám Nhận Dự Đoán
Giải Tám Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Tám Con Giải 8 Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Bao Lô Nhận Dự Đoán
Lô 2 Con Nhận Dự Đoán
Dàn Sáu Con Bao Lô Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Lô Ba Số Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 12/10

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
10 Con Xíu Chủ DaNang: 585,038,766,392,257,866,122,155,029,596, KhanhHoa: 816,009,934,189,286,473,115,686,768,881 DaNang: Trượt, KhanhHoa: Win
Dàn Tám Con Lô 3 Số KhanhHoa: 840,030,443,893,036,848,077,318, DaNang: 439,632,258,312,722,867,349,288 KhanhHoa: Trúng 3/8, DaNang: Trúng 5/8
Bạch Thủ Xíu Chủ DaNang: 916, KhanhHoa: 462 DaNang: Trượt, KhanhHoa: Trượt
Cặp Ba Càng DaNang: 394,148, KhanhHoa: 473,087 DaNang: Trượt, KhanhHoa: Trúng
Giải Đặc Biệt KhanhHoa: 39, DaNang: 55 KhanhHoa: Trượt, DaNang: Trượt
Đề Đầu Đít KhanhHoa: Đầu: 0 – Đuôi: 6, DaNang: Đầu: 6 – Đuôi: 2 KhanhHoa: Trượt, DaNang: Trúng đầu 6
Độc Thủ Giải Tám KhanhHoa: 48, DaNang: 53 KhanhHoa: Trượt, DaNang: Trượt
Giải Giải Tám Đầu Đuôi DaNang: Đầu: 3 – Đuôi: 2, KhanhHoa: Đầu: 1 – Đuôi: 4 DaNang: Ăn Bạch Thủ, KhanhHoa: Trúng đầu 1
Dàn Tám Con Giải 8 DaNang: 88,32,91,67,25,73,14,84, KhanhHoa: 22,08,10,89,31,90,94,85 DaNang: Trúng 32, KhanhHoa: Trúng 10
Bạch Thủ Bao Lô KhanhHoa: 21, DaNang: 63 KhanhHoa: Trượt, DaNang: Trúng
Dàn Lô 2 Con DaNang: 41,19, KhanhHoa: 03,46 DaNang: Trúng 41,19, KhanhHoa: Trúng 46
Dàn Bao Lô Sáu Con KhanhHoa: 44,78,14,77,83,36, DaNang: 24,96,89,53,41,39 KhanhHoa: Ăn 4/6, DaNang: Trúng 4/6
Độc Thủ Lô Ba Số DaNang: 258, KhanhHoa: 078 DaNang: Win, KhanhHoa: Win
Bảng soi cầu miền trung

Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 12/10

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G8 3210
G7 524067
G6
5491
0778
6041
1443
8063
4077
G5 16930004
G4
15632
90632
56587
73106
84563
72339
11013
50214
40722
78036
86258
59616
89867
94078
G3
57439
54377
85687
05595
G2 3955320066
G1 1911956346
ĐB 446963636473
Bảng kết quả xổ số Miền Trung – Ngày 12/10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *